Du er ikke alene

Faciliterede og beskyttede facebookgrupper

 • Er du en kvinde, der har været i nærkontakt med en hverdagspsykopat?
 • Vil du i kontakt med andre, der har prøvet det samme som dig?
 • Vil du være med i en faciliteret facebookgruppe?
Vi forstår dig, vi tror på dig, og du er ikke alene.

 

Føniksgrupperne

Føniksgrupperne er Facebookgrupper for kvinder, der enten er eller har været i nærkontakt med en hverdagspsykopat. Der er flere slags grupper, så der er også én, der passer til dig og din situation.

Der er allerede en stor – og gratis – lukket kvindegruppe for alle kvinder, der har oplevet hverdagspsykopater på tæt hold. Du skal have – eller have haft – en personlig og privat relation. Det kan være i din oprindelige familie, i et parforhold eller et venskab etc.

Derudover er der mindre og hemmelige Føniksgrupper for kvinder med forskellige typer af pårørender. Forældre, partnere, børn, kollegaer med mere. Medlemsskabet af disse koster et mindre abonnement.

 

Definition af begrebet hverdagspsykopat

Jeg bruger begrebet hverdagspsykopat som en fælles definition af mennesker, der har psykopatisk eller narcissistisk adfærd. Uanset at en minimal brøkdel af dem har – eller nogensinde får – en diagnose.

Vurder den adfærd, du er udsat for – eller har været udsat for – se eventuelt denne artikel – og hvis du genkender noget af det, så er du velkommen i grupperne.

 

Formålet med grupperne

Jeg bruger min egen erfaring for, hvad der har virket for mig, i min egen søgen efter et godt liv. Jeg har selv haft hverdagspsykopater i mange af mine relationer i stort set hele mit liv.

For mig har kombinationen af at få en masse viden, sammen med deltagelse i selvhjælpsgrupper været en mirakelkur. Jeg har studeret emnet på forskellige måder og fra forskellige vinkler i omkring 30 år, og jeg har deltaget i grupper i 20 år. Det har været min redning, og grunden til at jeg har et godt og givende liv i dag.

Det vil jeg gerne give videre, og jeg vil gerne stille det samme til rådighed for dig, der søger efter viden, fællesskab og sund fornuft i det kaos, det er at være i nærkontakt med en hverdagspsykopat.

Jeg vil gerne sige til dig, der sidder i saksen, at du er ikke alene, vi er faktisk uhyggeligt mange, der har oplevet det samme som dig, og som også troede, at det var os, der var noget galt med.

Mange af os har brugt vores hele eller halve liv på at dække andres behov, og på at komme til at føle os gode nok.

 

Hvad får du for abonnementet?

I de hemmelige specialiserede grupper, betaler du 49 kroner om måneden for være medlem. Uanset hvor mange grupper, du vil være medlem af. For dette beløb får du:

 1. Adgang til et skjult forum med kvinder, der har oplevet nøjagtigt det samme som dig.
 2. Du kan fortælle din historie til kvinder, der forstår, og du kan høre deres historie.
 3. Du kan dele dine erfaringer, og få deres erfaringer.
 4. Du kan stille spørgsmål.
 5. Jeg deler viden og citater, når jeg støder på noget af interesse for den specifikke gruppe.
 6. Jeg er aktiv i grupperne, og svarer på kommentarer og tråde, når jeg synes, jeg kan bidrage.

Hvis du vil være medlem af flere af grupperne, så meld dig ind i een gruppe, og send mig en mail eller besked om, hvilke grupper, du gerne vil være medlem af yderligere. Så inviterer jeg dig ind. Beløbet på 49 kr. dækker medlemsskab af alle de specialgrupper, du ønsker.

Lige nu, hvor de hemmelige grupper er helt nye, så får du 4 måneder i stedet for 3 for samme pris i den første periode.

 

Disse Føniksgrupper er oprettet:

 • Føniksgruppen Voksne børn
 • Føniksgruppen Parforhold med børn
 • Føniksgruppen Parforhold uden børn
 • Føniksgruppen Mødre til hverdagspsykopater
 • Føniksgruppen Mødre uden kontakt til sine børn
 • Føniksgruppen Kvinder på job

Du kan se en nærmere beskrivelse længere nede på siden.

Husk at de 49 kr. dækker medlemsskab af af de grupper du ønsker, det er ikke 49 kr. pr. gruppe. Meld dig ind i een af dem, og send mig en mail eller besked om, at du også gerne vil ind i een eller flere af de andre grupper.

 

Denne Føniksgruppe er gratis- og bliver ved med at være det:

 • Kvindegruppen Kend din Psykopat

 

Der er nogle krav for at blive medlem

Udover at svare på nogle spørgsmål ved indmeldelsen, så skal du erklære, at du både har læst og vil følge de regler og retningslinier, der er for grupperne.

Regler og retningslinier er der ikke for at genere dig, de er der for at sikre, at vi har grupper, der kun har et formål: At hjælpe hinanden. Og sikre, at vi altid behandler både hinanden og andre ordentligt og respektfuldt.

Det er et absolut krav, at du har sat dig godt og grundigt ind i reglerne og retningslinierne, og at du slår op i dem, hvis du bliver i tvivl om, hvad du må eller ikke må i gruppen. Ellers spørg, hvis du stadig er i tvivl.

Regler og retningslinierne ligger her.

 

Sikkerhed

Det er facebookgrupper med den usikkerhed, det altid giver, men vi slår hårdt ned, hvis vi opdager, at der slipper ting ud fra gruppen. Og jeg tjekker jer alle, før I bliver lukket ind, blandt andet med spørgsmål om personlige oplysninger.

Du kan i dine privatindstillinger sørge for, at gruppens opslag ikke vises i dit feed, så folk heller ikke kan læse dig over skulderen.

Det er meget vigtigt, at ingen andre end dig selv har adgang til din Facebookkonto eller kan få adgang til, hvad der deles i grupperne. Du har et stort og vigtigt ansvar for at beskytte både dig selv og os andre. Nogle af os kan være i livsfare, hvis vi bliver afsløret, så det er så vigtigt, at ingen hverdagspsykopater – eller deres hjælpere – kan få så meget som et glimt af, hvad der sker inde i grupperne.

Hvis du er i tvivl, om du kan beskytte dig selv eller os andre, så lad være med at melde dig ind.

 

Sikkerhed for lukkede og hemmelige grupper

At en gruppe er lukket, betyder, at ingen kan se, at du er medlem af gruppen, bortset fra medlemmerne af gruppen. Ingen udefra kan se, hvad der bliver delt i gruppen. Alle kan udefra se gruppens navn, gruppens beskrivelse samt mit og ordstyrernes navne.

Alle kan søge om medlemsskab, men bliver ikke lukket ind med mindre de 3 spørgsmål er fyldestgørende besvaret. Og ingen kan se, hvad der sker i gruppen, før de bliver godkendt.

At en gruppe er hemmelig, betyder, at ingen kan se, at du er medlem af gruppen, bortset fra medlemmerne af gruppen. Ingen udefra kan se, hvad der bliver delt i gruppen. Ingen kan se eller søge på gruppens navn, formål, medlemmer eller indhold. Gruppen er fuldstændigt skjult.

Man kan kun blive medlem ved at blive inviteret personligt af mig, og du bliver kun inviteret, hvis jeg er ved, hvem du er, og at du overbeviser mig om, at du har brug for gruppen.

Her ligger en oversigt over henholdsvis lukkede og hemmelige grupper fra Facebook selv, den skulle svare på alle spørgsmål, du måtte have: https://m.facebook.com/help/220336891328465

 

Anonymitet

Som udgangspunkt deltager du med din normale Facebookkonto. Det giver tryghed for alle, at vi kan se et minimum af oplysninger om hinanden i gruppen.

Hvis det ikke er sikkert for dig, eller det er for grænseoverskridende for dig, at være medlem med din normale Facebookkonto, så er det tilladt at oprette en alternativ og anonym Facebookkonto og bruge den i grupperne.

Ved de hemmelige grupper er der større krav end ved den lukkede gruppe, så i disse er det en forudsætning, at du ved indmeldelsen opgiver dit rigtige navn og mailadresse til mig – Alexa Peary – men kun jeg ser disse oplysninger, og alle oplysninger bliver opbevaret sikkert. Hvis du kan, så vil det være god stil, når du er kommet ind i gruppen, at du lige kort fortæller, hvorfor din profil er anonym.

Din Facebookprofil – den normale eller den alternative – skal navngives med et kvindenavn, og profilbilledet må ikke indeholde hverken en mand eller motiver, der kan gøre medlemmerne usikre.

De oplysninger, du giver ved indmeldelse i de hemmelige grupper bliver gemt, så længe du er medlem af gruppen. Når du melder dig ud, så bliver disse oplysninger slettet.

 

Styring af grupperne

Grupperne bliver styret af mig – Alexa Peary – og af de ordstyrere, jeg vælger. Ordstyrere er gruppemedlemmer, der har en god erfaring med gruppens emne, og som hjælper mig, så gruppen altid er et kærligt, anerkendende og respektfuldt sted at være. Ordstyrere går også ind og regulerer opslag og tråde, der overtræder vores regler og retningslinier.

 

Har jeg forstand på dette her?

Vores store kvindegruppe blev startet 1. september 2018 og har lige nu omkring 1.500 medlemmer. Gruppen har så stor succes, som den har, fordi jeg er aktivt tilstede i gruppen, og den bliver drevet med nogle gode værdier og principper, der skaber tryghed.

Jeg er uddannet i at facilitere grupper, og jeg har stor praktisk erfaring med at lede og facilitere grupper både i den fysiske og i den virtuelle verden. Jeg har også selv deltaget i forskellige selvhjælpsgrupper gennem 20 år.

Både jeg og mine fantastiske frivillige ordstyrere bruger rigtigt meget tid på at sørge for medlemmernes tryghed og på ordentlighed og god tone i gruppen.

Gruppen er også en succes, fordi jeg er fuldstændig åben og offentligt. Du kan checke mig af, læse mine artikler, se mig på video, høre mig i podcasts mv. Du kan også se optagelser af mine optrædender i radio og TV. Du kan gå til mine foredrag, og du kan booke mig til samtaler, og finde ud af, om jeg er ok, eller om intuitionen siger nej.

Du har alle muligheder for at afgøre, om du har tillid til mig, samt tillid til at jeg driver gruppen ærligt og ordentligt, og du kan træffe din beslutning om at være med i grupperne ud fra et oplyst grundlag.

 

Regler for grupperne

På denne her side ligger alle de regler og retningslinier, der gælder for grupperne. Du kan altid kigge her, hvis du er i tvivl om, hvad du må eller ikke må i grupperne.

 

Tilmelding og pris

Den lukkede – og gratis – gruppe “Kvindegruppen Kend din psykopat” kan du tilmelde sig ved at svare på 3 spørgsmål. Du skal svare udførligt og seriøst – det er vores sikkerhed for, at alle i gruppen er overlevere af hverdagspsykopater. Jeg – Alexa Peary – og mine tre ordstyrere er meget garvede i at gennemskue, hvis en ansøger ikke er en af os.

De hemmelige grupper “Føniksgrupper” kan du tilmelde dig ved at oprette et betalt abonnement til gruppen her nedenfor. I den proces bliver du stillet nogenlunde de samme spørgsmål som i den lukkede gruppe, og du skal også angive dit rigtige navn og din mailadresse – udover det Facebooknavn, du gerne vil være medlem under.

Du får derefter en mail, der forklarer dig, hvordan du bliver medlem af gruppen.

Jeg bruger din normale mailadresse til at sende dig kvitteringer og meddelelser om gruppen.

Som sagt tidligere, så er den store og lukkede gruppe “Kvindegruppen Kend din psykopat” helt gratis – og det bliver den ved med at være.

Medlemsskab af de hemmelige “Føniksgrupper” koster 49 kr om måneden, der betales kvartalsvis og automatisk fra dit betalingskort med 147 kr hver tredje måned fra indmeldelsen.

Hvis du vil være medlem af flere af grupperne, så meld dig ind i een gruppe, og send mig en mail eller besked om, hvilke grupper, du gerne vil være medlem af yderligere. Så inviterer jeg dig ind. Beløbet på 49 kr. dækker medlemsskab af alle de specialgrupper, du ønsker.

Lige nu, hvor de hemmelige grupper er helt nye, så får du 4 måneder i stedet for 3 for samme pris i den første periode.

Find din gruppe – eller dine grupper

Det vigtigste i de grupper, der er oprettet, er relationens art. Min erfaring er, at det er hvilken relation, vi er i, og ikke hvor vi er i processen mod frigørelse og heling, der er vigtigst, når vi deler erfaringer. De erfarne kan hjælpe de nye, og på den måde hjælpe sig selv. Og de nye kan se, at der er håb.

Der kan blive oprettet flere grupper – eller grupperne kan blive splittet et op, hvis der er behov for det.

Der er lige nu følgende grupper:

 

Kvindegruppen Kend din psykopat

Lukket generel gruppe, der er gratis for alle kvinder, der har eller har haft en nærkontakt med en hverdagspsykopat i et direkte personligt og privat forhold. Ikke arbejdsmæssige relationer og heller ikke for pårørende til overlevere.

(1.300 medlemmer)

Tilmeld dig her - gratis

Føniksgruppen Voksne børn

Hemmelig specialgruppe for alle kvinder, der i barndommen og ungdommen har haft forældre eller andre omsorgspersoner samt søskende med psykopatisk eller narcissistisk adfærd.

Ny gruppe

Tilmeld dig her - 49 kr/md

Føniksgruppen Parforhold med børn

Hemmelig specialgruppe for alle kvinder, der er eller har været i parforhold med en person med psykopatisk eller narcissistisk adfærd – og som har børn med vedkommende.

Ny gruppe

Tilmeld dig her - 49 kr/md

Føniksgruppen Parforhold uden børn

Hemmelig specialgruppe for alle kvinder, der er eller har været i parforhold med en person med psykopatisk eller narcissistisk adfærd – og som ikke har børn med vedkommende.

Ny gruppe

Tilmeld dig her - 49 kr/md

Føniksgruppen Mødre til hverdagspsykopater

Hemmelig specialgruppe for alle mødre til børn, der har psykopatisk eller narcissistisk adfærd. Børnenes alder er ikke afgørende.

Ny gruppe

Tilmeld dig her - 49 kr/md

Føniksgruppen Mødre uden kontakt til sine børn

Hemmelig specialgruppe for alle kvinder, som har børn med en person med psykopatisk eller narcissistisk adfærd – og som har mistet kontakten til sine børn på grund af forældrefremmedgørelse. Er du ved at miste kontakten til dine børn er du også velkommen i gruppen.

Ny gruppe

Tilmeld dig her - 49 kr/md

Føniksgruppen Kvinder på job

Hemmelig specialgruppe for alle kvinder, som har – eller har haft – en kollega, chef, medarbejder eller samarbejdspartner med psykopatisk eller narcissistisk adfærd.

Ny gruppe

Tilmeld dig her - 49 kr/md