Hvad er en psykopat? Hvad er kendetegnene?

Hvordan ved man, om det er en psykopat, man har med at gøre? Og hvad er forskellen på en psykopat, en narcissist, en sociopat og alle de andre betegnelser.

Definitioner, diagnoser, karaktertræk, adfærd. Du kan også teste din hverdagspsykopat.

Hvorfor ved vi så lidt om psykopatisk adfærd?

Hvad er en psykopat?

Hvad er en psykopat? Hvordan ved man, om det er en psykopat, man har med at gøre? Hvad er en psykopats kendetegn? Og hvad er forskellen på en psykopat, en narcissist, en sociopat og alle de andre betegnelser?

 

Selve ordet psykopat

Ordet psykopat er sammensat af to græske ord: Psyche og Pati. Psyche betyder psyke eller sjæl og Pati betyder funktionsforstyrrelse eller sygdom. Så grundlæggende betyder psykopat en person med en forstyrrelse i psyken eller med en sygdom i sjælen.

Hvad er en Psykopats kendetegn?

Vi mennesker har brugt ordet psykopat, og har talt om personer med denne specielle adfærd i årtusinder. De er omtalt i bibelen og af de gamle grækere, og vi har også haft dem med i vores diskussion af ”det onde” og ”de onde” igennem specielt religionens historie.

Men nu opfattes ordet psykopat som enten et skældsord, som hører under injurielovgivningen, eller som betegnelsen på en seriemorder, hvilket er mediernes foretrukne brug af ordet. Og jeg hører ofte, at jeg da ikke kan tillade mig at bruge ordet psykopat! Eller at det er en gammeldags betegnelse, som “ingen” bruger mere.

Og forvirringen bliver endnu mere total, når vi går til de engelsksprogede lande, der bruger ordet narcissist på nogenlunde samme måde, som vi i Norden bruger ordet psykopat. I Norden og specielt i Danmark har vi ikke tradition for at bruge ordet narcissist i betydningen af en alvorlig personlighedsforstyrrelse. Her er det stadig et ord, vi mest bruger, hvis en person er lidt selvoptaget.

 

Betegnelsen psykopat

Efter at diagnoserne i midt /slutningen af 19 hundredetallet overtog alle beskrivelser af uhensigtsmæssig adfærd, så har ordet psykopat levet en hensygnende tilværelse. Med det resultat, at vi også har mistet vores viden om, hvad en psykopat egentligt er.

Steen Hildebrandt – professor ved Aarhus Universitet, og en fantastisk klog mand – sagde engang, at vi ”begriber med vores begreber”. Så da vores begreb forsvandt – eller blev ændret – så forsvandt også vores viden om psykopater, og om den adfærd der kendetegner psykopater.

Vi mistede vores forsvarsværk, hvilket betyder, at psykopater i dag har meget større spillerum end for 50-60 år siden. Og rigtigt mange mennesker bliver uforvarende ofre for dem, med store psykiske, fysiske, materielle og sjælelige skader til følge.

Når nu betegnelsen psykopat er forsvundet, så er vi begyndt at bruge andre ord for at beskrive den adfærd, vi taler om her. For beskrive den, det er vi nødt til.

Psykiaterne og diagnosesystemerne bruger i begrænset omfang stadig ordet psykopat, men ellers er betegnelserne, der bruges:

 • Dyssocial personlighedsforstyrrelse
 • Antisocial personlighedsforstyrrelse, der findes i to grader
 • Narcissistisk personlighedsforstyrrelse, der findes i to grader

 

Test om du kender en psykopat

Ved at skrive dig op på min mailliste, så får du automatisk et link til en test, du kan tage. Så kan du få en indikation, om du kender en psykopat eller lignende. Eller i det mindste en person med en meget uhensigtsmæssig adfærd.

Du kan skrive dig op og tage testen her:

Du skriver dig op på min mailliste, og får artikler, videoer samt information om mine events. Du får også 8 mail over 10 dage med videoer om hverdagspsykopater. Om hvad der kendetegner dem, og hvad de gør ved os. Frameld dig nemt når du vil.

 

Andre betegnelser

Ordet sociopat har vundet mere og mere indpas som et alternativ til psykopat, men ingen kan i dag blive enige om, hvad det ord betyder, så læs tre artikler om sociopater, og du er fuldstændig forvirret!

Oprindeligt var sociopat en betegnelse for en psykopat, som de personer brugte, der holdt på, at grunden til, at man blev psykopat, var omsorgssvigt. Hvor de eksperter, der brugte ordet psykopat holdt på at psykopati var genetisk og arveligt. I dag er de fleste eksperter enige om, at det er en kombination af gener og omsorgssvigt – og måske også personlighed.

Der er kommet en del bogtitler med mere kreative betegnelser: Giftige personer, følelsesvampyrer, energityve, parasitter, og det sidste nye i amerikansk ledelseslitteratur: Assholes. Kanon udtryk, som desværre er svært at oversætte til noget, der vil blive accepteret i dansk ledelseslitteratur.

 

Hvorfor lukker vi øjnene for psykopater i vores samfund?

Lisbeth F. Brudal, en norsk forfatter, taler om faser for udviklingen i vores indsigt om overgreb og vold.

Den første fase, hun husker, var børnemishandling, der blev afdækket som et samfundsproblem. Eksperterne begyndte af undersøge dette problem, og fandt ud af, at vi havde overset tegnene i mange år. Der blev lavet befolkningsundersøgelser og informationskampagner. Derefter gik der et arbejde i gang med at udvikle metoder, hvor vores sociale og sundhedsmæssige systemer kunne opdage mishandling og anden mistrivsel – og derved gribe ind.

Den næste fase var om incest. Eksperterne begyndte at kæde spiseforstyrrelser, tvangstanker og andre symptomer sammen med seksuelle krænkelser. Der blev lavet befolkningsundersøgelser og informationskampagner. Og igen blev der udviklet metoder, så fagpersoner og offentlige systemer kunne fange disse overgreb.

#MeTooSeksuelle overgreb og vold mod kvinder var den næste fase, en fase, der har været i gang i mange år, og som de seneste år har fået en opblomstring efter flere rapporter om både fysisk vold og psykisk vold mod kvinder og børn – og hvor #Metoo kampagnen har gjort et vigtigt arbejde for vores alles indsigt i dette emne.

Lisbeth F. Brudal mener, at det næste emne, den næste fase er om psykopater. Om de mennesker, der på grund af mangel på empati og samvittighed mv. er meget utrygge og belastende af leve sammen med, arbejde sammen med, og være i familie med. Ikke blot de hårde kriminelle psykopater, men hverdags-psykopaterne, der ikke nødvendigvis overtræder lovgivningen, og hvor alt ser normalt ud på overfladen.

Alle ved, at en psykopat kan være farlig, men hvordan? Det mangler vi en masse viden om og synliggørelse af i samfundet. Medierne er begyndt at skele til udlandet, og der er så småt flere udsendelser om både de hårde psykopater og hverdags-psykopaterne. Både i erhvervslivet, i politik, blandt topeksperter og i familielivet beskrives hverdagspsykopaternes spil og bedrag, og hvordan det påvirker de personer, der er i nærkontakt med psykopaterne.

Hør eventuelt denne radioudsendelse fra DR1: Sådan tackler du en psykopat.

 

Vi er bange

En af grundene til, at vi ikke har lyst til at erkende, at der er psykopater omkring os, er at vi er bange. Vi foretrækker i film og bøger, at den lyse helt vinder over den mørke skurk, og alle de gode lever lykkeligt til deres dages ende. Problemet med virkeligheden og med psykopater er, at det her ofte er psykopaterne /de onde, der vinder.

Hvad er en Psykopats kendetegn?En anden grund er, at det er ved at gå op for os, at psykopater findes i alle samfundslag. Psykopaters værdisæt betyder, at de går målrettet efter magt, penge og prestige. Og bruger alle midler, også de beskidte for at opnå de tre ting. De manipulerer, udnytter og tryner andre, og de tager aldrig ansvar for deres handlinger. Det er altid nogle andres skyld, når de bliver taget med fingrene i en eller anden pengekasse.

En vigtig grund er også, at de karaktertræk og den adfærd, som psykopater har, det genkender vi fra os selv. Godt nok i en meget lille og afbalanceret udgave, men frygten for, at vi hver især er psykopater, kan få selv gode empatiske mennesker til at afvise at beskæftige sig med psykopater og lære noget om dem. Derved skaber alle vi, der ikke er psykopater en modstand mod at tale om emnet.

Eller kommer med de der skrøner om, at det kun er psykisk ustabile og dumme mennesker, der lader sig fange i en psykopats net. Hvilket er noget af det mest dumme, arrogante og ondskabsfulde, jeg endnu har hørt. Det er på linje med, at voldtægtsofret selv er ude om voldtægten, og den seneste, hvor en forfatter Gudhjælpemig har udtalt, at Kim Wall selv var ude om, at hun blev dræbt i ubådssagen, fordi hun havde et specielt frækt glimt i øjnene på et foto…

Psykopater vælger stærke mennesker, både som partnere, medarbejdere og venner. Fordi stærke mennesker er sjovere at bryde ned, det tager længere tid, og dermed indeholder processen mere dejligt drama. Plus at en psykopat og en narcissist stort set altid vælger at omgive sig med mennesker, som andre beundrer. ”Se, hvad jeg har scoret!” Se, hvor fantastisk, jeg er!”

 

Definitionen på en Hverdags-Psykopat

Psykopatens kendetegn

Når jeg har søgt tilbage i litteraturen og i tidligere opslagsværker, hvor vi ikke talte om diagnoser i hver en sætning, da var der fornuftige dagligdags definitioner på psykopater.

Ud fra den viden, jeg har om både adfærd og diagnoser, så har jeg sat en definition sammen, som kan bruges af pårørende til psykopater:

En psykopat er en person, der nedbryder, udnytter og skader andre mennesker for at dække sine egen behov. Og som ikke i processen skader sig selv, eller føler nogen form for anger.

Der er selvfølgelig forskellige grader af psykopater, men denne grundlæggende definition omfatter mennesker, som er så skadelige at være sammen med, at vi er nødt til at lære noget om dem og deres virkemidler – ganske enkelt for at kunne forsvare os selv, vores familier og vores virksomheder og organisationer.

Denne definition passer kun på to diagnoser i det psykiatriske system. Nemlig den dyssociale /antisociale personlighedsforstyrrelse og den narcissistiske personlighedsforstyrrelse. Alle andre personlighedsforstyrrelser og psykiske sygdomme – og almindelig uhensigtsmæssig adfærd – falder udenfor definitionen.

Disse to diagnosers kendetegn kommer her:

 

Den dyssociale personlighedsforstyrrelse

 • Er ligeglad med andres følelser
 • Tager ikke ansvar
 • Har ingen respekt for sociale normer
 • Har ingen respekt for loven
 • Tilsidesætter hensynsløst egen eller andres sikkerhed
 • Har ingen respekt for forpligtelser, heller ikke arbejdsmæssige eller økonomiske
 • Har ikke evnen til at fastholde relationer i længere tid
 • Bliver hurtigt frustreret, irritabel og aggressiv
 • Kaster med ting, truer og/eller slår partner og børn
 • Får ikke dårlig samvittighed, føler sig ikke skyldig og føler ikke anger
 • Lærer sjældent af sine erfaringer – heller ikke de ubehagelige
 • Har en forklaring på alt
 • Det er altid nogen andres skyld eller noget andets skyld
 • Projicerer sin egen adfærd over på andre mennesker, og beskylder dem for de samme ting, som vedkommende selv gør eller tænker
 • Lyver eller bilder folk noget ind for at få det, han/hun vil have
 • Foretager sig ting impulsivt uden at tænke over konsekvenserne
 • Er dårlig til at planlægge fremtiden

 

Den narcissistiske personlighedsforstyrrelse

 • Overdriver sin egen betydning
 • Forventer at blive anerkendt som overlegen uden nødvendigvis at have præsteret noget
 • Kræver overdreven beundring fra omgivelserne
 • Meget optaget af magt, prestige, berømmelse og succes
 • Tilbringer sin tid sammen med mennesker, der er specielle eller indflydelsesrige
 • Fantaserer om succes og om sine egne evner
 • Kan ikke sætte sig ind i andre menneskers følelser, behov og situation
 • Drømmer om den ideelle partners ideelle skønhed og ideelle kærlighed
 • Mener at være noget særligt og at være berettiget til hvad, der måtte ønskes – uanset regler og konventioner
 • Forventer at andre indordner sig, og gør, som der bliver sagt
 • Mener sig nødsaget og berettiget til at sætte sine behov over andre menneskers behov
 • Udnytter og bruger andre mennesker for at nå sine mål
 • Misundelig på andre, og tror, at alle er misundelige på ham/hende
 • Arrogant og hoven, både i adfærd, holdninger og tanker
 • Mener, der er meget få mennesker, der er hans/hendes tid værd

 

Kombinationen og forskellen

Mange eksperter er enige om, at hvis man har en dyssocial personlighedsforstyrrelse, så har man stort set også altid en narcissistisk personlighedsforstyrrelse med i købet. Mens man godt kan være narcissist uden at være dyssocial.

Til diagnosenørderne kan jeg oplyse, at kendetegnene på den dyssociale personlighedsforstyrrelse er fra WHO’s diagnosesystem ICD-10, mens kendetegnene på den narcissistiske personlighedsforstyrrelser er fra American Psychiatric Associations diagnosesystem DSM-5. Begge dele oversat og beskrevet på almindelig dansk af mig.

 

Lad være med at putte diagnoser på andre mennesker

Når vi taler om diagnoser, så er vi som pårørende ikke kvalificeret til at vurdere andre mennesker. Det er kun fagfolk, der for det første er psykiatere eller psykologer, og som derudover har en specialuddannelse i disse personlighedsforstyrrelser og i de redskaber, der hører til. Det er meget få mennesker i Danmark, der har den rette uddannelse og erfaring.

Men når vi nu har de diagnoser, så husk at de er kategoriseret af eksperter, ud fra det vi tidligere betegnede som psykopater i vores hverdag. Eksperterne har godt nok en lang række interviewteknikker, redskaber og tillige baggrundsmateriale fra det offentlige system og fra de pårørende, men de vurderer en person ud fra dennes karaktertræk, og karaktertræk vurderes ud fra personens adfærd.

Hvad er en Psykopats kendetegn?Så i bund og grund vurderer de adfærd. Og adfærd kan vi altså godt tale om, det gør vi jo hele tiden: ”Hun er godt nok manipulerende.” Han er godt nok egoistisk.” Det må vi godt sige, det er ikke injurierende eller grænseoverskridende at tale om adfærd. Vi må også gerne beskrive adfærd overfor venner, familie, offentlige myndigheder og i retten. Og det skal vi også – ellers mangler vi jo et sprog for den adfærd, og psykopaterne har let spil med deres manipulation, løgne og fordrejninger.

Når I hører mine foredrag, ser mine videoer og læser mine artikler vil I opleve, at jeg ofte bruger udtrykket: ”Mennesker med Psykopatisk Adfærd” som en samlebetegnelse for psykopater, narcissister, sociopater, og hvad de ellers kaldes.

 

Vil du vide mere?

Vil du længere ind i psykopatens og narcissistens adfærd og kendetegn, så har jeg lavet et videokursus med indholdet i den nye alternative amerikansk diagnosemodel fra DSM-5. Med eksempler fra mit eget liv, så det bliver mere konkret.

DSM-5 taler om 4 grader af narcissister og psykopater, og er nemmere at forstå for os pårørende.

Du kan læse mere om minikurset “Hvad er en psykopat?” lige her.

 

Kilder: Lisbeth F. Brudal, Psykiatrifonden, Erik Simonsen, DMS-5, ICD-10 og SCID-II, SCID-II interviewskema og diverse opslagsværker

Test din hverdagspsykopat

Psykopat


Få adgang til en PROFESSIONEL TEST, så du kan få en idé om, du kender en hverdagspsykopat.

Få derefter 8 mail over 10 dage med videoer om hverdagspsykopater. Om hvad der kendetegner dem, og hvad de gør ved os.

Hvorfor bliver vi så frustrerede, vrede, stressede, udmattede og kede af det?

Ingen spam. Du skriver dig op på min mailliste, og får artikler, videoer og noget om mine foredrag og andre begivenheder. Frameld dig nemt når du vil. Powered by ConvertKit
Alexa Peary

Jeg hedder Alexa Peary. Velkommen til min side, hvor jeg skriver og taler om at være pårørende til en hverdagspsykopat, som er det udtryk, jeg bruger som en fællesbetegnelse for psykopater, narcissister, sociopater og lignende.

Jeg bruger min egen historie og den viden, jeg har tilegnet mig de sidste 30 år til at hjælpe andre, der har prøvet det samme som mig.

17 svar til “Hvad er en psykopats kendetegn?”

 1. Jeg tror, at mennesker kan få det værste frem i hinanden, også selvom kærligheden er tilstede. Jeg har været i et forhold gennem syv år, hvor der var meget kærlighed, men også meget projektion, fortielser, antagelser, og manglende tillid. Forunderligt nok, vil jeg altid elske hende, og aldrig glemme vores syv år sammen.

  Kære G
  Vores kommunikation i sidste uge viste desværre klart og tydeligt, at du stadig bruger antagelser, beskyldninger, udeladelser samt tildeling af egenskaber og følelser, som du selv besidder, overfor mig. Og så hænger du stadig fast i modsætningsfyldte generaliseringer og devalueringer af mig, hvilket eksempelvis viste sig, da jeg ikke ville fortsætte med at overføre penge til dig, selvom pengene udelukkende var en hjælp til dig, og ikke en forpligtelse. Det var ikke smuk læsning.
   
  Undervejs i vores syvårige forhold, var jeg først forvirret, senere frustreret og nu har jeg egentlig kun medfølelse for dig. Jeg har gemt vores korrespondance gennem de sidste to år og den viser tydeligt, at du har nogle udfordringer indenfor dine forsvarmekanismer. Denne besked, er ikke en modreaktion på dine diagnostiske beskyldninger og desværre, så er der en stor risiko for, at du vil feje det til side og benægte alt. Men når du fortsætter med konkludere, også overfor andre mennesker, at jeg er årsagen til al din elendighed, så vil jeg ganske naturligt returnere min version. 
  Jeg håber, at du engang vil arbejde med, og se kritisk og indadrettet, på episoder, konflikter og kommunikation gennem dit og vores liv, selvom det ikke er den nemmeste og mest bekvemme løsning. Det er for nemt, og for ansvarsløst, at kunne recitere episoder og ikke mindst sætninger, der er sagt af mig i ophedede diskussioner. Eller at kunne fortælle mig, hvad der er normalt, og ikke normalt.

  Denne besked, er heller ikke en ansvarsfraskrivelse. Jeg vil selvfølgelig tage min del af ansvaret for problemerne i vores tidligere forhold, hvilket jeg også har arbejdet professionelt med. Men de hundredvis af gange, hvor du har tillagt mig nogle egenskaber og følelser, som jeg aldrig har besiddet, udløste nogle handlemønstre, og vredesudbrud hos mig, som jeg ikke er stolt af, og som jeg aldrig har set tidligere i mit liv. 
  Det har desværre været for nemt for dig, at bruge forskellige devalueringsmekanismer overfor mig, hvilket har forvirret min evne til at se og tænke rationelt, fået mig til at indrømme urealistiske egenskaber, samt forringet mit selvværd. Det er heldigvis ikke længere tilfældet.
   
  Undervejs i de syv år, har du evnet, at skjule dine psykiske udfordringer og din depression, og da de begyndte at dukke op til overfladen, brugte du din søns diagnoser, kommunens manglende indsats, dine forskellige chefer, veninder, kollegaer, din søns skole og selvfølgelig mig, som værende årsager til dit stress, dit lave selvværd og din overbelastning. Men der er altid flere sider af samme mønt, og de sider, vil jeg gerne udbrede til de mennesker, som jeg også kender fra din familie, omgangskreds eller din arbejdsrelation. Primært, fordi jeg ikke bryder mig om, at blive omtalt som værende psykopat, borderline, et skadet menneske eller have udsat dig for psykisk vold, når det har vist sig, at du har nogle psykiske udfordringer, som også har været medvirkende til at skabe et usundt forhold mellem os. Sekundært, fordi jeg håber, at der er mennesker i din omgangskreds, der vil hjælpe dig med dine udfordringer.
   
  Du talte usandt igen i sidste uge. Det var din bil, som jeg så, og om det var en ny kæreste, en GoMore bruger eller den nye ejer, er egentlig underordnet. Pointen er, at du igen ikke svarede sandfærdigt og samtidig undvigende. 
  Jeg har haft følelsen af manglende tillid, siden vi mødte hinanden første gang og der har meget ofte været uregelmæssigheder, som har påvirket mine handlemønstre i en, desværre, dårlig retning, og som har været årsag til mine mange afslutninger af forholdet.
  Da jeg opdagede, at du havde taget kontakt til din ekskæreste i Berlin, mens vi stadig var sammen, var din første forklaring, at det var helt i orden. Det ville du aldrig have accepteret, hvis det var med modsat fortegn, og samtidig skabte du falske, men plausible undskyldninger, for at retfærdiggøre din uacceptable adfærd. Denne episode, er kun én af mange, som du selv har acceptereret, men som du ikke ville acceptere, hvis andre gjorde det samme.
  Alt, hvad jeg efterfølgende fandt på ud af, blev også drejet mod andre forklaringer eller mennesker. Jeg husker stadig, at fundet af søgninger på datingsider, blev drejet over mod, at din søsters mand, havde lånt din iPad, hvilket igen vakte min mistillid til dig, og den manglende tillid til dig, forsvandt desværre aldrig. Hvilket førte til endnu flere afslutninger fra min side.

  Jeg håber, at du en dag, kan indse dine problematikker og at du vil få hjælp til dem. Jeg ved, at du har et svært liv, men det betyder ikke, at jeg stiltiende skal acceptere, at jeg bliver udråbt som værende hovedproblemet i dit liv.

  KH fra mig

 2. Hej.

  Er der nogen der kender til grupper eller lign. for børn/voksne med en eller flere forældre der muligvis er psykopat/sociopat? 

 3. Jeg tror jeg mødte en psykopat, som nu har knust mit hjerte og min psyke 2 gange. Da jeg mødte ham var han helt fantastisk sød, jeg blev meget hurtigt forelsket i ham. Han sagde de sødeste ting til mig, og da jeg i forvejen har et dårligt selvværd, var det så skønt at høre alle de rosende ord. Faktisk fik han løftet mig så meget, at jeg bare følte at der var styr på alt. Det gik godt på studiet, det gik godt med vennerne og så havde jeg den sødeste kæreste. 

  Men da vi officielt blev kærester, så forsvandt den meget søde opførsel. Han blev mere ligeglad, han virkede ofte til ikke ha’ særlig meget empati hvis ting gjorde mig ked af det – han kunne faktisk finde på at grine af mig i situationer hvor jeg græd og var frustreret. Han var rigtig god til at vende alle situationer om til at det var mig der var problemet, så jeg begyndte at forsøge at lave om på en masse ting, samtidig med at jeg ikke følte noget var særlig “lige” mellem os, jeg følte jeg gjorde alt for ham og at jeg ville gøre alt for ham. Jeg mistede virkelig mig selv i det. 

  Jeg var der altid på slaget, jeg var der altid til at besvare opkald og beskeder, men han ville ofte brænde vores aftaler af, eller udskyde tidspunkterne flere timer, velvidende om at jeg ville blive ked af det eller skuffet – men det ville jeg få skæld ud for. Han begyndte at blive kedelig og ville aldrig ud og lave noget – jeg nævnte engang at jeg syntes han var kedelig, det blev han enormt vred over og sagde at “det skulle jeg ikke sige, for det gad han ikke høre på og det havde en anden pige også sagt til ham før.” Forholdet endte fordi at konflikterne og diskussionerne blev for meget, men den sidste aften var gruefuld. Jeg var stadig dybt forelsket i ham og ville af en eller anden grund ikke miste ham, jeg følte kæmpe skyldfølelse og at jeg havde ødelagt hele forholdet. Da jeg viste overfor ham at jeg stadig holdt af ham, blev han enormt aggressiv. Han åbnede døren til sin lejlighed og skreg og råbte af mig, kastede mine ting ud og sagde at han ville ydmyge mig. Han kastede med sine møbler, hev i mig og endte med at slå mig. Efter episoden var jeg i shock og knust og løb ud for at ringe til politiet, men da han opdagede det, bønfaldt han mig om ikke at gøre noget. Jeg var så naiv og blind at jeg ikke meldte ham. 

  Ugerne efter var jeg knust, jeg spiste intet i flere dage, det gik ud over venner, familie og studie. Jeg kunne hverken gå i bad eller komme ud af værelset, jeg var helt ødelagt. Nogle uger efter fandt jeg ud af at jeg var blevet gravid og jeg afblokerede ham og tog kontakt. Da jeg så ham første dag efter vi ikke havde ses i et stykke tid, var han enormt sød, kærlig og omsorgsfuld. Han græd og sagde at han håbede så inderligt at jeg ikke beholdte barnet. Jeg sagde til ham at ligenu var jeg selv i shock og mega fortvivlet og forvirret og vidste ikke hvad jeg skulle gøre. Han sagde han godt forstod mig. 
  Vi begyndte at ses og alt var som da vi først mødte hinanden og han sagde til mig at det var gået op for ham hvor meget han savnede mig og at han rigtig gerne ville starte frisk og at hvis jeg fik en abort, så ville det bare være et så kæmpe bevis på hvor meget jeg elsker ham og så ville han være mig evigt taknemmelig. Jeg græd og sagde til ham at han måtte ikke sige de ting hvis ikke han virkelig mente det, for jeg kunne ikke gå igennem endnu et heartbreak. Han overbeviste mig.
  For en uge siden fik jeg en abort og for to dage siden skred han fra mig, ydmygede mig ude på en åben gade, nedgjorde mig og sagde at han havde løjet fra start, at han bare ville ha’ jeg skulle få den abort – og så skyldte han desuden al skyld på mig, sagde jeg ødelagde hans liv og at hele graviditeten var min skyld og kun min skyld. Hans mor begyndte at ringe mig op og min mor op, og svine mig til. Min mor fortalte mig så tidligere i dag at hans mor og ham havde planlagt det hele sammen, planlagt hvordan han skulle lade som om at han ville være sammen med mig, så de kunne få skovlen under mig. Tydeligvis ved vi nu hvor han får sin sindssyge opførsel fra… jeg er FULDSTÆNDIG knust og helt ødelagt. Jeg elskede ham virkelig. Jeg føler virkelig at intet i livet giver mening nu og at jeg har været så dum. Jeg ved ikke hvordan jeg kommer videre og jeg har ikke rigtig nogen at snakke med. 

 4. Jeg mødte en psykopat-sociopat…
  Alt var løgn….
  Han var dygtig, han manipulerede mig til at låne penge og leje biler…
  Svinet har svindlet mig for 68000,
  Politiet rejste ikke sag pga manglende beviser…
  Nu er jeg blevet filmet til tv 2 og håber på den måde at kunne forhindre andre i at tro på en kærligheds svindler

 5. Det jeg også synes er mærkeligt er at han tilsyneladende er uvenner med alle omkring sig også sine børn og derfor er et socialt liv ikke-eksisterende og når jeg forsigtigt beklager mig over det siger han bare at jeg jo har ham men det er bare ikke nok for mig heldigvis har jeg hund og møder søde mennesker på mine ture men det er svært at rykke til en helt anden landsdel og miste sit netværk….føler mig nærmest som i et fængsel med udgang et par timer dagligt

 6. Hej jeg har virkelig brug for hjælp/råd? Jeg er en pige på 67 og har i 12 år haft et forhold til en mand fra Jylland. Vi var begge gift på det tidspunkt men det sagde bang og vi klikkede med det samme.  Han var sød og charmerende men ikke særligt empatisk det var meget ligesom en opgave der skulle løses når vi mødtes. Vi har også været fra hinanden da han pludselig fandt ud af at det var for besværligt med skilsmisse, hus, økonomi osv og selvom jeg var ked af det måtte jeg jo acceptere hans valg hvilket jeg så gjorde og bestræbte mig for at glemme ham og lukke ham ude af mit liv….men nej så let gik det så ikke for efter kort tid fortrød han og ville starte igen hvilket jeg ikke havde lyst til. Så startede problemerne for alvor med skriverier til min voksne søn om de mest intime detaljer, opkald på min tlf mails med beskidte beskeder osv osv. Nå men det er en meget lang historie som endte med et møde og vi begyndte at se hinanden igen. Efter en måned med vores genfundne kærlighed og tilgivelse droppede han mig igen? Så var det helt slut tænkte jeg men nej efter et par uger var han på igen. Nu skal jeg spare for alt det der kom efter men facit nu er at vi blev gift i start juni og nu knap 4 mdr efter ser jeg i øjnene at det var mit livs fejltagelse det er så hårdt han er manipulerende, udspekuleret, fordrejer ting, beskylder mig for alt ligefra hans mobning som dreng til vejret intet er godt nok og mine meninger og holdninger er ham fløjtende ligegyldige. Vi er lige kommet hjem fra ferie og bare det at få udleveret bagagen er et problem hvis ikke jeg husker at sige at jeg lige flytter en taske 10 meter og jeg mener 10 meter og en varighed af højest 30 sek så tænder han totalt af og de næste timer skal jeg så høre på hvad jeg gjorde forkert sidste år eller i går eller forgårs eller hvad jeg havde sagt om alt ligefra knivslibning til vask og stygning det virker totalt sygt. Hvad i alverden er det ved ham jeg har følt så fantastisk for og brændt for???? På mig virker det nu som om at nu har han fået mig for jeg skulle nok ikke bestemme om det skulle være os eller ej det var alene hans beslutning og så rullede han charmen ud og jeg faldt i med et brag. Normalt er jeg en ganske fornuftig person med egne stærke meninger og holdninger men lige nu er jeg totalt ved at falde fra hinanden så please help me?

 7. Det farlige møde – dramaet mellem mennesker

  den dag i juni . jeg så dig i vores fc book gruppe . du søgte om hjælp.. til at få dit telt ned, . jeg ved ikke hvorfor men jeg reagerede og gik ned til dig den søndag. vi snakkede, men du havde faktisk glemt det… som om du var videre men jeg kunne ikke , og så hjalp en af naboerne, men ingen af os kunne, senere fortalte du at din eksmand kom og hjalp.. . og du takkede mig aldrig på nettet , hørte ikke mere
  jeg gik hjem og tænkte lidt på dig . synes jo du var attraktiv . og sød- og men jeg var jo stadig såret og så tænkte jeg ikke mere over det. det hjal da at du havde en kat
  men jeg havde travlt med mit liv og mit nye liv med at være ædru på 6 år startet i mit job på golfbanen, og det var så fantastisk , jeg havde stadig nedturer efter min kats død i december og spilmisbrug , så var ikke altid glad ., men jeg var glad for at bo her , trod min underbo der er autist og i 6 år har råbt . banket og skreget om nat og dagen , det er meget stressende,
  derfor havde jeg ikke tænkt på en kæreste ., for havde lige mistet 16 år venskab med en ven og min anden flyttede til spanien og ja havde nogle udfordringer med nogle ar fra min familie , så havde faktisk ikke brug for noget roderi ., , men ja at lære nye at kende, er jo ok og havde et stort netværk

  sommerfesten 8 juli .
  jeg var glad . havde mit job , og jeg trives .var med til fodbold , og der blev drukket godt igennem den dag. Men ja så skulle jeg med til festen og det var da lidt wow , da jeg var en af de få der ikke drak
  så kom jeg ind i teltet og så sad du der smilende og i din hvide lækre kjole . . jeg satte mig ved et andet bor med nogle jeg havde snakket med. Men jeg tog så en mulig forkert beslutnig en time senere. Da de drak ret meget- satte mig ned til dig ,og din naboer , den ene drak , og blev ret fuld . og det var som det var. Men du drak ikke sagde du så tit , men det var jo også passende i forhold til at jeg havde brug for folk som ikke drak så tit som nogle gjorde herude,
  du fortalte du kun havde boet her siden december , og ingen kendte dig , ., aldrig havde jeg set dig i beboerhuset. Men der var noget over dig og ja hvad kunne gå galt
  vi fik god mad , og vi dansede, og vi fliretede helt vildt , og ja jeg blev sgu betaget af dig ., men ja sjovt nok så havde jeg haft en anden i tankerne , men ja det var ikke noget
  du fortalte at du havde tænkt på mig lige siden og jeg var ret sød og chamerende
  da du hørte hvem jeg var , skrev du til eksmanden som jeg arbejde sammen med det samme, tænkte ok ., det vildt.. tænkte hvorfor skal han nu blandes ind i det
  du snakkede og grinte hele tiden , og flirtede helt vildt. Og jeg blev da glad.,
  du fortalte om din datter, job , dine drømme . og spurgte meget ind til mig ., og du sagde du tændte på jeg var ærlig og du aldrig blev færdig med mig , ang snakke. Du interresserede dig for film . gyserfilm som din datter, , i så netflix hele tiden , og du havde tit gæster på besøge men nu havde du jo ferie – men jeg var ikke sådan helt vildt ramt ., men jeg var fanget af din charme
  Samme aften kom der en over og bød dig op til dans , og du dansede med ham ,men du brød dig ikke om at han var så fuld og uchamerende men du grinede alligevel . og flirtede , han havde sat sig , da jeg hentede kaffe. Men da jeg senere rejste mig og ville hjem ,gik der 2 sek , så ville du og din nabo også hjem. . super . hun var da sød . meget speciel og lige ud ,. Sagde sin mening ., og så var hun en der var på dating og havde flere mænd . som der blev snakket om , ,
  næste morgen sendte jeg dig en besked ., jeg var åbenbart blevet fanget, og så begyndte vi at skrive, di skrev., at du havde ferie fra dit job som pædagog. og havde din datter den uge, du nævnte at du havde lagt mærke til at jeg gav hende et kys på kinden og kun et knus til din nabo , ja jeg ville dig og ikek din dnabo
  et par dage efter spurgte jeg om du ville med til stranden, men du svarede . du ikke ku svømme , og pga dit selvværd måtte ingen se dig , så du badede altid hvor der ingen var. og du havde ingen bil.
  Så sendte du dagen efter . søndag formiddag et billede . hvor du stod i badetøj og var ved stranden. Jeg undrede mig hvordan du var kommet derud . men sagde ikke noget
  Fandt senere ud af at det var din ven stefan som havde kørt dig derud , og da jeg så hans kommentar på instragram , blokerede jeg ham med det samme, for havde bare en fornemmelse af der var noget galt med ham., men ja vi snakkede videre på sms og messenger., .

  Søndag aften 9 juli. aften fik du besøg af hanne , og jeg måtte da godt komme dernede. . selvom du havde din datter . gik vist lidt stærkt., hanne var meget sarkastisk og ironisk . men også lun , havde lidt svært ved at greje det , og brugte ord som 7 år og jeg jo var meget sort og det så sort ud ,
  men så gik hun hjem , hanne var ældre og en slags mor for dig , , gav dig ting ., fandt også ud af at hun ku li hvidvin , og var meget pjattende, hun arbejede i rosengårdscentret . i en børnebutik ,
  og så snakkede vi videre inde i stuen , og din datter gik ind på det lille værelse . hvor i sov . når din anden datter var hjemme fra sin stedfar., hvilet du først fortæller meget senere . ( at din eksmand – min kollega slet ikke er far til din ældste datter.
  , , så sad vi i stuen , og begyndte at kysse , jeg tænkte ej pas nu på . men diana du var jo voksen og mor ., synes du var lækker, og du var jo klædt pænt, og ja vi var jo tiltrukket. Og ku slet ikke skelne ., men det var jo dig der var den voksne der og du var jo en mor og pædagog ., så tænkte det har du styr på

  næste dag . skulle du til øjenlæge med din datter . (mandag 10 juli) men du havde skrevet inde på vores side . at du ville hjælpe med til at tage teltet ned, , så var jeg der, smiler var jo fanget
  men uanset hvad,, så havde jeg hjulpet.. for der var ikke ret mange . og en af dem var mega stiv stadig . 4 dage efter festen
  så kom du og din datter , og bagefter sade to andre som var kærester . og mig og dig og fik en sodavand . og din datter sad ved siden.. . du flirtede totalt , og jeg blev sgu da beæret men jeg var også lidt bekymret med hensyn til din datter
  du havde jo ferie , fra jobbet , men fortalte mig at du havde været sygemeldt og gået ned med stress efter du gik fra eksmanden for 3 år siden , og fortalte sjove historier om ham. hvordan han var pigen i forholdet, og du manden , og så sagde du at du havde været ham utro , da jeg spurgte om du havde været det før . . men det var jo dengang . . og ja han havde også været det…

  dum som jeg var reagerede jeg ikke på dig ., men du snakkede videre , grinte ,flirtede og fortalte om dit studie , og om hanne , ., og hanne havde en kanin som jer, og kaniner kom til at fylde, samtidig med at i havde dagma en kan som var udekat, og du elskede kat, . og så fortalte du at du tit kom i zoo., .
  spurgte om vi ikke skulle det en dag… – og så næste dag spurgte jeg om vi skulle ses . ja ku kom ned om aftenen ., og så tog du i zoo med din datter, hvilket jo var hyggeligt ,og sendte et billede hvor du tog et selfie af dig og en ged
  men så skulle vi mødes om aftenen , og din datter var der , vi skulle spille ludo , og så sad du og flirtede helt vildt. Jeg blev lidt mærkelig og jeg så at din datter spærede øjnene op ., og ku se hun tænkte sit ., og så gik hun ind på værelset senere, og havde da spurgt om vi var kærester. Jeg tænkte bare , neeej , det går ikke.
  Jeg tog hjem mandag aften , skulle på job næste morgen. Jeg vidste jo nu du havde din eksmand derude. Og ja jeg havde bare en fornemmelse af at jeg skulle spørge ind til dig .,
  Først spurgte jeg min chef ., om han kendte dig , jep , du var sød . men vildt flirtende. Så spurgte jeg en anden da han kom kørende., han sagde bare , hende der diana ., må du gerne kneppe . men du skal holde dig fra hende, hun gør mange ondt
  Så havde vi pause, sp kontaktede jeg din eks , og sagde jeg var ked af det som var sket . dagen før . men om det var ok ellers jeg snakkede med diana , han sagde ja , men at jeg skulle passe på . for hans børn var kommet grædende hjem næste dag . over at diana havde mødt en ny fyr
  Da jeg kom hjem skrev jeg til dig , vi ringede og jeg fortalte at vi nok ikke skulle ses imens du havde børnene , og det lykkes faktisk at overholde., men . ja så ved jeg faktisk ikke mere .
  du havde ferie , fra dit job , men så skulle du mødes med din ven , som du jo ikke havde fortalt mig meget om . men havde jo gættet mig til hans ekistens igennem din fb og instrgram . i tog du til svenborg og spillede mini golf, . en anden dag lagde du et billede op hvor i åd hot dogs. ., du havde faktisk sagt du skulle besøge din farbror som boede i årslev . og der havde din ven stefan lejet sig ind , .
  men jeg havde arbejdet meget med mig selv ,og tænkte . rummelighed, , men der var noget alligevel ., noget gustent. det var tydeligt at der var noget mere fra hans side., hvilket en anden ., på værestedet . senere bekræftede . idet hun kender dig personligt. Gennem et helt liv .,
  om mandagen ugen efter at din datter kom om til sin far. Så mødtes vi hos hos dig , vi elskede på sofaen og kaninen rente rundt på gulvet. Og den kanin kom til at få en betydning., for du sendte billeder til mig hele tiden hvor den var liderlig og kneppede dig på dine ben, ., hvillket var lidt weird ., og så sendte du billeder hele tiden hvor du spiste ., var i bilka , .. men ofte ikke nogle billeder hvor der var nolge nogle andre på .
  dem hvor der var mennesker., . – dem lagde du ud på fb . og ikke nogen frække billeder. Til mig ever.
  Jeg husker jeg tog et billede af mine ben og sendte dem til dig, og du svarede ja jeg var jo også sådan en artig fyr., og som om du skar mine boller af ., og fortalte hvad du ville ha på din profil og telefon , og ja det var dig der styrede det sjov . . men vi elskde så den aften., efter du havde skrevet mange beskeder . om at du savnede mig , og ville mig og . bla bla. . men så fortalte du mig at din kanin skulle kastreres og ha bollerne skåret af . og fortalte mig hvornår og det var samme sted som jeg havde min nanna , men jeg kørte derned, omkring det tidspunkt , og du var der ikke ,
  Pudsigt det med at få skåret bollerne af . , det følte jeg også at jeg kom til at få … , du havde båede fisk , en kat . skildpadder… fugl. Men ja du var jo altid på farten , og aldrig hjemme . med mindre du fik gæster. Du havde så mange aftaler . med den ene og den anden , så opdagede hurtigt at jeg ikke blev din 1 første priortet bortset fra dine børn , men det var så også ok ,. Skulle ikke ha en kæreste
  Vi havde hygget os et par dage .- du var ret lækker og gav mere og mere slip men det sket hurtigt at du ændrede dig når vi havde haft sex. Afvisende, og kold på smser og svarede ikke .,

  En af aftenerne fortalte du om din søster . der var blevet seksuelt misbrugt af sin far , og endt som narkoman og havde fået tvangsfjernet sine børn , hvilket min venninde på lyset så kan bekræfte, senere, men du fortæller også at søsteren er blev lejet ud til mænd , o.sv. jeg er ret forundret og tænker hvorfor du skal fortælle mig om din søster . ret voldsomt at fortælle –
  Små historier om din far kommer på banen . men du lukker hurtig i , og jeg undrer mig igen og igen , så mange informationer, så mange input ., og så mange aftaler og mangel på respekt i forhold til at svare. Du kommer forsent eller glemmer du har sagt vi skal møde.,
  du spørger faktisk aldrig til min familie og opvækst, og du følger mig sjælent på facbook , men liker alle mine opslag på instragram , for der kan du jo ha en lukket profil , så folk ikke kan tjekke dine billeder., der er bla drukbilleder med hanne , men der er aldrig billeder af dig med nogen , andet en dine døtre .. . ingen med hanne stefan , men din nabo er der, for hende må du alligevel ha på en anden måde, ,, for hun vil ku afsløre dig på et tidspunkt hvis hun er klog. Og jeg har jo faktisk afsløret noget.. som jeg også har konfronteret dig med , den første dag med din datter, og så de ting de sagde på jobbet . . som jeg fik at vide., du er meget på snapchat . og laver billeder med din datter., og din nabo . ., .
  Da vi senere skal ha sex . fortæller du jo at du gør det med slukket lys ., da du synes du fed og slet ikke kan tåle at jeg ser dig . men der går kun kort mellem så gør vi det i lys og du glemmer alt om det. Vi snakker aldrig sex. Stillinger ., lyster , spørger dig en gang , du fortæller du har været utro med eksmanden , og du engang med en venninde prøvede 2 fyre som ung., . men du kan godt være på stranden med stefan ., som jo er din ven , men også eks . afslører du senere
  Især din historie som ung er vild ., du hænger ud med rockere og er en vildbasse. Og du er skide ligeglad med alt . men tager alligevel til london med en venninde, som jeg så får bekræftet på fb er rigtigt., , men du fortalte om din søster – der blev misbrugt .,sprøger dig om du blev ,næ . du ku altid tæske din far – som du ikke havde set i 10 år – ., pudsigt – for det har jeg ej med min far, lidt underligt at det er det sammme ,
  og alligevel så bor stefan hos din farbror. , hvem er din farbor , hvad har han gjort siden han er der , og alligevel ikke kommer med til din fest. Hvorfor bor stefan der , – måske er det din far stefan bor hos, måske er det din far du snakker om , når du snakker om din farbror.. – måske bor stefan slet ikke hos din farbror .- der er noget der ikke passer

  fuck , hvorfor forlader jeg ikke det her, fordi jeg er selv svigtet barn og sårbar da du møder mig . og det har jeg jo prøvet før . og fortæller derfor om min eks. Men du vil ikke rigtig høre på det. – så mange signaler . og alligevel bliver jeg i det,
  ., Næste morgen , tager jeg på job. Jeg hører hurtigt fra dig , du savner mig og du glæder mig til svi skal ses igen., jeg er egentlig glad. Men jeg er også lidt forbavset efter de advarsler var din eksmand og kollegaer men jeg lytter til mit hjerte, jeg fortæller jo dig om mine traumer med min sidste kæreste ., og hvor svært det var . og de jeg har nu med michael . der tager til spanien , med poul der har ignoreret mig , og andre faktorer der gør at jeg egentlig ikke er så glad . jeg kan også se at jeg måske ikke var helt på plads. Haft problemer med spil , og med ærligheden på min facebook, så jeg er ikke helt på toppen men jeg er ærlig og det er det eneste jeg kræver af dig , sig det som det er

  Tirsdag aften ., det første drama . der vender op og ned på alt
  Vi har aftalt at vi skal mødes. Om aftenen kl. 18- jeg glæder mig da . men tre timer før ., skriver du pludselig . øj du har glemt at hanne og stefan skal komme , Men siger jeg da er velkommen , jeg mærker bare den der . det ikke godt. Men jeg begyndt at få følelser for dig , så jeg vælger med et åbent hjerte og tillid at sige ja , og kommer derned , køber et par blomster
  Vi mødes – jeg hilser på stefan , og vi snakker egentlig ok inde i stuen , og hanne og dig snakker i køkkenet. Vi sætter os og spiser. Vi sider ved siden af hinanden , og ja alt bliver spist . jeg og dig nusser og kæler og holder i hånden , hanne er igang med sin pap hvidvin , stefan sider og brokker sig over sit job ., og så sker der en drejning da vi er færdige. Hanne fortæller jo om sit forhold til din eksmand og hvor syg han er og hun absolut ikke kan lide ham, og ej en der hedder peter du var sammen med . men underligt nok , så fortæller , du aldrig om ham, .
  Pludselig blev stefan underlig , vi sad jo og hold i hånden, og hanne var ok med det . det var stefan ikke , og du gik totalt i forvirret mode. hvad skete der lige.,..så bestemte stefan sig for at forlade selskabet, og det gjorde han , selvom du . prøvede at overtale ham til at blive . .. men det gik ikke ., og du stod uforstående over for mig ., . men så kom der ting på bordet . ja stefan havde jo været der en time før og du siger at du havde snakket om os ., og han måtte finde sig i at det var som det var og så meldte du det ud , stefan var stadig vild med dig ., . og forelsket,, og det sagde du jo 100 gange til mig at der aldrig ku blive noget mellem ham og dig, jeg blev forvirret.. og ja hanne og mig var vist ret enige i samme holdning til stefan , ham ku vi ikke li. Og skal siges at det blev være de næste 14 dage.
  Om torsdagen , den uge .- eller 14 dage efter husker det ikke præcist. Men du vil holde en fødselsdag for natacia . hvor hanne kommer og nogle andre , du dækker op og der pænt i den lille stue. Og ja du gør klar.
  Men jeg undrer mig , for det din store datters. Men lillesøster er ikke inviteret og ej deres far , det undrer mig ., selvom hanne er der . og had hader din eksmand, , du har også lige fortalt mig om eksmanden der stod ude foran din dør og råbte til og svinede dig til . et par dage før – efter han havde haft fri – og så du blev rigtig såret . over det.- e
  men jeg sagde inviterr dem dog ., og det gjorde du et par dage før .- .- jeg ved ikke hvordan festen gik , godt i følge dig . men jeg hører aldrig mere om det., det var gået godt. . mere var der ikke i det. Men med hensyn til eksen, . sker der så meget . så han et røvhul ., så er han ond ved dig , og så en dag par DAGE efter her , fortæller du at du stadig elsker ham … og er forvirret., , og ja .,., og så igen gør han dig ked ., men hele tiden , forkerte udmeldinger, så han på rideskolen. Og så han …bla bla. ., og så betaler han ikke til den stores gymnasie som er rudolf steinar. Og det er du ked . da hun skal på en tur til italien, og det vil han fandme ikke betale til . men for det første er han jo ikke rigtig far til hende, måske er det ham der betaler det hele og dig der ikke vil . for du nævner det tog gange . og jeg siger så mød ham på midten betal du lidt og han lidt , men det reagerer du ikke på . du siger ja måske men der sker aldrig noget

  , ., næste dag onsdag . mødes vi om aftenen , og det gør vi også om torsdagen , jeg har inviterer dig op til mig og du skal møde nanna for første gang , du har en ting med til nanna , og ja ,, ikke mig ., det så ok , det handler vel om nærværet . vi spiser , snakker og så hygger vi i min seng . opdager faktisk du begynder at hoste ret meget og kraftigt. . en meget tung hoste. Og du skal til lægen , og ha det tjekket ., du siger også at du har en tand i vuggestuen der blevet stød. Og du har en arbejdsskade som gør at du skal ha en ny tand , på et tidspunkt – i agust men pludselig er det i septemer og så snakker du aldrig om den mere., hele tiden historie som du glemmer., og som jeg tænker ka det nu passee
  Jeg har faktisk svært ved at lukke folk ind i mit hjem efter min kæreste helle for tre år siden , hvor hun skabte så meget kaos ., drama, løgne , folk der kom ind og skulle få mig til at tie stille . og ja det her begyndte at minde om dengang
  ., så jeg var sådan ej , orker jeg det her , at rydde op og starte på noget. Og mærkede jeg var ikke helt oki , men ja kvinden og mine følelser. Vi hyggede og det var lækker . indtil vi opdagede at nanna så med og fulgte med i alt , og så brød vi ud i gråd – latter. Ret komisk , nanna havde aldrig set sådanne noget før . men nanna havde nedstirret diana fra først minut og der var et eller andet,
  Vi snakkede kort om stefan , og du sagde igen , at det ikke var fedt med ham og at du skulle tage en snak med ham men ikke i fonen men irl . og så begyndte du at ændre karakter ., når jeg spurgte til ham , begyndte han at sige ting om mig ., han havde gennemskuet mig , jeg var ikke sundt for dig , og han vidste det ikke gik med ham og dig,
  Torsdag morgen eller eftermiddag . besluttede jeg mig for at fjerne blokeringen af stefan , og skrev til ham at det var hyggeligt at møde ham , og jeg håbede på det bedste og vi godt ku snakke trods den aften , igen min naive rummelighed, . så gik der 5 min , stefan svarede vist kort det ok , så skrev du til mig i en sms , eller på messenger ., hvorfor har du skrevet til stefan. .. og forstod ikke min pludselige ændring ,men jeg måtte sgu da finde mig i at han var der , hvis vi skulle noget. Sådan er det jo med rummelighed., du ku da ikke fjerne mine venner, ., så faldt du lidt til ro .,
  Vi aftalte at vi skulle mødes fredag og i biffen og ud og spise . og vi skulle spise på china house hvor du og hanne jo altid spiste. Som du nævnte. Du lavede mange ting , . du var startet på job igen den uge., og havde ikke haft datter . men du skulle på rideskolen flere dagen den uge ., ud til en som var en slags mor for dig .,., og på et tidspunkt fortæller du da jeg kommer ned , at du har siddet og drukket rødvin , med ejeren som er 71. men hvor er det lige din respekt er . når du ved jeg er ædru . . jeg kører forbi rideskolen , når jeg skal på job. Så sender jeg ofte billeder af stedet og morgenbilleder. Og søde morgenhilsener. Men ja du svarer ikke så tit men når jeg ikke sender , så ligger der hurtigt søde beskeder fra dig .,
  .. nogle gange er du vågen .,når jeg tager afted . istarten sover du ikke om natten . men alligevel er der gang i dig100 procent . fatter ikke hvordan du klarer det .- men ja du sender også billeder.. men altid med dig eller din kanin , engang sender jeg et billede fra bilka med en smølf . og pudsigt så sender du dagen efter et hvor du er, . det som om du skal ha kontrollen , . jeg linker et sjovt ting fra fb , hvor man kan bruge håndlæder som holder til bryster, og så pludselig sender du et billede . hvor du har det omkring dig og dine bryster. Og et andet billede fra du i bad , ., du giver mere slip . men jeg forskrækkes. Det jo ofte når vi ikke har haft sex . så skal jeg lige lokkes ., men når vi så har haft det, så er du videre og skal noget nyt med andre ,,

  En tirsdag efter jeg har fri kl 10.30 , kommer jeg forbi , du ligger stadig og sover., og er nærmeste ked af du ikke ser godt ud og ser så træt ud , ., og ja nu jeg tænker over det er du jo altid pænt klædt . og med nedringede bluser . især når du er med stefan , . jeg har min mistro , og især nu hvor du fortæller mig at han jo er så vild med dig , og vil dig , og ikke acceptere at du sammen med mig .
  Det med stefan og dig piner mig ., så meget nu . men jeg er stadig tavs.. jeg vil jo ikke skubbe dig væk ., men jeg er ikke så vild med dig mere, jeg er ofte træt , og jeg får også lungebetændelse.,
  Jeg var rigtig glad for at arbejde i golfklubben , og en dag midt i stiften cupen , om tirsdsdagen den 25 juni. Bliver jeg spurgt om jeg vil interviewes til stiften , og siger ja ., det bliver et fantastisk, et , jeg siger ikke noget før om aften til dig , og har været på tur med rikke og lars mine venner, jeg hører faktisk ikke noget fra dig … du begynder at ændre adfærd . fra at have skrevet og sendt billeder og været meget på når vi har haft sex elller mødtes . så stopper du pludselig , og så hører jeg ikke ret meget til dig .
  jeg nævner jo senere med interviwet ., du siger du vil købe en avis , men det gør du aldrig og du nævner aldrig noget om det. Noget andet jeg sendte til dig på mail ., siger du var rodet . men du kommentere aldrig historien eller inholdet og det begynder at gå op for mig at du kun er på jagt og alt hander om dine behov.,
  Torsdag mødes vi . og snakker kort. Men igen så snakker vi om stefan, og du siger han hele tiden skriver og du ved at være træt af at han skal snakke om os og hvorfor han ikke kan lade os være .- men du skal mødes med ham lørdag kl 13 .så du kan få talt ud ., ,. Ja ja , jeg håber ., og tror .- men , jeg har mine anelser men jeg lytter igen ikke til min mavefornemmelse, det som du har fået et overtag på mig,
  Du fortæller mig flere opgange hvordan hanne synes jeg er et rigtig godt og fantasisk menneske og du godt kan forstå du faldt for mig , jeg er så chamerende og sød og ærlig . men det siger hanne faktisk ikke direkte . og igen anden gang nej jeg er bare sød . hun er ret vild med mig ,. Undrer mig , hvorfor skal jeg vide det
  Efter mødet med hanne første gang og så den aften , render jeg ind i hende i rosengaardscentret. Og hun råber efter mig , jeg deler ærligt med hende omkring mine tanker med stefan , og så den måde ikke at kunne kommunikere , overholde aftaler og det deler hanne mig i , hun er også træt af din manglende respekt over for hende, jeg nævner det for dig ,. Og siden hen har jeg ikke set hanne ,
  og havde hilse på ham din nabo ., som jo smilede, og undrede sig , og det gjorde din anden nabo også. Så siger du j.h ., godt kan drikke meget . det pudsigt så meget andre er og kan , og du fortæller om din naboes mange mænd., vi havde aftalt at vi skulle mødes dig og hanne oppe ved mig ., men næ det bliver aldrig til noget. Og da jeg finder en dag til slut ., og siger det ., så Spø’rger du aldrig hanne ., . og det går i vasken , plus grillefesten med naboerne,
  nyt dramaer er i gang ,

  så det fredag. Jeg glæder mig til vi skal.. i biffen , og spise, du skal lige hjem fra arbejde og så i bad ., og så mødes vi . men det bliver lidt senere ., du kommer en halv time for sent. Men så har vi da kun det mindre at spise i ,
  men der sker det inden , at du skriver til mig på jobbet . i min sms. At de kan se på dig at du ramt og om der er noget. Og de spørger til hvad det er , så siger du at du har fortalt om os , vi har kendt hinanden i 14 dage .- tre uger., og jeg lader med vilje være med at skrive noget . kun peter min ven og så på jobbet ved de at jeg kender dig . og har allerde en fornemmelse af at jeg ikke skal fortælle nogen om dig .,
  jeg bliver beæret. Og vælger så at skrive på min fb at jeg er blevet forelsket og det en skøn kvinde og håber det gengældt . og der er over 400 likes og mange kommentarer. Og så opdager jeg jo at du også kommenterer og skriver , ja det er hun ., og så kan folk gætte sig til hvem du er, det lidt underligt . du dukker op i den blå luft. Når du har været tavs og jeg begynder at tvivle ,
  jeg er forvirret. Så skal vi biffen efter vi har spist. Vi hygger og vi snakker, og er på vej hjem, så siger du , ej nu det ikke sikkert at jeg kan komme med hjem , for natachia er dukket op derhjemme , og . jeg tænker æv og .. for jeg har lugtet lunten, hun gider sgu ikke noget . og ja underligt , men jeg respektere det ., og siger hun kan jo bare komme op til mig , og sove så . hendes datter ka da godt være alene . hun er 18 . indtil der har vi faktisk sovet inde på det lille værelse. Hvor hun har en sofesofa . og deler seng med den yngste datter ., der sover jeg så når jeg overnatter., og vi hygger af og til ., men ikke den her fredag , og jeg hører vist ikke mere fra hende, skriver hun har problemer datteren, så skrives vi først næste morgen , ,
  alle de der informationer, , nye , og ., hvad skal de bruges til
  Det skal også siges at jeg samtidg med har fået mig en slem lungebetændelse . og har fået pencillin., og astma spray og ja jeg var ude og spille golf i regnvejr en søndag . i starten af vores møde., og hvor du ikke kan sove og hvor vi skriver og ringer tideligt om morgnen , hvilket også hurtigt stopper ., efter det med stefan, og det vores diskusioner omkring kommunikationen, og pudsigt nok så får diana også astma . spray , . men er sikker på det ikke er astma men nogle psykiske traumer der sider hos hende, for hun begynder at hoste hver gang hun har haft sex . og eller er stresset , og jeg har meget slem hoste og astma når jeg er hos hende, men det er over og gik hurtig væk fra den dag jeg ikke var fysisk tæt på hende.,

  Og selvom jeg har lungebetændelse. Så går jeg på arbejde, mødes jeg med dig . og går i seng med dig , trods hoste og asmta ., jeg passer ikke mere på mig selv , jeg mister hukommelse., jeg glemmer min astma spray , laver uheld på jobbet ., og det sjovt at jeg ofte mister hukommelsen efter jeg har været sammen med dig , som jeg bliver mere og dement,

  flere gange fortæller du at din datter drikker meget og at du er bekymret for hende, især i sommerferien,. Men hun er 18 og et par gange er hun kommet hjem og er meget fuld., , men jeg tænker ikke nærmere over det . men er da bekymret for at hun nu udlevere sin egen datter som værende dranker, allerede som 18 årig, men ja jeg startede jo også tideligt., men igen så lugter du flere gange af alkohol., , så måske det dig der har et problem
  om din anden datter . snakker du om hendes højde i forhold til alder ., og nævner også at hun har det røde og i pletter på lagnet .,. så derfor skulle vi sove med nyt hver gang, og at hun også har begyndende bryster, hvikket jeg slet ikke forstå jeg skal vide . du går også i dine børns tøj .- hvilket undrer mig , og det er også vildt at vi begynder at sove på din store datters værelse. .. der ligger tøj overalt på værelseyt . og der er aldrig ryddet op ., , . der er undetøj . og der er tøj overalt på gulvet . tænker hvad fanden er det du byder dine kærester.
  Stefan har du aldrig hjemme , for tror dine naboer har lugtet lunten , derfor har du nu mig med hjem , for jeg er jo venlig. Men som tiden går . så ser jeg ikke dine naboer mere. For jeg er faktisk mere end farlig . og vi har ofte diskussiner over stefan eller ., andre ting , og det de samme ting hele tiden , hver gang nævner du det mig og de samme ting som er sket , som du bærer nag til bestemte situaioner, især det med at jeg har snakket med dem på arbejdet nager dig dybt

  . men måske var det skifttende mænd hver gang der var. Og måske sover din datter på 18 slet ikke hjemme , . hvem ved. Kun dig . og dine mænd . har jo hørt hun ikke vil bo hos dig . måske det dit tøj og dit rod .

  da det slog klik

  lørdag den 28 juli. Skal jeg til møde .- jeg har haft det skidt så møde er godt. Jeg er begyndt at blive vred ., frusteret og bange, hvad siger eksmanden på job . hvad passer og hvordan med stefan, fcuk det ved at gå galt, .- hvad siger du, og hvad passer.
  jeg skriver til dig diana at du jo bare kan skrive, og så kan vi måske mødes senere ., da hun jo får sin yngste datter om mandagen og der så går 1 uge før vi kan ses . har faktisk også undret mig ., over det ., for når hun har datter .- så ringer hun aldrig , hun har ikke lyst til at komme forbi arbejde eller tage 4 min når . og se mig , kort og kysse . , som om jeg lægges på is og det hende der skriver og bestemmer . , og så bliver det ikke mere jeg vild med dig sms , . skriver hvad laver du , er du ok , og flere gange husk nu , har sgu ikke brug for en mor ., har jeg haft. Men måske er det stefan der er der og ikke hendes datter

  jeg kan ikke mere hitte ud af det . og går i sort . jeg har jo som skrevet mistet hukommelse, jeg burde være skredet . flere gange forsøger jeg at slette dig , men er som besat ., som du har sneget dig ind i mit blod som en slange , og bidt mig med gift
  men lørdag . skal vi ha det på plads tror jeg ., du vil jo som du siger ikke finde dig i at stefan hele tiden vil angribe dig for dig du kender mig ., og han er en løgner, men du tager den ikke op , men jeg fornemmer senre at du har et sygt forhold til instragram og fb og så er du på og så siger du at du aldrig bruger det og opdager at dit og stefans forhold på instragram og facebook er mega sygt. I deler informationer , og bagtaler , og med et går det op ., at i har aftalt det hele , og i spiller folk ud mod hinanden , jeg bliver så vred . og du begynder at fornemme at jeg nu bliver mere og mere sur . men forsøger at redde den med små ord., kram og kys, , eller beskeder ,når jeg bliver for voldsom eller konfronterende
  ¨men du skal ha stefan på besøg . jeg skriver til dig , . men ja du skal jo ha en afklaring med vores konfikt men du svarer ikke , og klokken 16 SVARER DU IKKE . men så kommer der en besked , jeg er i svendborg med stefan kl 18. og vi er på vej hjem, men i først hjemme kl 23 . skriver du igen , at i er faret vild , og så orker du ikke at se mig – da du kommer hjem., jeg er så ked . og har bare den der de boller – og der er noget der ikke hænger sammen – jeg tænker ikke at du er sammen med ham der . men senere går det op for mig at han er din lille dukke , du kan styre som du vil ., og han nok giver dig sin p…- hver gang du ønsker det
  Jeg dybt såret . og vi har jo haft nogle konflikter ang din kommunikation og er jo blevet bekræftet i at du jo ikke har så meget respekt for aftaler og andres liv., men vi kommer ofte galt i byen , du forstå ikke det ., og jeg nævner hvad det gør og det begynder at blive op ad bakke , jeg mærker jeg er på vej ud af det her, jeg er kørt træt. . aldrig laver vi noget sjovt udadtil , og det giver jo også mening at du ikke kommer op i byen , for der jo nok mange der kender dig , og du har et rygte . hvilket jeg jo også får bekræftet igennem mit værested
  Næste morgen , forsøgte jeg at afvise dig ,som du havde afvist mig . og det til fordel for stefan , som du havde flere møder med., og måske var det det der gjorde at du forsvandt i kommunikationen, fordi du havde flere mænd eller stefan der også lige skulle ha sit grimme ansigt slikket af med din manipulerende krop
  Jeg .,nu jeg gal . skriver søndag morgen, du skal ikke komme op , det havde vi aftalt. Men nu er jeg gået i stykker, så jeg er som svigtet barn og ensom og fyldt med frygt , en der ikke mere kan stå ved det jeg sig og gør . jeg skriver et par timer efter du godt kan komme op. . du siger ja du kommer kl 13 .for du har en aftale… med en ude i vollsmose hvor du skal sy et par bukser., og så skal du på rideskolen og møde martha . og martha hende møder jeg aldrig men hun er som en mor for dig , .
  Men nu hvor jeg skriver . så ved jeg da godt . hvorfor jeg ikke ku mødes med dig , for du var sgu da sammen med stefan da du kom hjem. Og så er han taget fra dig næste morgen. . for så kommer du forsent 2 timer ., og jeg ligger og venter og bliver endnu mere frusteret . men så udskylder du den aftale med en time , så vi kan hygge., – så kold er du . eller lyver du mig op i fjæset igen men jeg gider ikke rigtigt . så sender dig videre ., og så kan du komme ud til rideskolen også . . det går helt galt, jeg fortæller dig jeg træt af den form for kommunikation., og at jeg har spottet dig , at du ikke kan tåle at få følelser . og at du flygter væk ., og lukker dig inde., men det da fordi du spillede på flere heste. , men du rammes , for du mærker min spot on, og du kan ikke mere flygte ., eller . . men forstå stadig ikke hvorfor du blev ved med at kysse ,snakke eller sms , med mig , du var måske bange for at jeg ville afsløre dig

  Og vi har aftalt søndag aften ,. At vi skal mødes. Men endnu engang aflyser du , . mange gange skriver du at du skriver når du hjemme fra job eller fra en aftale . og ofte så skriver du aldrig . det noget af det værste . at blive holdt hen… og samtidig med være en som bliver brugt i et spil ., , det gør mere og mere ondt. Men ofte glemmer du, og det er lidt uhyggeligt , din adfærd ryger over på mig ., hukommelsesvigt . og astma. Men ja jeg vil ikkke komme hos dig ., når vi sammen , det tror jeg ikke du har prøvet før . og det ødelægger dig ,tænk en mand der ikke tænder så meget på dig ., at du kan få ham til det hele –

  Og kan mærkje jeg må ud af det., og væk fra dig . men det svært . for du bor jo herude., og jeg ved ikke ud og ind mere., jeg begynder at srkive længere mails til dig . men kontakter også stefan på fb. Men stefan er tavs., og det er han hele vejen igennem det her , og hver gang jeg kontakter ham skriver han til dig , . det så grimt og usselt, aldrig et svar . jeg bliver vred .tosset og begynder at skrive meget grimmmere mails. , men har stadig lidt kontrol , .- men i er direkte ondskabsfulde
  Tænk jeg rakte min hånd ud mod ham for din skyld men ja du skulle bruge ham imod mig , som du nok har brugt før.
  Næste morgen tager jeg på job . men jeg er så ked af det . jeg følter mig trist . ensom og vred., jeg har ikke mere lyst til dig, jeg har mistet glæden , med alle de der diskussioner, afvisninger , kolde svar og stefan der nu hænger mig ud igennem dig , .,
  Jeg sletter dig på fb . blokerer dig og sletter dig på instragram ., og må tage på psyk , for det gør så ondt det hele . skriver jeg ønsker at begå selvmord.. og det hele er svært . vil ha dig ud af mit liv . men du er så manipulerende . chamerende, og ja jeg ved jo fra folk ., hvordan du charmer dig , husker de beskeder fra mit job
  føler du har løjet mig op i ansigtet hele tiden , du har brugt eksmanden mig , . du har brugt stefan mod mig , . det hele var så sygt . men ja måske var det min fejl ,, at jeg konfronterede dig med mine svar og advarsler men det sværeste var jo at jeg ikke selv lytttede . . men det var som om du var blevet en slags gift for mig ,
  Jeg kommer hjem derudefra . jeg fortryder jeg har slettet dig . og søger om dit venskab , men jeg har jo delt og skrevet om mødet med dig på fb.- så . læser du en kommentar omkring en kvinde , hvor der står hende kvinden er nok ike sund for dig . så tænder du af diana , og du vil skrive til hende, men siger du skal give slip . det sjovt som du godt må kontakte folk , og jeg ikke må
  Samtidig har du en lang samtale med en du er venner med . ., på min profil om jeg ikke havde passet på mig selv , og jeg jo ku komme ned og få noget omsorg . hos dig ., det var lige efter min lungetbetændelse, det var sjovt som du skulle vise dig frem ., men nej mere blev det så ikke til, og folk og mit liv interreserrede du dig ikke for ,
  Vi havde lange snakke om dine problemer , med folk og med vuggestuen , hvor du bla .siger at du er blev slået af et barn , og at en af forældrende ikke kan li dig ., ., og at din leder synes du er så fantastisk , og det dig der med din charme har fået hende overtalt til at købe nye møbler – til stuen 25000 . og at du er den der skal tage konflikten med en . pædagogstuderende. Som ikke taler pænt til ungerne., men næste morgen nævner du intet om at du skal ha en snak med hende, men da jeg nævner det , siger du at du var helt fantastisk , og du fik sagt det på en voksen og moden måde. Og hun var sådan la la med det . .
  Hvad er det der sker, måske var det dig det blev sat på plads af dine ansatte , og når jeg tænker på at du også har din mobil og snapchat med på job og har billeder af ungerne , . måske var det dig der slog ungen .
  Jeg bliver nu beskyldt for at være uligevægtig og at jeg ikke kan være bekendt at jeg er som jeg er og gjorde det med selvmordet . som du ikke glemmer og bruger mod mig , hele tiden er det mig , hele tiden skifter jeg karakter . men det dig der ignorer mig , dig der siger ting om mig som stefan har sagt ., dig der laver dobbeltaftaler., og dig som vil ., , bolle . men sexen forsvinder for pludselig har du det røde hele tiden , men du vil gerne slikke mig , og få mig til at komme , men det kan og vil jeg ikke ,for jeg lugtede jo lunten
  Filmrn knækker totalt . da du referer til noget stefan siger, at din farbror jo ringer fra grækenland , og spørger hvorfor du render rundt med en neger som mig ., jeg er måløs- og ja jeg havde jo ret med stefan , omkring han er racist., og så at han har billeder med holger danske på sin profil
  Jeg bliver så ramt , og jeg konfronterer dig med det ., midt i en shitstorm , siger hvad fanden er mening og det kan da ikke passe at du som menneske og pædagog vil reprensere sådanne mennesker som ham , føj . men meget giver ikke mening men det kommer det til . men på et tidspunkt nævner du også at din far ikke ku li mørke . så måske er det faktisk din far som stefan bor hos., eller . det ser så meget psykisk terror og ville ha ønsket jeg aldrig havde sagt ja og havde lytte til mine kollegaer
  Jeg går ned med flaget . jeg skal til sjælland og mødes med mine venner, og dagen før begyndter jeg på badminton , igen , jeg er træt . og stadig sløj, For jeg giver ikke folk med svag karakter og onde hensigter lov til at få mig til at gøre noget som er dybt overskridende for mig , jeg har jo sagt til dig hvorfor og hvordan min eks helle fik mig til at dø inden i , men du er så sur over jeg sammenligner dig med de andre . men du må gerne snakke om dine .
  Hele tiden ryger det tilbage til mig , projektion , ,
  Det regner totalt vildt , jeg har vredet om på foden , ,. Vi sidder og ser en film , og snakker men du vender ryggen til mig , og igen da vi skal sove. Siger du nej , du har det røde. Og så ved jeg godt du ved at afvise mig langtsomt , men jeg er desværre røget så meget ned , og ødelagt at jeg ikke mere kan sige nej til dine ,manipulerende adfærd
  Samtidig er jeg ved at ryge ind i min gamle adfærd. Vred .,bitter . og trist . . men ja vi står op . og vi spiser morgenmad., jeg skal være på stationen kl 10 . og køber nogle ting . du skal til brullup . og bagefter fødseldag i årslev . hos din venninde/ – men det jo sjovt at din ven stefan jo bor der . hos din farbror . måske skulle du igen lege med ham , måske leger du også med din onkel eller er det din far. . For hvorfor bor han hos din farbror . hvis din far har kneppet din søster . og misbrugt hende, . forstå slet ikke noget
  Du beder mig om igen ikke at snakke og sammenligne dig med mine ekser., men ja hvorfor ikke , om aftenen da jeg kommer ,ser vi film , og du sidder med ryggen mod mig hele aften , forsøger at når dig og du åbner lidt op . vi sover . , vi spiser morgenmad sammen ,
  Jeg tager afsted . skriver at jeg har en overraskelse . men ja jeg hører aldrig fra dig , den dag . og kommer ´træt hjem om aftenen , får en sms at din søster har kørt dig hjem , din halvsøster . . husker ikke hvordan i er i familie men hende bruger du en del tid med, – men igen så fortæller du mig du skal noget .- med nogen men når jeg hører bagefter så det nogle andre mennesker du nævner,
  Du har haft en god dag . men det sjove er at den ene dag hedder hende der skulle ha globrullup tina , og næste gange charlotte . så jeg undrer mig faktisk igen , for har du egentlig et job , og ja du lyver sgu nok som vinden blæser.,

  Og det minder mig om at du havde inviteret din farbro til din datters 18 års fødseldag . men han kommer ikke , hvilket du så ikke snakker mere om , men han er jo så fantastik , men ja tror faktisk ikke du lader nogle tør møde stefan og din farbro i din familie
  Måske bor din datter på 12 slet ikke hos dig, måske er der en grund til at din ældste ikke vil bo hos dig, du siger at hende på 18 har et alkoholmisbrug , måske er det dig , hvem ved .,
  Men jeg tager på job . jeg er så træt . havde en fed dag hos mine venner i roskilde, og jeg stiger i energi men jeg er faktisk så depri at jeg ikke mere er til stede i det jeg lave . jeg er blevet kaldt på job af min chef i golfklubben , og jeg så stolt ., for jeg er jo kun praktikant , og .
  Jeg har igennem 1 ugen skrevet længere breve på din mail og sms og konfronteret dig og stefan med hvad der skete . og ja jeg har flere profiler og jeg har flere muligeheder ., for at kontakte jer , jeg er jo gammel misbruger., og når man tavser mig og gør mig ondt, sker der noget i mig ja jeg er ikke rask mere., jeg opretter mange profiler, fordi jeg vil ha sandheden at vide, jeg sgu ligeglad., for du svar ikke mere mig på noget som helst . andet sms ., ,.
  Hele tiden læser i hvad jeg skriver. Stefan skriver aldrig men ringer til dig hele tiden, jeg bliver så vred ., fuck jer. Hvad bilder i jer ind
  Og hanne hører jeg ikke mere om , hun siger nu at jeg usund for dig , og jeg har ikke en eneste gang mødt din nabo siden sommerfesten. Jeg er lbevet udelukket nu , og jeg har ikke mange chancer., jeg valgt at lukke dig ude men du fornemmede at jeg havde spottet dig , så nu forsøgte du at prøve nogle ting for at få mig til at tie
  Det går helt vildt galt på mit job., jeg kører galt . mister hukommeslens – bryder sammen. og laver skidt, du siger bare da jeg har brug for din støtte . at det jo menneskeligt at fejle ., men du sammen med hanne, hele dagen . så hører jeg ikke mere, havde min ven , som har hørt om alt hvad der sket mellem os . og som kan bekræfte det . været der, så var jeg død. Men jeg blev så vred. Min fon gik stykker, jeg ku miste mit job ,
  Jeg får hjælp af min ven., da jeg bryder sammen , først vrede . men så afmagt, jeg skal jo skrive til min chef at jeg kørt ind i en bil og ødelagt siden på den , og samtidig har jeg ikke noget kørekort, , og ja det hele vælter bare
  Min ven støtter mig i at l at indrømme og sige sandheden og det bliver min redning på jobbet , for min chef er faktisk rigtig rar og en fin chef . men jeg jo brudt ned ., jeg spørger dig dianna om jeg ikke må komme ned , og da jeg er dernede senere , skal du over til hanne ., selvom du lige har været sammen med hende, du skulle skaffe en lejlighed .. til hendes datter. .. og igen en historie .,
  Men jeg bryder grædende sammen , og du trøster mig som en mor , og siger jeg skal gå til læge, hvilket jeg også vil., jeg sygemelder mig næste dag. Og du får en opringning fra din søsters datter som kontakter dig , søsteren som er narkoman , hendes datter er i odense, og ser opkaldet ., så jeg går hjem ,og du aflyser med hanne , siger du men du havde sgu nok en aftale min fine ven
  Og ja måske var du sammen med stefan igen , ja . som din eks så havde du jo mange fyre, i dit liv , og senere får jeg at vide at du også var din første mand utro , ., så det er bare en gang lort det hele men det giver jo mening med at du selv er blevet misbrugt med den syge adfærd., . og ja det nok ikke tilfældigt at vi skal mødes .men uah jeg ville så gerne ha valgt anderledes.
  Jeg ser dig ikke de næste par dage . du lækker mig på is , og skriver kolde beskeder. Du skriver håber du kommer til læge. Ingen knus ., jeg skriver på fb at jeg tager til læge om tirsdagen men det læser du ikke , for du er ikke mere interrserret i mig ,
  Tager til lægen om tirsdagen , får nogle berolignede piller, jeg tager ind på lyset om onsdagen og snakker med min socialrådgiver ., og senere ringer jeg til min vejleder., men min læge siger da jeg forklar om dig , at du jo er helt syg og du jo leger med mænd , og ja uden at høre meget ., så fanger han det som andre også fanger . men bare ikke din farbrog , og stefan, som du jo nok knepper med , eller noget
  Jeg hører ikke mere til dig og begynder at skrive mail , og pludselig er jeg blokeret på fb og instragram. Og det gør at jeg begynder at skrive på din telefon eller skrive på andre profiler igen, og igen så skriver jeg til stefan , hvad fucking han bilder sig ind , om han er en tøsedreng og ikke kan se mig i øjnene og så bliver jeg blokeret på den ene og den anden profil af jer begge , i er så uhyggelige, sidder der og skrive som i har planlagt det hele .
  Fredagag kommer jeg på job . og ingen siger noget. , så ja de ved jo godt jeg er ret sårbar, og ja jeg er så træt . og eksmanden sidder bare og smiler og intet tidspunkt siger han noget til mig om hvad der sker , og jeg ved jo ikke hvad du ku finde på at skrive . eller ej , men jeg har tabt kampen , jeg er så såret ., vred ., skadet og har virkelig ikke mere overskud og lyst til livet., du styrer mig i mine tanker , dig og stefan bliver som et mareridt og dæmoner der får mig til at miste overblikket,
  Jeg har brugt peter min ven hele vejen og han får alt at vide og han er så ked af det ., og ja han vil genkende det jeg skrive, og ja mange der advarede mig vil kunne også sige ja . men dig og stefan i er så syge som det løgn , og nu jeg også blevet syg, meget syg
  Tavsheden gør mig fattig og jeg er udsultet. . jeg forsøger at vende tilbage men de næste 3 uger bliver midt livs mareridt . eller det kan jo ikke blive være . for nu er du jo faktisk væk
  Men sender meget vrede breve til jer., om onsdagen har jeg været nede ved dig , og vi snakke ude i opgangen., du har din datter siger du , vi står og krammer og holder tæt men du vil ikke mere kysse mig , det gør også ondt, men ja du vil gerne holde tæt., men ka du det . hvad siger du egentlig til hanne , din eksmand , din nabo . om mig ., stefan ved jeg godt hvad du tænker,
  Men ja med en racistisk ven som stefan , og en farbror .. far . som er racistisk er der jo en grundt til at vi ,mødes med dem ., og du faktisk er så syg at du spiller alle mod hinanden , det er så uhyggeligt det her
  Men ja du er jo afsløret . . jeg har set dig , og set det . men det jo stadig vælk lort for jeg er stadig ramt . det ord som du brugte da du sagde du var vild med mig , han så du var ramt , og i vuggestuen men du var ramt fordi du fik følelser for mig , og når du havde sex . gik det galt for dig , pga din barndom og traumer
  Jeg er ramt , af elendighed, vrede . sorg . og smerte , hver gang jeg forsøger at løse det og os ., så er du tavs eller beskylder mig for at at være vred. Og ikke rumme dig , , og være ustabil., det er så uhyggeligt at blive bildt ind at jeg er den skyldig , men det kender jeg jo som min forældre, søskende, og andre eks kærester , altid min skyld men ikke mere ., og nu holder jeg ikke mere min kæft .,for jeg har intet at miste . for jeg mistede jo mig selv . i mødet med dig . men jeg er jo stærkere end dig , for jeg tør jo bede om hjælp og være ærlig med mine fejl –
  Jeg tager ind til møde. Og spørger min ven om han vil med til koncert i forbindelse med h.c andersen festival , gratisk koncert. Med medina , gulddrengen og alexander. Vi er der i 5 timer og der er lang til medina kl 22 , jeg møder nogle jeg kender. Men pludselig , så går det hele sort ., jeg er væk . jeg er færdig , og kæmper en kamp med angst , tårer ., og forladthed, jeg tør ikke tage hjem men kan hellere ikke blive.
  Så efter et par timer, bliver kl 20 ., så cykler jeg, jeg tror godt jeg ved hvad jeg er på vej til ., men jeg græder hele ven hjem , jeg er slukket, og da jeg kommer op itl min dør ., ligger min kasket og parafume på min dør i en pose., jeg kan ikke ., går på druk , og så er jeg vist forevigt væk fra dig ., for nu har jeg kastet dig og mig overbord.
  Nu drikker jeg ., hele aftenen . min kat den gemmer jeg og jeg skriger og skriver breve til dig ., jeg sender et billede. Skriver fuck dig ., stefan og diana ., og du er tavs hele natten , skriver til stefan og dig på fb igen og igen , tavshed, jeg er ved at dø . skriger.,
  Jef finder et nummer på krak , som jeg kontakter., det står under din adresse . men jeg er så ked så tænker må finde ud af hvem det er., skriver ., det er din datter på 18 . det var ikke godt, da hun spørger hvem jeg er svar jeg ikke , og lader den stå nogle dage . men jeg vælger så at sige hvem jeg er , at jeg kender dig , at du leger med mænd , og det godt hun bor hos sin eks. Men ja hun er jo 18 . ,men eksmanden kommer 14 dage efter og skælder mig ud og beder mig om at lade hende være., ja ., det varj uheld ., og siden har jeg ikke kontaktet hende, men jeg er ærlig og ja måske var der en højere mening med det hele .
  Jeg tager på psyk , og snakker med dem , og får et par ord med på vejen , men det hele handler om dig og dig og dig , du har besat mig med din voldsomme historioe og dine tanker . og adfærd, jeg er fanget . jeg har mistet mit håb .,min glæde, og jeg parat til det hele , ser dig dø . ser især stefan død .
  Og ja jeg er ikke en der vil ondt . for jeg har bare oplevet lort og ondskab hele mit liv siden jeg var lille som dig , , så nu får du tilbage af samme skuffe., jeg vil ikke mere dig men jeg kan ikke slippe dig .
  Den sidste uge går helt i udu , men jeg formår at komme til et aa møde,. Jeg tager på psyk igen , og bliver anbefalet at reinge til lægen igen , jeg vågner op ., i gråd . mandag morgen , har tømmermænd men tager på job ., og jeg bliver drillet af jesper for det jeg gjorde., og så driller de andre mig ,
  Smiler , man giver jo kage når man kvajer sig og jeg får også snakket med min vejleder. Din eksmand sider bare og smiler, føler mig lidt ladt i stikken , og kan ikke få dig i tale
  Men ja nu er jeg gal . .søndag aften skriver jeg til stefan , og dig på mine nye profiler, og jeg skriver grimme ting , jeg hader jer , jeg vil gøre alt , , for nu har jeg mistet det sidste jeg kæmpede for og med, ., du skriver på sms at jeg skal lade dig være . ., skal holde mig fra stefan og dig , men jeg svar at det skal jeg nok selv bestemme, i kan jo kontakte politiet, og så ku i jo ha ladet være med at bringe mig ind i jeres drama., to sekunder efter skriver du om vi ikke skal mødes næste dag ,. Siger nej , nej , jeg kan ikke , og vil ikke lade dig styre det mere, hele tiden dig og dit behov , aldrig ringede du til mig aldrig kom du op til mig når du havde tid , dig og kontrol ,
  Men så ville du komme op i 10 min , og snakke , vi ku jo få styr på det og få ro på . du havde din datter , og så sidder du der i 35 min , igen de gamle historier om mig og mine udsving og mig der ikke er rar mere og at jeg forsøgte at begå selvomord, det skræmte dig , jeg nærmest skreg af dig ,for du blev ved med at manipulere, ,
  Du går hjem . jeg er i vildrede for vi står igen og knuser og du krammer mig , men vil ikke kysse, ., jeg er så færdig ., og fucked ., så du får ikke ret meget mere , andet end tabte ord og vrede. Og i det jeg går tilbage kommer min nabo ., siger når jeg kan høre det ikke går godt på jobbet., , siger hvad ., hvor han ved det fra. Han har jo arbejdet derude engang som greenkeeper., men det jo noget din eksmand har fortalt ham , fuck, hvad sker der, men jeg kender min naboes eks som også kender jeg gennem din eksmands historier,
  Så tager jeg på job næste dag .. jeg havde det ikke så fedt men det ender med at jeg kommer igennem , mandagen , og ja ved jo godt jeg skulle lade dig være .og det burde jeg hele vejen igennem, men jeg er færdig.
  Så jeg skriver mandag aften om jeg ikke må komme ned en time , vi skal ikke sove sammen., ., og så kommer jeg derned en time. Ca .- og så sidder du der, og stinker af rødvin og drikker cognac . jeg undrer mig , da du jo skal på job om morgen efter . i vuggestuen , men måske har du en aftale med dem pga du sagde du led af stress og depression , og du tager jo piller hver dag ., som du tager med dage . fordi du ikke husker hvad om du har taget dem , i starten , af vores møde, og det skræmmer mig faktisk også . og gad vide hvilke piller du får . og imod
  Du er påvitrket men siger alligevel om jeg kan tåle at drikek da jeg tager en tår af din hvidvin , men jeg kold , for tænk at du går op i det . du begynder at fortælle ting om din far , og jeg er faktisk forskrækket over din forandring . og med et går det op for mig at du måske også er alkoholiker, for jeg harj o mødt dig flere gange , hvor du har drukket eller lugter af alkohol , du har drukket med hanne , eller naboen,
  Du viser mig billeder fra din fon , med børn fra din vuggestue , hvor du har lavet snapchat på dem , og ja ser jo mange billeder af snapchat af dine venner og datter på instragram , og tænker ogås om jeg ryger derpå. Men stefan er der ikke , så det jo fantastisk smukt og idyllerisk , men igen ingen billeder af dig hvor der er andre på din facebook ., . eller i mobil .

  Ps .- ang den søndag hvor jeg er kørt galt med min bil ., så trøster du jo mig om aftene, . du har på et tidspunkt bedt om et foto af os . tænker det ok den aften , og vi tager billeder. Som du ikke er tilfreds med. Men da jeg tilbyder dig at tage med mit , siger du promte nej , og nej nej , vi tager et billede men du tager armen op . og det giver så meget mening nu , at du ikke tør ses med andre end dem du bestemmer og fotos er din måde at bevise og modbevise . . derfor også din tavshed, så du kan få folk til at ryge i med deres – angreb . meget udspekuleret er du ., som stefan granhøj også er

  Så giver det mening at du ikke vil ha en ny mobil selvom din var ved at brænde sammen og gået i stykker , for der ligger hele dit misbrug og din historie med de mænd du har leget med ., din historie men den er ved at bryde sammen nu , for du troede ikke på at jeg vilel gennemskue dig ,
  Fcuk , men jeg er igen fanget af din enegi , vi sover sammen selvom vi faktisk begge er ret usikre på . det . det bliver sidste gang vi sover sammen , du siger du har det røde. Men alligvel vil du ha jeg kommer , men jeg gør det ikke , . for vil ikke give dig noget du ikke fortjener , det kun små tøsedrenge som stefan der nok skal gøre det ., da han kuntænker med sit lem og ikke andet , måske han også misbrugt, . han er bare ikke så klog at han kan gennemskue dig , som jeg , og ja jeg ser det hele
  Jeg tjekker faktisk stefan granhøjs nummer og adresse og der er ikke noget., ,

  Onsdag den 30
  Tager til til brugernes bazar selvom jeg har tømmermænd , og drukke dagen før . da jeg har snakket med kristina og hendes forældre som jeg har hørt jeg røget på druk får jeg det ok , og skal hjem kl 13
  Da jeg sidder i teltet møder jeg hende som har kendt dig hele livet diana ., som fortæller at du både var utro , at du har leget med mange mænd , og det rigtig med din søster og far . og du drikker meget. Og så giver det igen mening med det jeg oplever
  Tilfældigt har jeg fortalt dig at jeg tager til brugernes bazar. Og mærkelig nok, så er min cykel væk da jeg skal hente den , den stod midt inde i kongens have med 1000 mennesker, og alligevel er det den der stjæles . i bland 32 ., der er der. Jeg er ked af det og går hjem, drikker på vej hjem. Jeg husker ikke hvad dag det er men enten onsdag aften eller torsdag drikker jeg mig mega stiv . vi har første septemper, jeg får ikke penge, , men har lånt nogle , så drikker torsdag .. jeg melder mig syg fredag men torsdag aften , kommer du op og ringer på min dør . jeg er så stiv . og tager min øl med ud , jeg har afsløret mig selv , vi står i en time og diskuetere og jeg råber af hende, jeg så træt af hendes psykiske terror , og derfor jeg nu skriver og skriver ., det er så ondt det he . og så ser jeg ikke hende mere
  1 septemper . tager jeg til møde . men jeg kan ikke . så jeg drikker da jeg kommer hjem ., drikker vildt hele aften , skriver til jer, men jeg kan ikke mere. Og da en fb bekendt vælger at true jer på mine vegne går jeg sort ., jeg er flov for jeg er sgu ikke sådan ., så vælger at sluge 14 af mine beroligende piller, og jeg bliver indlagt et døgn , . og kommer hjem næste søndag
  Siden har jeg ikke set dig , . men det underligt at cyklen forsvinder, og senere at min kat er væk ., og da nogle har lukket dig ind den lørdag da du aflevere mine ting , så tænker jeg så mit

  Om morgnen skriver min at han har fundet min cykel, at den var blevet smidt ind i en busk 400 meter fra det sted den stod , og den var låst . . det sjovt du svarer ikke . på det da jeg nævner min cykel, ligesom du ikke svarer på det om du er blevet misbrugt som barn , men det bagataller som jeg har gjort , som du husker hele tiden , , at jeg skrev til stefan , at jeg forsøgte selvmord, sendte et billede hvor jeg skrev fuck dig, at jeg snakkede om mine ekser. At jeg havde sagt det til folk ., .
  Lørdag 2 septempber forsøger jeg at begår selvmord med piller , da dig og stefan igen ikke svarer mine mails. Og bloker mig , jeg ved jeg syg men jeg er så fucking vred ., jeg beder en om at hjælpe mig , som sender trusler til jer ., hvilket jeg er ked af . så jeg vil ende mit liv , så jeg slipper for det her ,

  Da jeg vender hjem , drikker jeg videre ., og så beslutter jeg mig for at vil dele det hele , så kontakter din nabo som det første og skriver min version , opsøger hanne i rosengaardscentret , men hun arbejder ikke der som du sage. Skriver trusler om at offentliggøre jer ,. Og jeg er nu slut med dig men jeg vil ha hævn , for du har drevet mig ud til det meste sindsyge et menneske kan tåle men du have jo ikke set at jeg ville gå videre ,
  Og alle de teg n der skete. Undervejs med mine kollegaer . med mine naboer , på værestedet ., og på golfbanen , det er vist lidt underligt. Og så pludselig alle de forskellige historier du kom med
  Forsøgte at rumme dig ,møde dig . men jeg blev træt . det ikke din skyld mit valg jeg ikke forlod dig og jer . og dramaet men nu vælger jeg at skrive min ærlige historie ., for det er noget af det meste uhyggelige jeg har mødt i mit liv ,.
  Men ja måske hænger jeg jer ud , men i ku bare la vær. Og i ku bare ha spillet med åbne kort ., ikke tilfældigt at jeg købte et kæmpe kortspil ved søstrende Igrene.
  Det sjove er at din kat kommer op til mig og sidde foran vinduet , nr 5 og den er fra 75. og den har aldrig været der før . det sker flere gange., og jeg kommer til at kende et par stykker og din ene nabo ., som jeg nu besøger.
  Pudsigt med dig og dyr , at du god og hele tiden har dyr omkring dig , men min kat kan ikke li dig , og er der en sammenhæng med min kats forsvinden , den 10 septemper. Hvordan kom du egentlig ind i min opgang . kender du ham der bor der og ham fik du måske til at lukke min kat ud . , ja ja ,
  Du bliver ked af du ikke må passe nanna , til trods for alt det drama der sker, det passer også godt på at min kat lukkes ud. Men ja min nabo fortalte ikke helt ærligt hvad der skete.- så du er misænt der også
  Nu giver det hele mening , ja det var ikke tilfældigt det der skete . du havde udvalgt mig , og højst sansyneligt . så var stefan en brik i det , og du brugte ham da jeg gav dig kritik og ikke bare sagde ja og kom ud over dig seksuelt , du blev frusteret . ja det med din søster , det var ikke kun hende men du blev også udnyttet. Men ja sandheden kommer altid frem , og man afsløres altid ,
  Men kom i bare efter mig , for med den her historie har i svært ved at gøre noget . med mindre i vil mig rigtig ondt, og det kan i jo gøre. For i kan ikke mere gøre mig ondt,
  Jeg afsløre alt. Og du burde have gået eller sagt ærlight hvad du ville , men ja den der ler sidst ler bedst
  Arbejder du egentlig som pædagog. Opdigtede du bare historier ., har stefan misbrugt dig , hvad er din farbrors rolle i det her, og hvor mange har du været utro , ,
  Ja jeg dumme ig ved at sende en fræk video til dig , som du nu kan bruge mod mig , og som vedkommende på værestedet advarede mig mod ., at du kan finde på at hænge folk ud . men nu får du det hele igen ,
  Ja det så vildt men jeg husker godt, trods for jeg mistede mig selv . ., min læge , min sagsbehandler ., mine naboer., og flere herude hvor jeg bor , advarede mig mod jerselvvard-kat-love-450-esteem
  Tænk fik at vide at du engang har sente din datter hjem syg i julen på cykel med 39 i feber fordi du skulle mødes med en mand , , . wow wow wow , det er uhyggeligt
  I bestemmer selv hvad i vil gøre nu , anmeld mig eller kontakt mig , for historien den ryger ud på nettet
  Hvorfor bor din datter hos din eksmand som ikke er far til dit barn ., bor din yngste egentlig hos dig , , har du egentlig en ren straffeattest , hvor mange steder har du boet , blev du misbrugt, som barn, hvorfor bruger du folk mod folk der vil dig , bliver du stadig misbrug t af folk , . ja mange spørgsmål og måske ingen svar – hvad sker dig i vuggestuen , hvor mange steder har du boet . .
  Men kom nu få noget hjælp ., diana ., og se på stefan granhøj , er han nu så sund for dig , han vil kun din krop og , han er jo ikke verdens mest kloge mand ,

  ja jeg har skrevet mange mails., og vrede mails. og ja jeg har lavet mange profiler på fb. for at få min sandhed ud til dem , løgne på løgne ,tavshed ,gør noget ved folk og ja de har jo gemt alt , så de kan bruge det mod mig , for sådan gør meget syge mennesker.

  de er meget gennemtænkte , idag mødte jeg hanne i rosengårdscentret., men ja hun var jo nærmest bange for mig , men sådan er det jo , follk som diana og andre . stefan , kan ikke se indad og de ved ikke hvad de gør ved andre

  jeg mistede mit job på det her , jeg bor hvor hun bor , handler hvor hun og venner er, . det er rigtig trist og
  sygt , og havde jeg bare valgt og tænkt mig om

 8. Hej. Jetbrændstof har simpelthen også lyst til at spørge om jeg mon har været sammen med en psykopat de sidste 5 år. Vi er sidst i 50′ erne begge to. Umiddelbart har jeg mødt en sød fyr, men han ved simpelthen ikk hvad kærlighed og følelser er. Han har ingen skrupler mod at gøre en ked af det, men svært ved at gøre en glad. Jeg har grædt mange tåre sammen med ham… han er kold, hjerteløs,mm det drejer sig om dyr…..han kan ikke se han såre en med det han siger og gør….og forstå man gør folk ked af det med at sige og gøre sådan og sådan… han bliver let vred såmdet kammer over, men dog ikke vold og helt galt går det med alkohol indenbords. Så skiftere han helt karakter…. og ikke til den gode side… han er en svær kæreste. Han er god til at dreje problemerne over på at det er andres skyld.. hvor har jeg brugt meget energi på at løse tingene sammen med ham, uden han har hjulpet… jeg har efter 5 år følt mig slidt og psykisk brugt… der har været mange op og ned ture….. han kan ikke se det der med de manglende følelser at det ikke dur i et forhold… han mærker ikke forelskelse eller savn f.eks over for en kæreste i hvert fald. Han er meget lukket og snakker meget lidt. Han har store problemer med selvværd, og alligevel mener han alting er min skyld… ham er svært ordblind og har også udtalelser problemer… og kommer let til kort i en samtale… han har ingen problemer med løgn og fortielser og kan ikke se det er forkert….. møder man ham møder man et sødt og rart mennesker og mine omgivelser kan slet ikke forstå han kan være sådan og jeg har svært ved at tale med andre om det… svært at beskrive et menneske sådan i detaljer, menndet værste er den manglende følelser han har. Han er meget lukket…sød og rar, men kan også pludselig være det totalt modsatte… jeg er brugt op på alle de op og nedture… jeg har brugt meget energi på at forstå, tilgive, redde vores forhold og tage ham ind i varmen igen… han har svært ved at sige undskyld fordi han simpelthen ikke kan se han sårer en. Han mangler i den grad situationsfornemmelse og empati. 

 9. Hvor er jeg glad for at have fundet denne side og alt hvad jeg har måttet gå igennem de sidste 21 år nu fået lidt mere viden om emnet. Desværre er de træk fra den mand jeg mødte dengang nu blevet så velkendte at min søn (C*) har fundet en kæreste med nøjagtig samme karaktertræk som gør, at han pleaser hende i alt også om jeg “passer ind i deres liv”.
  Min historie for 22 år side da jeg mødte min søns far var netop en sød og charmerende mand. Dog fandt jeg hurtigt ud af, at alt skulle foregå på hans primisser og han vendte alt til egen fordel. Han har brugt min C* ved samvær til at fortælle alt det dårlige han kunne om mig. I dag siger han at han jo altid kun tænkte på C* behov, men det var hans behov for hans nag til mig at C* også skulle have samme holdning. Jeg har i alle disse år holdt på at jeg ikke ville gå ned på samme plan og tale dårligt om hans far. Dette har så gjort, at det ER mig der er blevet den lille i det spil, da han jo overfor venner, familie og ved enhver lejlighed har fortalt det han syntes og ingen fået min version. Jeg har forsøgt at leve et liv, hvor der skulle være tryghed og de samme vilkår i mit hjem, men hvad der var under samkvem blandede jeg mig ikke i, hvilket jeg i dag fortryder da jeg jo vidste hvilket menneske han var, men blåøjet og uvidende og tænker at selvfølgelig skal han have samkvem med hans far. I dag kan jeg tydeligt se hvad der kom ud af det.
  C* har på grund af en barndom med en far der bagtalte åbenlyst og kun satte egne behov forrest, selv når han havde C* på weekende skulle de præcis det han ville, selv nogle af disse karaktertræk. Han har ikke fra hans fars side lært at være loyal overfor mig, og han har lært at bagtale og har ingen skrupler overfor mig at gøre det. C* har i dag fundet en kæreste han også er flyttet sammen med, som jeg har vist tillid og respekt overfor. Hun er umiddelbart en sød og smilende, men kun sålænge det går efter hendes hovede. Samtidig kan jeg både se og høre, at C’, som han desværre fik lært, også overfor hende har bagtalt, selv til hendes mor, og de har så udnyttet dette mod mig. Hun har ved mange lejligheder sagt til mig, når jeg havde lavet aftale med min søn, at det skal hun bestemme og jeg indordner mig så efter det. Jeg har kunnet se når der var noget der ikke passede hende, når det ikke er hende der får opmærksomheden, måden at være sur på. Hun kræver meget opmærksomhed, siger hun er smukmedsmuk på, og vil gerne fremstå som den smilende, venlige og charmerende pige alle skal lide. Hun tager mange selfies så hun kan få mange likes, hun roser sig selv til skyerne og bestemmer i dag alt hvad min søn skal, til hvilken tid osv. Han var i lære, men arbejdstiderne passede hende ikke, da disse var om aftenen så hun har presset på for at han når han var udlært at tage en anden uddannelse, for hun ville have ham hjemme hver aften. Hun får i dag selv SU, og nu hvor min søn er udlært har han råd til en større og dyrere bolig, da hun vil have en lejlighed, hvor soveværelset ligger væk fra både stue, køkken og bad. Der kommer min søn til at betale alt for hendes ønsker og behov, selvom de skal betale halv halv, men med hendes SU kan hun ikke, men min søn der er meget forelsket blindt gør som hun vil. Til jul hvor de ville holde dette sammen, både med hendes mor og mig, fik jeg juleaften en sms om at jeg lige skulle ringe inden jeg kom. Fordi jeg først ville i kirke. Så ville hun vurdere om jeg også måtte komme. Jeg blev så ked af det. Og den måde de ville holde jul på passede jeg ikke ind i. Siden da har jeg været blokeret, lukket ude, intet svar på sms eller mail. Jeg har dog i forbindelse med at han blev udlært sendt mail med at jeg var stolt af ham og at jeg ville ønske han bare ville tale med mig om dette, istedet for at ignorere. Her spiller både hans far og hans kæreste en stor rolle i hvad han skal. Han fars holdning og bagtalen, som hans kæreste udnytter til at få det som hun vil, og jeg er så magtesløs og kan intet stille op overfor deres behandling af mig. Har dog fået det svar at det er deres virkelighed der er den rigtige og de ikke syntes jeg ville “passe ind i deres liv og slet ikke hvis de fik børn”. Dette har været det hårdeste i disse måneder, og så med den besked. Jeg har ikke talt med nogen om at være lukket ude fra min søns liv, af skam og fordi jeg, når jeg taler med mig selv, lyder fuldstændig skør med de oplevelser og behandling de giver mig, hvor alt vendes mod mig, som ikke har været normale, og tænker så må det jo være mig der ikke er god nok. Da jeg nu er faldet over disse sider og fået læst mig til meget af de karaktertræk ved jeg hvad jeg er oppe i mod, og har været siden jeg mødte min søns far. Men jeg kan intet stille op, jeg har svært ved at fungere ved at være lukket ude men også svært ved at se hvordan jeg nogensinde får et normalt forhold til min søn, sålænge han er sammen med en kæreste der har samme karaktertræk som du beskriver en narcissist. Hvordan kommer jeg videre. Hvor ville det være dejligt, at kunne sige nøjagtig til dem der spørger ind til det, hvad der virkelig er grunden til situationen, men her står jeg stille, for kommer hurtigt til at lyde som det ER mig og min egen skyld og jeg praler aldrig af mig selv eller taler dårligt om andre, så jeg vil føle mig meget egoistisk at tale på den måde om både min søn og hans kæreste. Jeg har ikke sovet godt siden, tænker på dette konstant, bruger så meget energi på den afmagt det er, fungerer dårligt og har afskåret mig fra meget. Håber jeg herigennem kan komme videre.

 10. Marianne

  Min historie om min ex kæreste er lang og strækker sig over 23 år.
  Jeg mistænker ham for at have psykopatiske træk, men deler min historie nu for af få vished om, om jeg har nu også har ret eller om jeg bare er udsat for almindelige “kærlighedskvaler”

  Min ex kæreste og jeg voksede op sammen og gik i samme klasse fra vi var 10 år. Allerede fra den første dag var der noget ved ham, som jeg ikke kunne få øjnene fra og allerede som 12 årig, blev jeg dybt forelsket i ham første gang. 
  De næste fire år snakkede vi stadigvæk sammen som venner, men vi havde skiftevis kærester, så selvom jeg stadigvæk var meget lun på ham i de år, så blev vi ikke kærester før i 10 klasse, hvor han slog op med min veninde og fandt sammen med mig istedet,  selvom jeg også havde kæreste på, som jeg måtte gøre det forbi med. 
  Min mor var rasende på mig da hun fandt ud af vi var sammen, for min ex kæreste havde problemer med alkohol, milde stoffer og halvkriminel, men jeg var stormende forelsket og var fuldstændig ligeglad med hendes kloge ord. For mig var han bare vidunderlig.

  Men hurtigt begyndte vores forhold at blive en prøvelse fordi han boede hos sin plejefamilie sommeren over og jeg så ham ikke meget. Han ringede og skrev til mig men havde undskyldningen at han skulle arbejde meget for sin plejefar så det var derfor vi ikke kunne ses så meget. 
  Når jeg så endelig så ham, når han kom hjem til sin mor som også er alkoholiker, så gik der druk i den med det samme, fordi sådan var kulturen. Vi blev tit uvenner når vi drak, gik fra hinanden et par gange men alligevel blev vi gode venner igen og fandt sammen da vi ikke kunne undvære hinanden. 

  Da vi var 17 år, blev jeg pludselig uventet gravid. Det var et stort chok for os begge og mine forældre overtalte mig til en abort, selvom min ex kæreste gav udtryk for at han gerne ville have barnet.
  Men vi var unge og jeg gennemførte aborten. 
  Senere fortalte vores fælles veninde dengang at min ex kæreste havde opsøgt hende dybt ulykkelig og fortalt hende at han var ked af, at han havde sat mig i så dårlig en situation. Men han fortalte det aldrig til mig direkte og jeg hørte først om det flere år efter.
  Vi forsatte med at have et stormfuldt forhold 1,5 år mere, hvor vi var skiftevis sammen og væk fra hinanden. Vær gang vi var væk fra hinanden fik jeg af vide at han enten havde kysset eller også haft sex med andre piger, men han undskyldte det med at vi var væk fra hinanden og ikke var i forhold. 
  Til sidst flyttede han uden varsel fra byen. Vi var kærester og havde på det tidspunkt det rigtig godt sammen,  men pludselig en dag tog han hjem til sin bror og besluttede sig for at blive der fra den ene dag til den anden. 
  Jeg var knust og dybt ulykkelig og jeg skrev lange breve hvor jeg bad ham om at komme tilbage. Han lyttede ikke til mig men tillod alligevel at jeg kom på besøg et par gange, hvor det endte med at vi havde sex.
  Jeg havde før oplevet at han var kold og kynisk overfor mig, lige indtil han blev fuld nok, så blev han kærlig og blid og så var vi sammen indtil vi igen var ædru. Så afviste han mig igen kynisk. 
  Til sidst endte det med et dramatisk opgør: Jeg afslørrede ham på fersk gerning i at have noget kørende med en anden pige, mens han havde noget med mig også og jeg blev stik tosset på ham. Jeg fik nok en gang for alle.  Vi havde før været oppe og slås for vi har begge temperament.
  Han tog engang hårdt kvælertag på mig og smadrede mig ind i væggen mens han skreg mig op i hovedet, men jeg undskyldte det med at jeg “trykkede på hans røde knapper” 
  Da opgøret imellem os skete, skreg han mig op i hovedet, at han havde nydt at udnytte mig og at jeg bare var klam og billig. Da jeg skubbede hårdt til ham, rev han mig rundt og fik lagt mig på maven, mens vi skreg alt muligt til af hinanden. Han holdt mine arme vredet om og jeg fik provokeret ham nok til at han pludselig skreg “Nu holder du fandme kæft”  og så trak han min højre arm ud af led, så brusken i leddet flækkede. 
  Min arm var ødelagt i 3 uger og er aldrig rigtig blevet helt i orden igen. 
  Det var sidste gang jeg så og talte til ham i 13 år…….

  Men for 1,5 år siden fik vi igen kontakt via Facebook. Vi blev venner på FB og jeg lagde mærke til at han lavede likes til mange af mine opdateringer. Han skrev neutrale kommentar og da jeg begyndte at drømme meget om ham og os, indså jeg, at tiden nok var kommet til at vi fik snakket ud. 
  Så jeg tog mod til ham og skrev til ham at jeg havde tænkt over det og ville foreslå ham at mødes så vi kunne få snakket ud. 
  Han skrev tilbage, at han var blevet rigtig glad da jeg havde skrevet, men at have daværende kæreste var blevet ked, da han have informeret hende om mine hensigter. Jeg forsikrede ham om, at jeg var gift, mor og ikke havde i sinde at lave splid hverken i mit eget eller hans forhold.
  Men han takkede nej i første omgang til at ses og det blev ved det. Alligevel holdt vi kontakten – i starten kun en gang imellem hvor vi delte en musikvideo m.m. med hinanden og et par kommentar, men som tiden gik blev vi mere og mere fortrolige med hinanden og tog hul på nogle af de uløste problematikker vi havde haft gemt på i de 13 år. 
  Flere gange gav han udtryk for at han var glad for,  at vi havde fået kontakten igen, at han havde savnet mig i alle de år og at han aldrig ville give slip eller miste mig igen. 
  På det tidspunkt lå jeg nu i skilsmisse og jeg følte at han var en hjælpende hånd på afstand og fik mig nemmere igennem mit følelsesmæssige kaos. Han fik mig til at smile og føle mig holdt af. 
  Langsomt begyndte jeg at stole på ham igen og jeg lagde hadet til ham bag mig og tilgav ham for det han havde gjort imod mig. Han havde blot fejlet, men hvem gjorde ikke det? 
  Jeg var overbevist om, at det var på grund af hans tidligere misbrug, at han havde været sådan overfor mig, men nu var vi begge afholdsmennesker og ældre og jeg følte virkelig at han forstod mig i modsætning til fx min ex mand. 
  Langsomt kom mine følelser tilbage for ham og selvom han stadigvæk var i fast forhold, opstod der igen sød musik imellem os og han lovede at han altid ville være der for mig –  hvertfald som ven. 
  En dag lagde jeg “kortene på bordet” og skrev til ham om mine drømme og at jeg havde det indtryk af at vi hørte sammen som “sjælevenner”
  Han reagerede ved at skrive en masse meget anmassende som fx at han havde altid elsket mig og jeg var hans sjæleven så han ville aldrig give slip på mig og vi skulle være sammen altid. 
  Han overøsede mig med søde beskeder og en masse kærligheds enojier, men til sidst  måtte jeg bede ham om at slappe lidt af fordi det blev meget kvælende.
  Han lovede mig det og vi snakkede mere løbende om vores hverdag, men han var charmerende og sød så jeg blev smigret af hans søde ord og den måde han fik mig til at føle mig særlig på.
  Jeg var dog stadigvæk opmærksom på at han var optaget og havde en kæreste, men jo mere trygge vi blev ved hinanden, jo mere havde jeg også lyst til at udvikle forholdet.
  Vi begyndte at flirte – først i det små,  men så mere og mere og jeg følte han var oprigtig interesseret i mig og ikke kun i min krop. Jeg var fanget af mine egne følelser og vi begyndte igen at snakke om at mødes. Dog havde jeg mine spekulationer om hvorvidt det ville ende med at han var sin kæreste utro, for jeg følte at kemien stadigvæk var der imellem os og fandt det foruroligende. Jeg ville jo ikke ødelægge noget imellem ham og hans kæreste.
  Han overbeviste mig alligevel om at han kun havde til hensigt at mødes for at give mig et stort kram og se mig i øjnene igen efter alle de år. Han forsikrede mig om at han ville holde sig i ro den dag vi sås og ikke ligge op til noget.
  Til sidst fandt vi en dato og han sagde han ville opdigte en historie til sin kæreste fordi han ikke ville såre hende, men han savnede også mig så nu måtte han bare se mig.
  Jeg følte mig tryg ved at han kom hjem til mig, for vi havde et helt år forinden fået talt ud og han havde undskyldt for sin tidligere opførelse.
  Han glædede sig til at se mig og vi havde da snakket om at hvis nu skæbnen ville det om vi så skulle give vores forhold en chance til. Jeg var overbevist. Jeg ville have en fremtid med ham og give ham de børn som han ikke kunne få med sin nuværende kæreste. Det var et brændende ønske han havde sagde han og jeg syntes det var synd, han ikke havde fået muligheden. 
  Da vi endelig mødes faldt vi hinanden om halsen og næsten græd af glæde over vi var kommet i mål.
  Han virkede utrolig nervøs og dirrede hvilke jeg faldt utrolig rørende. Aften forinden havde jeg gjort mig stor umage med at bage, fordi han sagde han elskede kage, og jeg blev da også lidt ked da han ikke rørte mit bagværk, men jeg slog det hen med at han simpelhen var for nervøs.
  Vi snakkede, krammede og endte desværre så med at have sex. Kemien imellem os var stærk og jeg følte mig suget hen til ham af en kraftig magnet. 
  Det var fantastisk at være sammen med ham igen og vi skiltes med den følelse at nu havde jeg næsten fået min mand tilbage efter alle de år og at nu var det bare et spørgsmål om tid før vi var sammen igen. 
  Efterfølgende skrev han dagligt godmorgen til mig og vi skrev løbende hver dag. Dog vidste jeg at han ikke kunne skrive frit pga sin nuværende kæreste men hende havde han sagt han ville gøre det forbi med, så selvom min dårlig samvittighed over at være sammen med en optaget mand var stor, så accepterede jeg alligevel situation 
  Vi sås igen efter 14 dage og havde igen sex. Jeg så det ikke som noget problem for vi havde jo skrevet og ringet sammen løbende så nu følte jeg at det fysiske imellem os også måtte komme. Han sagde han elskede mig hver dag og han aldrig ville miste mig igen. Vi gik ture sammen og han nød at gå arm i arm med mig sagde han og han lovede mig, at vi nok skulle finde ud af fremtiden sammen. 
  Alligevel prøvede jeg at få ham til at sige det til hans kæreste. Jeg ville ikke være den anden kvinde og hun fortjente ikke at blive holdt for nar af nogen af os. Men han berolige mig og sagde at han nok skulle få styr på det.
  Men efter anden gang vi var sammen fik jeg symptomer på, at jeg var gravid. Jeg gik panikangst og bad ham om at vælge imellem mig eller hans kæreste for hvis jeg var gravid måtte jeg vide hvilke side han præcis var på.
  Han blev gal fordi jeg pressede ham og vi kom op at skændes men han garanterede mig at hvis jeg var gravid, så ville han selvfølgelig smide alt hvad han havde i hænderne og komme ned til mig og være der for mig lige meget hvad. 
  Jeg stolede på ham og vi fortsatte vores affære et par gange i nu, selvom tilfældet var at jeg ikke var gravid. Han lyttede til mine frustrationer omkring vores forhold men bekræftede mig at han godt forstod jeg syntes det var hårdt at vente på ham, men at det var nødvendigt. Han undskyldte for de gange hvor han pludselig kunne være tavs en hel aften, fordi han havde været til aftenkaffe hos sine svigerforældre eller simpelthen var rullet om i stolen og faldet i søvn. 
  Men så en dag hørte jeg ikke mere fra ham mit på eftermiddagen.
  Vi havde skrevet normalt sammen og der havde intet været ud over den sædvanlige snak. Jeg blev urolig og skrev det til ham, men fik intet svar.
  Først om Aftenen skrev han “bomben sprang” og ikke mere.
  Jeg var ude af mig selv, jeg anede ikke hvad jeg skulle gøre og lå søvnløs det meste af natten.
  Næste morgen havde han skrevet en kort besked om, at vi var blevet afsløret af hans kæreste og at vi burde snakke sammen. Ingen undskyldning for at have gjort mig nervøs aftenen forinden eller noget “godmorgen søde”  som han ellers plejede. 
  Jeg ringede til ham og han fortalte mig at han havde snakket med sin kæreste, som havde haft mistanken længe og hun havde nu givet ham et ultimatum om at han vælge mig eller hende. Han sagde, at han valgte hende og at det var forbi imellem os. Han brød nu kontakten selvom han havde lovet mig altid at være der for mig.
  Jeg var knust!
  Han sagde ikke meget og afsluttede samtalen med at jeg måtte “have det godt og passe på mig selv” Han indrømmede endda at have haft sex med hende aftenen i forvejen, da jeg var dybt bekymret for ham og troede det var sket det værste. 
  Det gav mig en klam fornemmelse indvendig, fordi han netop havde sagt, at han næsten nu ville føle at det var mig han var utro, hvis han var sammen med hende og han lovede at han ikke ville kunne have sex med hende, hvis han også havde sex med mig.
   Jeg var jo overbevist om, at han var min fremtid, at vi skulle bo sammen og have børn sammen med sådan gik det ikke. 
  Den kærlige side af ham var forsvundet og nu hvor der kun kolde ord tilbage. Han skrev senere at jeg altid ville stå i hans hjerte, men altid under hans nuværende kæreste og at han ikke havde tøvet med at vælge, da hun havde givet ham en chance mere. 
  Jeg krøb til korset og skrev min version af det hele til hans kæreste for at undgå at hun skulle tro, at jeg bare var en billig l…. som var ude på én ting. Hun havde krav på sandheden fra mig også følte jeg. 
  Hun skrev tilbage den efterfølgende dag, at hun satte pris på min ærlighed, men at jeg skulle holde mig langt væk nu og aldrig kontakte min ex kæreste igen. Han havde reddet hendes liv og hun havde reddet hans og det ville ingen nogensinde tage fra dem……  Ikke alene accepterede hun hans affære med mig, hun tog ham også i forsvar! 
  Jeg skrev, at han var fortid og vi sluttede den der.
  Jeg havde ikke mere at sige, men jeg er igen knust, forvirret og uforstående over hvordan jeg kunne lade det ske en gang til? Han påstod selv flere gange at han måtte være psykopat, når han havde behandlet mig sådan for 13 år siden, men jeg glattede det ud og sagde at han var for hård ved sig selv og at han ikke var psykopat. 
  Men ER han faktisk det når det kommer til stykket? 
  Jeg er så meget i tvivl og aner ikke hvad jeg skal tro om det hele eller om ham…. 

 11. Det er aldrig din skyld! Du er uheldigvis stødt ind i den type, jeg undgår så vidt muligt. Det er nemlig sådan, at når noget er for godt til at være sandt, passer det. Jeg har gjort det til en vane, at undgå de typer. Ok det er nok at gå over grænsen, men et benhårdt “forhør” har hjulpet mig. De kan være nok så søde, se godt ud osv. men den hopper jeg ikke på. Jeg har været turen igennem med en psykopat med fysisk og psykisk vold, og det var rigeligt.

  Fandt jeg ud af min chef gik over grænsen, fandt jeg mig et nyt job. Mit liv er for kort til den slags.

  Skriver en ukendt mand til mig på et af de sociale medier, stiller jeg konstant det samme spørgsmål, hvorfor mig? Bagefter får han en blank afvisning og bliver blokeret. Jeg er så gammel nu mentalt, mit liv er for kort til den slags. En mand får 3 chancer her., og jeg taler lige ud af posen. Fatter han ikke det, er det ud med en brag.

  Undskyld det lange svar, men møder med adskillige psykopater, har sørget for at mine antenner er ude hele tiden. Så længe du selv følger din mavefornemmelse er du på rette vej.

 12. Det er aldrig din skyld!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Det tager bare lang tid før din egen dømmekraft er helt tilbage

  Du er eet rigtige sted – læs ALT du kan få fingre i som omhandler hverdagens psykos – det vil hjælpe dig

  Og vigtigst – du er ikke alene!

 13. Jeg er simpelthen bange for, at jeg har mødt en psykopat – og nu sidder jeg så her, fuldstændigt pillet fra hinanden, med et selvværd der kan lægge på et meget lille sted.

  Min historie kommer her:

  Jeg mødte ham på Tinder for et år siden. Jeg mindes ikke at have ’liket’ ham, og jeg synes at hans tilnærmelser var platte og klichéagtige. Men der var et eller andet over ham, som jeg ikke kunne slippe – han var skiftevis meget interesseret i mig, og trak sig så ligeså hurtigt væk igen. Han foregav at være en meget ’travl og vigtig mand’ – han er jo advokatfuldmægtig, og arbejder for det fineste firma i byen. Den første gang vi mødtes, faldt jeg dog fuldstændigt for hans charme. Ham skulle jeg giftes med! Han var veltalende, intelligent, charmerende, nem at tale med, komplimenterede mig, men prøvede en tand for hårdt på, at få mig med i seng. Det skete derfor ikke. Det jeg især husker, er hans brune dybe øjne, der meget intenst bare stirrede på mig. De flakkede aldrig, eller viste tegn på usikkerhed. De borrede sig bare ind i mine, på en meget skræmmende og så alligevel en form for beroligende måde.

  Efter den første gang vi sås, begyndte jeg ligeså stille at få en underlig mavefornemmelse omkring ham. Jeg havde mest af alt bare lyst til at løbe væk. Men jeg kunne ikke sætte en finger på, hvad dette skyldtes.

  Lige så hurtigt som jeg blev interesseret i ham, lige så hurtigt begyndte mine advarselslygter at blinke. Jeg var ikke længere interesseret i ham, og jeg bad ham om at holde sig væk. Han blev endnu mere ivrig efter at være sammen med mig, og komplimenterne og meget lange velformulerede beskeder omkring hans følelser for mig, tiltog. Han købte en dyr bil, så det var nemmere for ham at besøge mig. Jeg mindes, at jeg fortalte en veninde, at jeg ikke længere vidste om hans tilnærmelser begyndte at ligne noget nær stalking, eller om det bare var super romantisk. Efter at jeg gentagne gange havde droppet ham – og hans stædighed forværret, blev jeg pludseligt forelsket i ham. Han var jo alt det, jeg havde drømt om!

  Vi blev kærester, og tog på ferie sammen. Jeg havde konstant en fornemmelse af, at han var for god til at være sand. Han sagde alle de rigtige ting – men jeg kunne aldrig mærke hans følelser, når han fortalte om dem. Det kunne lige så godt have været en væg, der fortalte mig, at den elskede mig. Jeg tog ham også i at lyve for mig. Mange gange. Fra fuldstændigt ligegyldige ting, til mere væsentlige.

  Han foreslog, at jeg flyttede ind hos ham til jul – jeg flyttede derfor fra min hjemby, og ind i hans ejerlejlighed. På trods af at jeg fik 5000 på en SU udbetalt, og han fik noget nær 25.000 udbetalt, skulle alt deles op. 50/50. Han var meget opmærksom på, at hver en krone blev opgjort.

  Som månederne gik, begyndte jeg at blive mere og mere deprimeret. Og jeg ved ikke hvorfor. Jeg har haft en til tider hård barndom, og når jeg blev usikker eller oprørt, var han hurtig til at fortælle mig, at det skyldtes min barndom. Jeg syntes derfor mere og mere at min barndom har været helt forfærdelig, og jeg begyndte lige så stille at skabe et had til begge mine forældre. Jeg begyndte at føle mig uduelig, omsorgssvigtet, forkert, og fortabt – hvordan skulle jeg kunne skabe en god familie, når min familie selv har været så forfærdelig? Han fortalte mig ofte, at jeg har været omsorgssvigtet, har brug for psykolog hjælp, osv..

  En dag før påsken, kom vi op at skændtes. Han havde i en periode haft rejsningsproblemer, hvilket gav nogle gnidninger i mellem os. Dagen efter kom jeg hjem fra arbejde, og så ham slette en samtale på hans telefon. Efter lang tids benægtelse og løgne, indrømmede han at en pige havde haft kontaktet ham, og at han ’var kommet til at flirte med hende’. Dvs. at han havde fortalt hende, hvor hyggeligt det ville være, hvis hun lå på sofaen sammen med ham. Han undskyldte det med, at han følte sig så uduelig pga. rejsningsproblemerne, og at han derfor havde brug for bekræftelse.

  Jeg havde rigtig svært ved at tilgive dette, da han igennem vores forhold allerede havde løjet en del. Men han forsikrede mig om, at der ikke var flere hemmeligheder, og jeg tilgav ham. Han foreslog at jeg fik alle hans koder til facebook, snapchat, osv., og jeg begyndte at stole på ham igen.

  Og jeg gjorde virkelig alt for, at han skulle være glad. Jeg har altid gjort meget for at vise ham min kærlighed i form af omsorg, betænksomhed, gaver, sex osv.

  Jeg kunne dog herefter slet ikke overskue min hverdag længere, fik det bare værre med mig selv, og jeg fik derfor en lægeerklæring så jeg kunne holde orlov på mit studie. Jeg læste til sygeplejerske, et studie som jeg var glad for, men som jeg begyndte at hade. Nok mest fordi, at han et eller andet sted så det som en ’nem uddannelse’ med dårlig løn. Det smittede af på mig.

  Tiden gik, og jeg begyndte at gå til psykolog. Jeg fik det langsomt bedre, og vi besluttede os for at købe en tur til Thailand til sommer. Han var så overvældende god ved mig. Holdt suprise party for mig på min fødselsdag, charmerede alle omkring mig, og alle elskede ham. Men jeg havde stadig, helt inderst inde, en underlig fornemmelse omkring ham.

  For to uger siden, opdager jeg en besked fra en pige på min facebook: ”Hej. Jeg synes bare at du skal vide, at din kæreste skriver til mig over snapchat.” Hun havde også forsøgt at ringe to gange.

  Beskeden var røget ind under ’andet’ i min indbakke, og jeg har derfor ikke set den. Hun har derfor kontaktet min far, og har sendt ham screenshots af min kærestes grænseoverskridene tilnærmelser til hende. I beskederne skriver han følgende: ”Hej! Jeg fandt dig på facebook, og du ser jo overdrevent dejlig ud! Jeg tror virkelig at det her kunne blive så godt, hvis du bare giver mig en chance – jeg bor med min kæreste, så det er lidt svært at skrive lige nu, men jeg skriver i morgen når jeg er på kontoret. Jeg vil gerne holde min anonym, men hvis vi to gerne vil ses en dag, skal du naturligvis nok få mit navn og det. ”

  Det viser sig så, at min kæreste har en falsk facebook profil, hvorfra han har kontaktet i mellem 200 – 300 piger. Her har han så fundet pigens snapchat brugernavn. Det viser sig også, at han har haft en falsk snapchat konto, hvorfra han har haft yderligere kontakt til de mange mange piger han har fundet på facebook. Disse falske profiler har han haft siden siden jeg flyttede ind hos ham. Og han har især spillet ‘jeg-er-advokat-kortet’.

  Min far ringer ham efterfølgende op, hvor min kæreste er dybt ulykkelig. Han lover aldrig at gøre ting som dette igen, og at han vil slette alt. Min far indvilger derfor i, at skåne mig, og ikke fortælle mig noget. Det viser sig dog, at min kæreste går direkte ned på hans kontor, og skriver videre med alle pigerne. Fuldstændigt kynisk.

  Det hele ender med, at jeg flytter hjem til min far i en periode. Min kæreste er ked af det, men det undrer mig, at han ikke er mere ked af det. Jeg forsøger dog at tilgive ham, og vi er efterfølgende sammen i to uger. Her tager jeg ham i endnu flere løgne, og det viser sig, at han også har kontaktet en pige jeg tilmed kender. Til det siger han, at han fandt det frækt at det var så tæt på mig. Han har fortalt hende at han er kærester med mig, og han siger selv, at når hun gerne vil skrive med ham selvom at hun ved at han er min kæreste, så føler han sig ekstra attraktiv.

  Så alt i alt, har han altså haft falske/ anonyme profiler på nettet og kontakt til 2-300 piger igennem næsten hele vores forhold, han har udvekslet billeder, sexchattet, (nogle gange også når jeg har været på toilet..), skrevet direkte at han gerne vil have en affære med dem, tilbudt dem penge, talt i telefon med dem når jeg har været på arbejde, osv…

  Endvidere finder jeg også ud af, at han også har haft en profil på dating.dk. Derinde skrev han at han var i et forhold, men søger noget mere. Og at han søger den helt igennem fantastiske pige.

  Alt dette, har fået mig til at gå fra ham. Jeg har aflyst vores tur til Thailand som vi skulle have været afsted på om to dage, og jeg flytter ud i morgen.

  Jeg er fuldstændigt i chok over hvilken drejning mit liv har taget.

  Og alt i mens, er han bare gået videre i sit liv, som om intet er hændt. Han viser overhovedet intet tegn på at han er oprigtigt ked af det, ja jeg har faktisk ikke rigtigt hørt noget fra ham. Han er dog sur over, at jeg tog den endelige beslutning over SMS. Men dette skyldes, at han i den seneste periode har haft en meget kort lunte, og han farrer hurtigt op. Jeg turde simpelthen ikke at fortælle ham ansigt til ansigt at det var slut, og at jeg vil aflyse vores ferie. Han har aldrig slået mig, så jeg ved ikke hvad dette skyldes.

  Og stadig sidder jeg bare tilbage og føler at det hele er min egen skyld.

 14. Jeg var udsat for en ! Han opnåede at få mig fyret efter 33 år , andre var han osse efter, vi havde svage chefer der ikke turde at gå mod ham , han truede dem med øer tæver og sagsanlæg , (3 chefer) ca 68 kollegaer . Jeg tænker stadig på det selvom jeg stoppede i 2008.
  Det var hæsligt ! ! hans opførelse på arbejdspladsen er under al kritik, han er der stadig ! ! ! Dirigenterne var måløse men ville ikke gøre noget , de var afhængig af at de skulle jo gerne komme igen , men mange takkede nej ! ! Ingen hjælp fra tillids mænd , de var alle bange for ham og dem der ikke var bange for ham ,vendte den anden side til , eller så væk ! !
  Har stadig mareridt om de 8 sidste år!

  • Kære Ernst
   Din beskrivelse har jeg desværre hørt før. Det, at psykopater ikke har samvittighed, og at de føler sig berettiget til at opføre sig, som de vil, er en hård nød at knække. De fleste af os indordner os, eller vi flytter os, så snart vi kan se vores snit til det. At have en magtposition er også noget mange psykopater er gode til at skaffe sig, og de er også gode til at holde fast på den – nogle gange koste, hvad det vil.
   Det er en kedelig historie, at du skulle miste dit job. Det positive er vel kun, at du så i det mindste slipper for den belastning og den stress, det er, at arbejde sammen med en psykopat. For den kan være invaliderende, hvilket den vel også har været, siden du stadig har mareridt. Håber alt det bedste for dig, og at du finder noget at beskæftige dig med, der gør dig glad og tilfreds. Og at du får hjælp til at finde ro og glæde igen.
   Kram fra Dorte

Skriv en kommentar

Din anonymitet er vigtig for mig, så du er velkommen til at bruge et opdigtet navn. Din mailadresse vil heller ikke blive vist offentligt – den er det kun mig, der ser. En * betyder, at du skal udfylde feltet for at kunne skrive en kommentar.