Nogle gange er det rart for os at kunne putte andre mennesker i bokse. Det giver os en følelse af overblik.

Verden er desværre ikke altid så enkel, og psykopater heller ikke – men jeg forsøger alligevel at inddele psykopaterne i nogle typer, og beskrive dem her. Mange der har en personlighedsforstyrrelse har ofte flere af dem. Så der er psykopater, der også har en eller flere andre personlighedsforstyrrelser eller har en psykisk sygdom eller en afhængighed oveni.

Husk, at når du læser om de forskellige psykopattyper og deres kendetegn, så skal du passe på ikke at dømme et menneske som psykopat alene på baggrund af disse ekstra tegn. De anførte kendetegn skal være til stede samtidigt med nogle af psykopatens kendetegn, som beskrevet i sidste blogindlæg om ”Psykopatens Kendetegn” – se det her.

Brug det udelukkende til at få et overblik og en indikation om, du er i nærheden af en person, der ikke vil dig det godt. Og undersøg det så nøjere.

Det er igen blot nogle stykker af de nedenstående kendetegn, der er nødvendige, for at du kan identificere den type, som din psykopat tilhører. Din psykopat kan også sagtens være flere af typerne eller et miks af typerne. Det er de oftest.

Lad være med at give andre mennesker diagnoser – lad fagkundskaben om det

Husk igen, at det er vigtigt, at du ikke bruger disse lister til at diagnostisere et andet menneske – eller dig selv for den sags skyld! Det skal der fagfolk til. Det, du kan bruge disse lister til, er at sætte kryds ved det, du kan genkende hos din pårørende, ven eller kollega. Hvis du har sat nogle krydser, så betyder det, at du har et problem med de træk. Og hvis det er et konstant træk ved personen, og det får dig til at føle dig dårligt tilpas, så skal du tage den følelse seriøst. Men hold dig på din banehalvdel, og lad være med at rode rundt ovre i andre mennesker. Det her drejer sig om dig – ikke om psykopaten.

Er du specielt optaget af psykiatriske diagnoser, så er de beskrevne typer en sammenkobling af forskellige personlighedsforstyrrelser. Personlighedsforstyrrelse optræder ofte flere ad gangen i den enkelte. Den psykiatriske betegnelse er anført i parentes.

Den rene psykopat – kendetegn, der altid skal være tilstede – før de efterfølgende undergrupper. (Dyssocial)

 • Er ligeglad med andres følelser
 • Tager ikke ansvar
 • Har ingen respekt for sociale normer
 • Har ingen respekt for loven
 • Tilsidesætter hensynsløst egen eller andres sikkerhed
 • Har ingen respekt for forpligtelser, heller ikke arbejdsmæssige eller økonomiske
 • Har ikke evnen til at fastholde relationer i længere tid
 • Bliver hurtigt frustreret, irritabel og aggressiv
 • Kaster med ting, truer og/eller slår partner og børn
 • Får ikke dårlig samvittighed, føler sig ikke skyldig og føler ikke anger
 • Lærer sjældent af sine erfaringer – heller ikke de ubehagelige
 • Har en forklaring på alt
 • Det er altid nogen andres skyld eller noget andets skyld
 • Projicerer sin egen adfærd over på andre mennesker, og beskylder dem for de samme ting, som vedkommende selv gør eller tænker
 • Lyver eller bilder folk noget ind for at få det, han/hun vil have
 • Foretager sig ting impulsivt uden at tænke over konsekvenserne
 • Er dårlig til at planlægge fremtiden

Hvis de ovenstående kendetegn er til stede i en eller anden udstrækning, kan følgende typer bruges om en psykopat.

Den Selvoptagne Psykopat (Dyssocial + Narcissistisk)

 • Overdriver sin egen betydning
 • Forventer at blive anerkendt som overlegen uden nødvendigvis at have præsteret noget
 • Kræver overdreven beundring fra omgivelserne
 • Meget optaget af magt, prestige, berømmelse og succes
 • Tilbringer sin tid sammen med mennesker, der er specielle eller indflydelsesrige
 • Fantaserer om succes og om sine egne evner
 • Kan ikke sætte sig ind i andre menneskers følelser, behov og situation
 • Drømmer om den ideelle partners ideelle skønhed og ideelle kærlighed
 • Mener at være noget særligt og at være berettiget til hvad, der måtte ønskes – uanset regler og konventioner
 • Forventer at andre indordner sig, og gør, som der bliver sagt
 • Mener sig nødsaget og berettiget til at sætte sine behov over andre menneskers behov
 • Udnytter og bruger andre mennesker for at nå sine mål
 • Misundelig på andre, og tror, at alle er misundelige på ham/hende
 • Arrogant og hoven, både i adfærd, holdninger og tanker
 • Mener, der er meget få mennesker, der er hans/hendes tid værd

Den Dramatiske Psykopat (Dyssocial + Histronisk)

 • Overdramatiserer sig selv, og de situationer han/hun er i
 • Er teatralsk og bruger overdrevne følelsesudtryk
 • Er fortællende, men ikke særligt detaljeret
 • Lader sig let påvirke af omgivelser og indtryk
 • Har et overfladisk og uligevægtigt følelsesliv, hvor følelserne skifter hurtigt
 • Søger spænding og opmærksomhed
 • Er charmerende og forførende – uden i øvrigt at ville noget med det
 • Er upassende seksuelt forførende, flirtende eller provokerende
 • Det vil sige: lægger an på alt, der bevæger sig
 • Er overdreven optaget af sit udseende og tiltrækningskraft
 • Bruger sit udseende til at tiltrække sig opmærksomhed
 • Skal være centrum for opmærksomhed – ellers utilpas
 • Mener at have mange tætte relationer – opfatter forhold tættere end de i virkeligheden er

Den Ustabile Psykopat (Dyssocial + Borderline)

 • Handler impulsivt og uoverlagt
 • Bliver stridbar, hvis ikke tingene går som ønsket
 • Mister besindelsen og eksploderer i intens vrede
 • Har ingen udholdenhed
 • Har et ustabilt og lunefuldt humør
 • Truer eller trygler desperat for ikke at blive forladt eller svigtet
 • Har intense, men ustabile forhold til andre
 • Skifter mellem at idealisere andre og nedvurdere dem
 • Har svært ved at fornemme sig selv
 • Skifter ofte mening om, hvem han/hun er, og hvor han/hun er på vej hen
 • Opfører sig forskelligt alt afhængigt af, hvem han/hun er sammen med
 • Tilbagevendende selvmordsadfærd, selvmordstrusler eller skader sig selv
 • Føler livet som tomt

Den Mistænksomme Psykopat (Dyssocial + Paranoid)

 • Overfølsom over for afvisning og nederlag
 • Har en tendens til at bære nag – længe. Tilgiver aldrig
 • Er mistroisk og tror det værste i enhver situation
 • Mistænker andre for at ville udnytte eller skade ham/hende – uden reel grund
 • Føler sig kritiseret og truet uden reel grund
 • Reagerer med modangreb på ethvert indbildt angreb
 • Er stridbar og vil have ret i enhver situation
 • Føler ubegrundet jalousi – har en uberettiget og vedholdende mistanke om utroskab hos partneren
 • Meget optaget af loyalitet og troværdighed – og tvivler på sine venners og kollegers
 • Mener, at alt har noget med ham/hende at gøre
 • Ser konspirationer alle vegne
 • Fortæller ikke noget personligt af frygt for, at det vil blive brugt imod ham/hende

Den Forurettede Psykopat (Dyssocial + Passiv/Aggressiv)

 • Modsætter sig passivt opgaver ved at forhale dem eller udføre dem dårligt
 • “Glemmer” opgaver, som ikke er interessante nok
 • Klager over at være misforstået og ikke værdsat af andre
 • Mener at have krav på – og forventer hjælp, men beder ikke om det
 • Er negativ, tvær, stridbar, bitter og forurettet
 • Viser ikke så tit vrede direkte, men gennem usagt modstand og obstruktion
 • Skaber en misstemning og et ubehag, som er svært at sætte fingeren på
 • Kommer tit i skænderier
 • Kritiserer og foragter autoriteter på urimelig vis
 • Er ofte sarkastisk
 • Mener at chefer, lærere og andre autoriteter ikke aner, hvad de laver
 • Misundelig og krænket over for dem med mere held, flere penge og større stillinger mv.
 • Klager overdrevent og vedvarende over personlig ulykke
 • Føler at de dårlige ting kun sker for ham/hende
 • Skifter mellem fjendtlig trods og anger
 • Er selvretfærdige
 • Er rigide og overkontrollerede

Den Følelseskolde Psykopat (Dyssocial + Skizoid)

 • Er følelseskold og fjern
 • Trækker sig fra andre
 • Har en generel ulyst overfor alt
 • Evner ikke at udtrykke følelser
 • Er ligeglad med ros eller kritik
 • Er ikke særligt interesseret i sex
 • Foretrækker at være alene og foretage sig ting alene
 • Er optaget af sit eget og af sine tanker og fantasier
 • Er ikke interesseret i venskab eller fortrolighed
 • Har ikke behov for tætte forhold – heller ikke familie
 • Har kun glæde af nogle få aktiviteter
 • Mangler situationsfornemmelse

Vær varsom

Husk igen, at som udgangspunkt skal en psykopat også have de psykopatiske træk, som er nævnt tidligere. Men hvis din pårørende, ven eller kollega kun har nogle af de ovenstående træk, men ikke psykopattrækkene, så kan du stadigvæk godt have et seriøst problem. For så har din pårørende, ven eller kollega en anden personlighedsforstyrrelse, som også kan give sår på sjælen hos dig.

Jeg arbejder stadig med, hvor jeg skal sætte grænsen mellem psykopater og ikke-psykopater. Nogle personlighedsforstyrrelser er mest til gene for personen selv, mens andre er meget belastende for omgivelserne. Det er de sidste, jeg interesserer mig for.

Hvis du har en holdning til hvad en psykopat er, så skriv endelig. At være psykopat er ingen diagnose i det psykiatriske system, det er blot et gammelt ord, der har været brugt og misbrugt i århundreder. Og som så mange andre ord, så har det ændret betydning undervejs.

Hold øje med bloggen – og husk at skrive dig op på maillisten, hvis du ikke vil gå glip af noget.

(Kilder: Psykiatrifonden, Erik Simonsen,  John Toft om DMS-IV og SCID-II, SCID-II interviewskema og diverse opslagsværker)

 

Der er kommet en ny diagnosemodel, der er nemmere at forstå for os pårørende, og som giver en andel vinkel på psykopatisk og narcissistisk adfærd. Jeg har beskrevet den i et videokursus, hvor jeg over 50 minutter og med eksempler forklarer hvad psykopatisk og narcissistisk adfærd er. Du får alle træk beskrevet, så du selv kan genkende denne adfærd, når du møder den. Køb det her.

Få 2 videoer om psykopater

Psykopat

Få svar på, hvad det er, de gør ved os, siden vi bliver så frustrerede, vrede, stressede, udmattede og kede af det?

Ingen spam. Du skriver dig op på min mailliste, og får artikler, videoer og noget om mine foredrag og andre begivenheder. Frameld dig nemt når du vil. Powered by ConvertKit
Alexa Peary

Jeg hedder Alexa Peary. Velkommen til mit univers, hvor jeg skriver og taler om at være pårørende til en psykopat. Jeg bruger min egen historie og min viden til at hjælpe andre, der har prøvet det samme som mig.

17 svar til “Psykopater – forskellige typer”

 1. Hej. Grundlæggende set er det fantastisk med fokus på området. Personligt er jeg barn af en psykopat, altså et menneske uden empati… Vil gerne komme med lidt konstruktiv kritik. Mange børn, der har været udsat for psykopatiske forældre udvikler borderline. Ikke grundet genetiske aspekter, men som følge af grov psykisk terror, fysisk vold mm. Altså en form for belastningsreaktion (PTSD), grundet barnet ikke er blevet anerkendt på noget som helst plan, da forælderen ikke har haft barnet som første prioitet. Min erfaring indenfor området siger mig at folk, diagnosticeret med borderline ofte indebærer medfølelse for omverdenen. Derfor mener jeg ikke det er “fair”, at sætte et psykopatisk stempel på mennesker, der ikke kan mærke sig selv… Har selv brudt min sociale arv, og har været påduttet diverse “spændende” diagnoser, grundet en yderst voldsom opvækst. PT fuldkommen rask, eller diagnosefri om man vil. Har stiftet familie, bor i hus og er velfungerende. Prøver blot at sige med mit indspark, at psykopater ikke “bare” er ustabile, de er direkte farlige – en borderline patient er ikke farlig som sådan, og trods uhensigtsmæssige karaktertræk, er det stadig et menneske som indebærer følelser, og er i stand til at mærke dem (omend for meget, eller for lidt)! Som sagt så synes jeg virkelig det er vigtigt at bryde tabuet omkring at have været offer for en psykopat. Det er meget invaliderende. Selv har jeg fravalgt mine forældre, og først som 27 årig blev jeg “fri”. Har aldrig haft det så godt, og har aldrig oplevet selvværd, det har jeg så nu Prøver med mit indlæg at sige følgende: det ville være rart med fokus udelukkende på psykopati, og evt. narcissisme.

  Hilsen hende, det var offer… Engang

  • Kære Rebekka
   Tak for dit indspark – jeg er meget glad for alle meninger, holdninger, forslag mv., kun på den måde bliver jeg klogere.

   Jeg håber ikke, at jeg har givet indtrykket at mennesker med borderline er psykopater! Jeg har forsøgt at gengive de psykiatriske eksperters udsagn om, at mange psykopater har flere af de diagnoser, der hører under personlighedsforstyrrelser. Således at en person kan have psykopatiske træk plus træk fra andre personlighedsforstyrrelser.

   Jeg er helt enig med dig, at forudsætningen er de psykopatiske træk og jeg er også enig i, at narcissistiske træk er nogenlunde det samme, og bør gå under samme kategori. Jeg har været udsat for en psykopat, der også havde narcissistiske træk og som havde en del passiv/agressiv opførsel og et skvæt drama og paranoia. For mig har det været vigtigt at vide noget om spekteret af personlighedsforstyrrelser, så jeg kunne sætte fingeren på de træk, som jeg oplevede som smertefulde.

   Der er jo også forskel på de personlighedsforstyrrelser, der som hovedregel “kun” går ud over personen selv, og så de forstyrrelser, der går ud over andre mennesker. Det er de sidste – og specielt deres virkninger på andre mennesker, som jeg er interesseret i.

   Jeg tager dine kommentarer med videre i mit arbejde – og tillykke med at du har gjort dig fri, både af de giftige mennesker i dit liv, og af de virkninger, som de har haft. Jeg håber du husker at klappe dig selv på skulderen, for det har helt sikkert været en hård og svær proces.

   Kærlig hilsen Dorte

  • Jeg vil gerne lige korrigere dig Rebekka, for det passer overhovedet ikke at borderline/psykopaten ikke er farlig, for jeg har haft sådan en meget tæt på mig, og jeg har set papirerne som bevis for at vedkommende er det. Han var yderst farlig når han var i affekt! Jeg har oplevet gentagen vold og har været meget tæt på at dø! Så det passer ikke! Lad være med at udtale dig om ting du ikke ved nok om, tak!

 2. Jo, først og fremmest opfatter jeg at du, Dorte, giver udtryk for at borline er psykopater, og det mener jeg også er klassificeret sådan. Jeg har selv haft en borderline inde på livet, og det var meget farligt, tror aldrig jeg har haft det så skidt, på trods af en hård opvækst med en psykopat. Til dig Rebekka har jeg læst et sted at “vi”, os der har været påvirket af en psykopat, ofte bliver diagnosticeret med borline og andet (selv er jeg gået fri, har dog angst og depression) Men nu mener man jo også, modsat tidligere, at en diagnose ikke varer evigt. Og at man har mulighed for at blive rask, sådan som dig, blandt andet også ved recovery tankegangen/sunde omgivelser.

  Mvh J

 3. Hvad ville der ske, hvis en psykopat / nassiccist blev bedt om at læse en bog om emnet. Kan ikke passe, at der altid tages hensyn til disse i alle sammenhænge og vi andre tvinges til at tie og tåle og sidder til sidst i en skruestik, uden mulighed for andet end at tage imod. De fleste vil “forstå” den udøvende, der er så sympatisk og dejlig. V. h. Sofie

 4. hej Sofie

  Du kan da prøve om personen vil læse denne bog, men tror ikke der vil ske så meget ændring men hvem måske held og lykke med det.

 5. En psykopat (ex. kæreste) har truet mig på livet med en kniv, uha det er svært at komme videre, han satte en filetkniv for hjertet, fik den vristet fra ham og stak af over til naboen og gav ham kniven, så politiet ville ikke give ham et tilhold, da min nabo og jeg kom herover var han stukket af, stjålet tøj og termokande. Det skete 15 januar, og efter en måned dukker billederne op igen. Det skal lige siges det startede med at han bankede hovedet ind i en stolpe i min stue 3 gange selvskadende, jeg rendte ud i køkkenet, og han smed et bundt nøgler og 2 liter Cola efter mig derefter kom kniven. Har du en anelse hvordan man kommer videre?, jeg tør ikke sove om natten.

  • Kære Henny
   Jeg synes du skulle søge rådgivning. En mulighed er Dansk Stalkingcenter, der er rigtigt dygtige. En anden mulighed er Dannerhuset, som har forskellige muligheder i forbindelse med Vold mod kvinder mv. Også lokale krisecentre har ofte tilbud om hjælp og rådgivning.
   Og bliv ved med at melde det til politiet, hvis han fortsætter med at opsøge dig. Og insister på et strakstilhold.
   Kærlig hilsen Dorte

 6. Kære Dorte 

  Jeg har læst en del på din side. 

  Jeg er i tvivl om: 

  1. Om jeg selv er psykopat. 
  2. Om jeg har været udsat for en psykopat. 

  Jeg er opvokset med en psykopatisk far. Som 24 årig gik jeg ned med stress i forbindelse med en ulykkelig forelskelse i en mand. Da der er en tungere historik i min familie, kom jeg på psykiatrisk. 
  Der fik jeg at vide, at alt hvad jeg sagde var løgn. 
  Senere mødte jeg en mand, der tydeligt var psykopat. 
  Når jeg kigger tilbage kan jeg se, at jeg har et tydeligt mønster. Og at jeg også selv har været misbruger og drukket som ung. Jeg har forskellige diagnoser selv. Kan se at mange af mine venner har været alkoholikere. Hvilket jeg nok også selv har på stort festplan.

  Jeg mødte sidste år en fyr. I byen. Han tilbød mig at flytte ind, da jeg var uden bolig. Han har hjulpet mig meget og ønsket mig det bedste, da han kendte min historie. Han har seksuelt og intimt været ret grænseoverskridende. Jeg er flygtet væk men rendt retur da jeg var ensom. 
  Jeg blev smidt i et bad, kunne aldrig bade alene, fik at vide jeg kunne skride hvis ikke jeg ville levere sex.
  Nu har jeg i mellemtiden fundet mig en lejlighed i provinsen… selv om jeg helst vil bo på Sjælland. Jeg har IKKE været i stand til at lytte på mig selv… som så mange gange før. 

  Sidder nu tilbage og har mistet lysten til alting. Og er trist og forgrædt. 
  Jeg tænker, at jeg selv er psykopat. Fik engang at vide jeg var manipulerende. Mit ønske har hele tiden fra et godt sted i mit hjerte været at oplyse folk… men jeg får altid sagt for meget de forkerte steder. Og minglet med dem fra fortiden… jeg har gået i aca mv. Men blev bange. 

  Jeg har faktisk ikke lyst til meget mere. Og savner Kbh og mit liv der. 
  Min intuition sagde mig at komme væk… måske jeg også har kendt psykopater i jakkesæt. 

  Hvordan kan man selv finde ud af om man er psykopat?
  Jeg er selv diagnosticeret med en personlighedsforstyrrelse. En aftrådt behandler fra psykiatrien testede mig og sagde, at det mere var ADHD og  Ptsd. 

  Jeg er aldrig rigtig glad, der hvor jeg er. Og al den udredning mv i psykiatrien har sat sig voldsomt i mig. 

  Har du nogle gode råd? 

  Tak for din side. 

  Hilsen Alma 

  • Alma, prøv at læse følgende:
   Hvis folk du har manipuleret kommer til dig og siger at de er kede af det og at de føler sig såret. Hvordan reagerer du så?
   1) ligeglad, uændret følelsesmæssig tilstand, tænker ikke over det, kører videre som det ikke var hændt.
   2) får dårlig samvittighed over det du har gjort og tænker at du vil prøve at forbedre dig næste gang.

 7. Jeg har læst en hel del om psykopater og narcisister, da jeg har været i et sådan forhold. Det har taget mig rigtig lang tid følelsesmæssigt at erkende det. Fornuften/intuitionen sagde mig noget helt andet fra starten…. men jeg handlede ikke på det.

  – hvordan kan en psykopat bruge så meget og vedvarende energi, på at afspejle dig, arbejde sig ind i din psyke så du bliver afhængig af ham, give dig så meget positiv opmærksomhed…
  – hvordan kan han græde som en pisket, når han tror at der er fare for at forholdet stopper.
  – hvorfor er han så sygeligt jalous og mistroisk… holdt det i lang tid på et diskret niveau og havde den myndige, afbalancerede voksenmaske på. Til sidst kulminerede det dog og han blev utroligt rigid, ukontrolleret på den måde at han på ingen måder evnede at kommunikere på det afbalancerede og ‘normale’ niveau som hidtil. Det var fuldstændig som om han enten havde slået sig på flasken eller slet ikke evnede civiliceret tale længere.
  – Han kom fra en opvækst i dysfunktionel familie. Forældrene ønsker ikke kontakt til ham. Han er utrolig bange for at miste og ønsker sig den perfekte partner og familie. Ville til trods for at vi begge var i 40’erne have et barn sammen. Hans egne to sønner så han kun meget sporadisk (udviste ikke den store interesse overfor dem)… hvorfor endnu et barn.

  Jeg er stadig i fuld forvirring over at jeg følelsesmæssigt ikke evnede at løsrive mig, dette til trods for at han havde truet mig med kniv, da han troede jeg ville forlade ham… jeg er så chokeret over min egen dømmekraft og lammede handleevne og ikke mindst så styret jeg har været af følelser.

 8. Hej,
  Jeg har opvokset også med en psihopat iskold mor som ligner på en prik med din mor, I plus hun bollede alle mine kæreste og 2 mænd jeg har haft. Jeg tror hun har link med min far død , også med farmor død. Min far var rigtig god og elskede mig højt igesom farmor. Jeg tror også at jeg har 2 søster og en nevø som er psykopater. Var gift sidst med en psykopat som har slået mig, var på skadestuen og klage til Politiet. Vi blev skilt og Gud har hjulpet mig at finde et lejlighed hvor jeg bor kun med min lille hund. Nu jeg har brug for et ny start på livet, er 52 år gamle, er bange fordi jeg er tiltrukket for psihopat er, jeg vil gerne undgå dem. Hvad jeg skal lave med min mor, skal jeg advare min bror og en niece som er kun 13 år gamle? Jeg vil gerne til dine kursus om start på livet efter en ægteskabmeden psykopat, men jeg har ikke nokpenge nu fordi jeg er på kontanthjælp.

 9. Hej.
  Jeg synes du har en spændende side her og vil gerne komme med et par ærlig ord fra min side da det alligevel er anonymt .
  Jeg er 30 år gammel og lige gået fra min kæreste eller han er gået fra mig kald det hvad du vil, han sad varetægtsfængslet i et år og tænkte det var sgu hans egen skyld så kunne lige så godt hygge mig med en mens han sad der, jeg besøgte ham selvfølgelig hver dag så han ikke fandt ud af noget, det gjorde han så da han kom ud og det da mega irriterende at blive fanget i den løgn , jeg havde det ligeså sjovt, altså jeg elskede ham selvfølgelig også , men hvis folk spørger så det selvfølgelig ham der bare er endt i misbrug igen og ham der er kæmpe nar, og det er han egentlig også det har faktisk ikke min skyld, han kunne jo bare lade være at gøre sådan noget dum noget og ende der, synes faktisk jeg var i min gode ret til det, sådan er jeg generelt set. Jeg snakker med forskellige mennesker der passer indtil min person om de har bil så de kan kører mig, eller en jeg bare kan slæbe med til det jeg gerne vil, gider kun det jeg selv vil medmindre jeg skal have noget ud af dem så kan jeg godt lige holde ud for en stund at give dem lidt snor . Nej overfor andre viser jeg selvfølgelig ikke noget af det, jeg lader som om jeg er pisse ked af det min kæreste er gået fra mig og ujj jeg har dummet mig, men jeg er bare træt af at blive fanget i løgnen , så jeg flyttede selvfølgelig by, så jeg kan lave mit nye image som jeg vil, havde vist lavet nok rav i den der. Jeg finder altid mænd der enten er i misbrug eller nogen der selv prøver styre mig (så lyver jeg selvfølgelig bare) jeg lyver om alt muligt , bare fordi jeg kan eller bare for at se folk reaktion haha det er sjovt .. i min hverdag arbejder jeg med mennesker der har der svært (det ser godt ud på papirene ) men indeni tænker jeg bare , fuck hvor er du svag. Jeg bliver pissdd off hvis folk ikke holder deres aftaler , opsøger den og hvis det sker tit smadre jeg bare deres hjem, så kan de lærer det, men siger self bagefter undskyld og jeg var bare så ked af det jeg ikke kunne styre det , men det passer ikke , men ellers tilgiver folk jo ikke en . Jeg hader hvis jeg ikke får min vilje, og meget få mennesker betyder noget for mig hvis overhovedet nogen ikke hvis jeg ikke kan bruge dem til noget hvert fald. Jeg kan godt føle jeg har empati det har jeg for min bror og søster , men hvis jeg lavede noget der var sjovere ville jeg bare finde på en undskyldning på hvorfor jeg ikke kom. Jeg elsker manipulere med folk egentlig bare fordi jeg kan, men er også selv blevet manipuleret af nogen mændz men så er det endt med jeg har gennemtæsket den og hjemsøgt dem holdt øje men hvad de laver du ved bare for at give dem lidt paranoia så får jeg et kick. Og jo mere end mand er lækker og kvinderne vil have ham så skal jeg lige scorer han bare for at vise jeg kan synes det mega fedt ! Men jeg synes selv jeg er meget fair , altså hvad skal man også bruge folk til i dit liv hvis de alligevel ikke kan bruges til noget ? Hvad er jeg så, altså jeg er da mega griber og dejlig at være sammen med folk elsker mit selskab og har en masse der gerne vil snakke med mig synes faktisk selv jeg er den bedste til alt .

 10. Hej. Super godt indspark med en hurtig test på om man selv er psykopat. Jeg sidder for 3 gang i saksen. Jeg er flov over at være endt her igen. Jeg tog ellers en single pause på mange år, for netop at bygge styrke osv. Men så en dag var her charme der. Og han var sku god til sit game. Haps. Alt hvad jeg har bygget op solgte jeg ud for…. Ingenting. Jeg er tilbage hvor jeg startede. Og det med at få en til at tro atan selv er psykopat, er blot kirsebærret på toppen af deres kage. Det er det de kan. Selv blev jeg endnu en gang i tvivl. For alle andre synes jo han er guds gave til mennesket. Jeg er ikke sindsyg. Men jeg er ved at blive det og mine børn har det skidt. Jeg havde mistet al styrke.. Men pludselig kom den tilbage med 200 i timen og jeg gjorde alt det man ikke skal. Jeg hev alle hans psykotiske træk ud i dagslys og konfronterede ham en efter en. Afsluttende gjorde jeg ham det klart at han på ingen måde havde magt over mig mere . Det endte med final discard og en udsmidning af huset som selvfølgelig er hans. Virkningen var lig nul. Han er præcis lige så arrogant og nedlandende som altid. No remorse at all. Og ved i hvad. Det er præcis det der nu giver mig styrke til at komme afsted. Der er vittetligt tale om en psykopat her. Al tvivl er væk efter min lille test. Jeg turde men det ee nok ikke det smarteste at gøre.

 11. MH – Jeg forsøger lige nu at komme helt fri/væk fra (eks)kæreste. Hver gang jeg føler mig sikker og klar på ikke at bukke under for hans evne til nærmest at hypnotisere mig direkte tilbage…. Så er næste aftale om at ses lavet. Det går også ud over mine børn, og det er så skamfuldt fordi jeg i 2016 kom væk fra et 10 årigt ægteskab der var præget af fysisk og psykisk vold, og jeg er nu i gang med udredning for ptsd. Og jeg gik i terapi i et halvt års tid, hvor målet var for mig, at blive OKAY igen, så jeg ikke (ubevidst) løber lige i armene på endnu en mand der får energi af at ødelægge andre menneskers liv! Og det står mig da SÅ klart når jeg skriver det her til dig, at han da er fløjtende ligeglad med om jeg går min vej.. selvom han brød fuldstændig sammen da jeg ville gå fra ham, så har han sikkert kontaktet en af alle hans elskerinder med det samme jeg sagde slut og farvel, og gik ud af døren til hans lejlighed. Held og lykke med alt <3kh Sara

 12. Hej, jeg er rigtig meget i tvivl om HVAD der er galt. Jeg er i et parforhold på 5. år med en mand som jeg elsker og som skiftevis fortæller mig at jeg er alt for ham, og nedgører mig i diskussioner f.eks. ved at sige ting som: DU skal tænke anderledes…. Hvis vi skal have en fremtid sammen skal DU… DU tænker sådan og sådan (og selv om jeg siger nej bliver han ved med at det gør jeg…) – der er hele tiden en stor finger rettet på mig og mine fejl og mangler som han ser dem. Når jeg beder ham holde sig til emnet eller andet – ignorerer han det og kører bare videre. Han tager ud til sine venner 2-3 gange om ugen – jeg må ikke spørge hvor han tager hen, eller hvornår han kommer tilbage og han kan efter 5. år stadig ikke sige om han bliver og spiser aftensmad eller om han skal ud – det sker med minutters varsel og så sidder jeg alene hjemme med børnene. Han kommer normalt hjem ml. 12-4 om natten. Han arbejder i weekender og er derfor i forvejen væk 3 dage om ugen og når han så er hjemme forventer han sex – for ellers tilgodeser jeg ikke hans behov og så er han ulykkelig i forholdet. Når jeg spørger om han måske kunne blive hjemme i aften siger han, “hvad får jeg ud af det?” (underforstået med mindre han får sex, så er der ingen grund til at blive hjemme). Han respekterer ikke når jeg forsøger at tale med ham om hans adfærd – han kaster det bare tilbage i hovedet på mig f.eks. hvis jeg siger, at jeg ikke føler han lytter til mig – så siger han at HAN ikke føler jeg lytter til HAM! Og så videre…. Han siger han ikke vil gå på kompromis med noget – han hader kompromis og han vil ikke gå i dialog – hvorfor skulle han det. Han hader dialog. Jeg står tilbage og føler mig forpustet og udmattet – det kan da ikke være helt almindelig opførsel det her? Der er noget galt….. Han har forladt mig flere gange – og truer nu med det igen. Alle gange har jeg måttet ned på knæ og påtage mig al skyld for alt hvad der gik galt – og så kom han tilbage! Lige nu er det utåleligt – jeg opdagede ved en tilfældighed at han ikke var hvor han sagde han var fordi jeg skulle køre min ældste søn på arbejde og kom forbi det sted han sagde han var… hans bil var der ikke. Jeg sms og spurgte hvor han var – han sagde han var der. Jeg tænkte det var da underligt, men for ikke at blæse tingene op, kørte jeg lige forbi – det kunne jo være jeg bare ikke kunne se hans bil. Men den var der ikke – da jeg spørger ham hvor han var, da han kom hjem bliver han rasende – som han ser det er problemet ikke, at han ikke sagde hvor han var, men at jeg kørte forbi for at se om han var der. Det havde vi et meget stort sammenstød omkring…. efterfølgende opdagede jeg at han ind imellem ryger hash med vennerne fordi han “begik den fejl at være ærlig” – med hans egne ord. Jeg har meldt klart ud at det ikke er ok! Så nu skændes vi konstant fordi han mener jeg begrænser ham – jeg mener at vi har to teenage-drenge som ser op til ham, så det er uacceptabelt! Det skal lige siges at han, da han var yngre var ude i et massivt misbrug af hash og hans bror den dag idag er ude i et massivt misbrug af hash! Jeg mener ikke det er at begrænse ham, jeg mener at han som voksen mand, far til to teenagere og tidligere misbruger burde kunne se, hvorfor den grænse er nødvendig! Han burde ønske et bedre liv for sig selv! Jeg er så blevet mødt med, at han er kongen i sit eget liv og at han vil leve sit liv som han vil – uanset hvad der er godt for mig og børnene! Han vil komme med nogle krav til mig om hvad han vil have ud af sit forhold og vil jeg f.eks. ikke indrette mig på dem, jamen så er det bare ærgerligt, for så skal det ikke være os….. Jeg føler jeg sidder overfor en mand med to ansigter! Han kan være helt fantastisk – og han kan være uudholdeligt gemen og nedladende! Men dagen efter bliver det til at det har han ikke sagt, at jeg er overfølsom – og i nogen situationer tidligere bliver det endda til at det må være noget jeg har drømt, for det kunne han ikke finde på at sige. Hvad i alverden stiller jeg op? Jeg elsker ham – men det her er bare ikke i orden! Hvordan passer jeg på mig selv og børnene i det her? Er han psykopat? Eller ….

 13. Ja, han er psykopat, og minder om det jeg har være igennem, han er kongen m.m, mit råd løb din vej også får børnene skyld.. løb løb vh 🙏💖🙏

Skriv en kommentar

Din anonymitet er vigtig for mig, så du er velkommen til at bruge et opdigtet navn. Din mailadresse vil heller ikke blive vist offentligt – den er det kun mig, der ser. En * betyder, at du skal udfylde feltet for at kunne skrive en kommentar.