Læs dette før du bruger testen

Det, du kan bruge denne test til, er en indikation af, om et menneske, du er tæt på, har nogle af de træk og noget af den adfærd, som kendetegner psykopater, sociopater og narcissister.

Den kan kun bruges til at få bekræftet en mistanke, og selve det resultat, du får ud af at bruge testen, skal tages med stor forsigtighed.

Når vi er tæt på en psykopat – eller et menneske med psykopatiske og narcissistiske træk, så har vi svært ved at se klart. Det er en del af den påvirkning, de har på os.

Vi er enten meget vrede og fortørnede på psykopaten, fordi vi har oplevet svigt og løgne i årevis – og derfor kan vi komme til at vurdere denne hårdere end nødvendigt.

Vi kan også have været så tæt på psykopaten så længe, at vi ikke kan se, at personen har en uhensigtsmæssig adfærd. Vi er så at sige vant til det, og vi er ofte også i en tilstand af benægtelse. ”Det er nok ikke så slemt!” Så vil vi vurdere personen mildere end nødvendigt.

Alt dette blot for at understrege, at bruger du denne test, så tag resultatet som en indikation af, om du har med en person at gøre, der udviser psykopatiske træk, men tag også resultatet alvorligt, og søg yderligere oplysninger og hjælp, hvis du får en indikation af, at en person i nærheden af dig har psykopatiske træk. Også selv om det ikke er nok til at opnå en diagnose. Bare nogle få af disse træk, hvis de er til stede konstant, er ikke til at spøge med.

 

Hvad er dette for en test?

Testen er udarbejdet af en af verdens førende eksperter indenfor psykopati, og  i daglig tale hedder testen "Psykopattjeklisten" og i fagsprog hedder testen PCL-R. Den består af 20 karaktertræk og deraf følgende adfærd, og det skal vurderes om disse træk og den tilhørende adfærd er til stede hele tiden (scoren 2), kun noget af tiden (scoren 1) eller ikke er til stede (scoren 0). Hvis ikke du kan svare på et af spørgsmålene, så sætter testen scoren på det spørgsmål til 0.

Denne test bærer præg af at være udformet med henblik på brug over for kriminelle og fængselsindsatte. Men karaktertrækkene er også tydelige hos ikke kriminelle med psykopatiske træk. Slipsepsykopaterne og hverdagspsykopaterne er dem, de fleste af os møder, og i mangel af testværktøj til dem, så må vi bruge denne test og ellers en god portion sund fornuft.

Læs beskrivelsen af karaktertrækket / adfærden, læs hvilke scoremuligheder, du har og skriv din score efter bedste evne. Og husk igen, at dette er en indikation, du kan bruge til at skaffe yderligere oplysninger, eller til at handle i dit eget liv. Du kan ikke sætte en så alvorlig mærkat som psykopat på ryggen af andre mennesker offentligt. Det er ikke etisk forsvarligt – eller lovligt!

 

Hvem er Robert D. Hare?

Professor i psykologi Robert D. Hare er en af verdens førende eksperter i psykopati, og faderen til denne psykopattjekliste, man bruger internationalt som redskab til at identificere psykopater.

Robert D. Hare har arbejdet mange år indenfor kriminalforsorgen i Canada og USA, og havde brug for et redskab, der kunne identificere den gruppe af psykopater, der var dømt for meget grove forbrydelser, og hvor straffen kunne være dødsstraf.

Derfor var et pålideligt og sikkert redskab nødvendigt. Og det savnede han på det tidspunkt, og udviklede på den baggrund denne test, du nu sidder med.

 

En advarsel:

For at kunne bruge denne tjekliste seriøst skal man være virkelig erfaren
og være uddannet i det. Der ligger meget mere arbejde i at vurdere et menneske som psykopat end denne test alene. Der ligger et stort forarbejde med interviews af både testpersonen, de pårørende, personer i det offentlige system, som personen har været i kontakt med, samt læsning af ofte mange journaler skrevet af fagfolk. Først da kan testen samle op på al den viden, som er samlet sammen. Det er stort set kun psykiatere og psykologer med en særskilt uddannelse i testen og med lang klinisk erfaring, der kan bruge testen professionelt og seriøst.

Men da det er langt de færreste mennesker med psykopatiske træk, der nogensinde kommer i nærheden af retssystemet, fængslerne eller bare en psykiater, så hjælper det os jo ikke ret meget. Og ingen psykopat med respekt for sig selv, vil nogensinde lade sig teste af nogen som helst – en ægte psykopat er sikker på, at der ikke er noget som helst i vejen med vedkommende selv – det er nærmere alle de andre, der er noget galt med!

Og os, der har været i nærkontakt med en psykopat har brug for i det mindste en indikation af, om det er os der er fuldstændigt skøre (sådan som vi ofte får at vide af både psykopaten og vores omgivelser), eller om der mon er noget galt med den charmerende, manipulerende, egoistiske og underligt følelseskolde person, vi har inde på livet.

 

Her er testen

Vurder om de nævnte træk og den tilhørende adfærd er til stede hele tiden (scoren 2), kun noget af tiden (scoren 1) eller ikke er til stede (scoren 0). Hvis ikke du kan svare på et af spørgsmålene, så sætter testen scoren på det spørgsmål til 0.

Velkommen til Test din hverdagspsykopat

1. GLATHED OG OVERFLADISK CHARME
En glat, snakkesalig og veltalende person, som udstråler uoprigtig og overfladisk charme. Er ofte en morsom og underholdende samtalepartner, er altid parat med et hurtigt og kvikt svar på tiltale og er i stand til at fortælle usandsynlige men overbevisende historier, som stiller personen selv i et gunstigt lys. Kan have held til at fremstille sig selv på en positiv måde og kan endda forekomme ganske sympatisk. Imidlertid fremtræder personen generelt for smart og glat til at være troværdig.
2. GRANDIOS FØLELSE AF SELVVÆRD
En person med et groft selvovervurderende syn på egne evner og selvværd. Vil måske fremstå som en pralhals. Vil ofte forekomme selvsikker, bedrevidende
og kæphøj, og efterlader måske indtrykket af at optræde til en pressekonference. Personens overdrevne selvfølelse og tillid til egne evner kan afvige væsentligt i forhold til faktiske forhold i virkeligheden. Han er overbevist om at eventuelle vanskeligheder er et resultat af uheld, troløse venner og et uretfærdigt samfund. Han kan også opfatte sig selv som ofret.
3. BEHOV FOR STIMULATION - TILBØJELIGHED TIL AT KEDE SIG
Personen har et vedvarende og overdrevent behov for nye og spændende oplevelser og en udtalt tilbøjelighed til at kede sig. Udviser stærk interesse for at tage chancer, og gøre ting, som er spændende, risikobetonede eller udfordrende. Personen vil måske eksperimentere med forskellige slags rusmidler. Personen beklager sig ofte over at skolegang, arbejde og længerevarende forhold er kedsommelige og trættende. Han er rastløs, har brug for at komme videre, være i bevægelse. Vil ofte unddrage sig eller hurtigt opgive en arbejdsopgave, som opfattes som rutinepræget, ensformig eller uinteressant.
4. PATOLOGISK LØGNAGTIGHED
En person, for hvem usandfærdighed og bedrag er en karakteristisk del af hans interaktion med andre. Personen er i stand til at konstruere detaljerede redegørelser om sin fortid, selvom personen ved, at historien let kan kontrolleres. Paratheden til at lyve og den tilsyneladende lethed, hvormed det sker (selv overfor mennesker, der kender ham godt) kan være ganske bemærkelsesværdig. Bliver vedkommende grebet i en løgn eller konfronteret med sandheden, vil personen sjældent virke perpleks eller forlegen. Personen ændrer ganske enkelt sin historie eller forsøger at omskabe kendsgerningerne sådan, at de forekommer at være i overensstemmelse med det, der tidligere er
fortalt. Personen har en forklaring eller en undskyldning for alting. Det er ydermere let for personen, selv efter adskillige gange at have brudt løfter og forpligtelser over for andre, at afgive nye løfter ”på sit æresord”. Er ofte stolt af sin evne til at lyve.
5. BEDRAGERISK OG MANIPULERENDE
For at opnå et formål anvendes svig og bedrag for at snyde, svindle, udnytte eller manipulere andre mennesker. Brugen af udspekulerede planer og svindelnumre med det formål at opnå egen vinding (penge, sex, status, magt) udført uden hensyntagen til konsekvenserne for ofrene. Manøvrerne kan nogle gange være minutiøst planlagt, andre gange mere enkle. Under alle omstændigheder udføres de på en følelseskold, selvsikker og hensynsløs måde. Bedragerisk og manipulerende adfærd omfatter ulovlige aktiviteter såsom socialt bedrageri, brug af dækningsløse checks og at oprette fiktive selskaber. Kan imidlertid også omfatte udnyttelse af familiemedlemmer økonomisk, eller at han/hun – uden partnerens vidende – er involveret i 2-3 forskellige intime forhold på samme tid. Har en forkærlighed for huller i lovgivningen og uærlige fremgangsmåder.
6. MANGEL PÅ ANGER OG SKYLDFØLELSE
Et individ, som udviser en generel mangel på interesse og bekymring for de negative konsekvenser, som vedkommendes handlinger har for andre. Er mere
optaget af de følgevirkninger handlingerne har haft for vedkommende selv, end for de lidelser, ofrene har oplevet, eller den skade, der er påført fællesskabet/
samfundet. Personen kan ligefremt og uanfægtet give udtryk for mangel på skyldfølelse, at der ikke er nogen fortrydelse, og ivrigt ikke ser nogen grund til
at bekymre sig herom – nu hvor tingene er sket. Hvis personen giver udtryk for fortrydelse, er det ikke i overensstemmelse med personens faktiske handlinger.
Mangel på skyldfølelse kan vise sig ved manglende evne til at erkende alvoren af handlingerne, eller ved at påstå, at det i virkeligheden var ofrene eller samfundets skyld. Kan også mene at afsløringerne har skadet vedkommendes omdømme og begrænset de fremtidige udfoldelsesmuligheder.
7. OVERFLADISK FØLELSESLIV
En person, som synes ude af stand til at opleve et normalt følelsesspektrum og normal følelsesdybde. Til tider får man indtryk af en kold og ufølsom person. Følelsesudtryk er sædvanligvis dramatiske, overfladiske og kortvarige. De efterlader den opmærksomme iagttager med et indtryk af, at der er tale om skuespil, og at der ikke foregår noget af betydning under overfladen. Personen kan godt indrømme ufølsomheden og at følelser simuleres. Til tider påstår personen at opleve stærke følelser, men kan samtidig ikke beskrive de finere nuancer i forskellige følelsesmæssige tilstande. Forveksler for eksempel kærlighed med seksuel ophidselse, tristhed med frustration og vrede med irritation. Der kan også være modstrid mellem på den ene sider følelserne og på den anden side handlingerne eller situationen.
8. UFØLSOM / MANGEL PÅ EMPATI
En person, hvis attitude og adfærd vidner om basal mangel på empati og på følelseskold diskrespekt for andres følelser, rettigheder og velfærd. Er kun optaget af sig selv og betragter alle andre som objekter, der kan gøres til genstand for manipulation. Personen er kynisk og selvisk. Enhver erkendelse af andres lidelser, kvaler eller ubehag er udelukkende teoretisk og intellektualiseret. Tøver ikke med at håne andre mennesker, end ikke dem, der har oplevet ulykke, eller som lider af mentale eller fysiske handicap. Foragten og mangelen på omsorg for andre fører til at personen beskriver sig selv som enspænder. Personen opfatter emotionalitet som et svaghedstegn.
9. PARASITÆR LIVSSTIL
En person, for hvem økonomisk afhængighed af andre er en bevidst del af en livsstil. Selvom personen er arbejdsduelig, undgår vedkommende indtægtsgivende arbejde. I stedet forlader vedkommende sig til stadighed på familie, slægtninge, venner eller sociale ydelser. Opnår hvad vedkommende ønsker, ved at fremstille sig som hjælpeløs, som én , der har gjort sig fortjent til sympati og hjælp, ved at bruge trusler eller tvang eller ved at udnytte offerets svagheder. Udnyttelsen af andre er ikke begrundet i midlertidige omstændigheder, men snarere et vedvarende adfærdsmønster, hvor andre er pålagt at forsørge ham og imødekomme hans behov, uanset hvilke økonomiske
og følelsesmæssige omkostninger det måtte have for dem.
10. RINGE ADFÆRDSKONTROL
En person med utilstrækkelig selvkontrol. Beskrives måske som ilter eller hidsig og opfarende. Personen vil ofte reagere på frustrationer, nederlag, irettesættelser og kritik med voldelig adfærd eller med trusler og skældsord. Personen bliver let fornærmet, bliver vred og aggressiv over bagateller. Denne optræden vil ofte virke malplaceret i situationen. Disse vredesudbrud er ofte hurtigt overstået, og personen vil snart igen opføre sig, som intet usædvanligt var hændt. Personens selvkontrol, som almindeligvis ikke er særlig stærk, synes yderligere svækket under indflydelse af alkohol.
11. PROMISKUØS SEKSUEL ADFÆRD
En person, hvor seksuelle relationer til andre er upersonlige, tilfældige eller overfladiske. Dette kan afspejle sig i hyppige tilfældige forbindelser, ukritisk valg af seksualpartnere, adskillige sideløbende seksuelle forhold, hyppig utroskab, prostitution eller en parathed til at deltage i en bred variation af forskellige seksuelle aktiviteter. Derudover kan personen måske tvinge andre til at have seksuel omgang og kan begå seksuelle overgreb.
12. TIDLIGE ADFÆRDSPROBLEMER
En person, der har haft alvorlige adfærdsproblemer som barn (fra 0 til 12 år). Disse problemer kan indbefatte vedvarende løgnagtighed, snyderi, tyveri, røveri, ildspåsættelse, skulkeri, forstyrrelser af klassens arbejde, stofmisbrug (inklusive alkohol og snifning mv.), vandalisme, vold, mobning, at løbe hjemmefra og usædvanlig tidlig seksuel debut. Disse adfærdsmønstre har en alvorligere karakter, end hvad man ellers ser hos børn, og resulterer ofte i klager fra andre mennesker, midlertidig udelukkelse eller bortvisning fra skolen eller kontakt med politiet eller de sociale myndigheder.
13. MANGEL PÅ REALISTISKE LANGSIGTEDE MÅL
En person, som udviser manglende evne eller vilje til at formulere, forfølge og opnå realistiske, langsigtede planer og mål. Personen har tendens til at leve fra dag til dag og ændrer ofte planer. Beskæftiger sig ikke seriøst med fremtiden eller bekymrer sig ikke særligt meget om den. Er sjældent foruroliget over den
kendsgerning, at vedkommende ikke har udrettet noget særligt i sit liv, og at der ikke er udsigt til at gøre det. Vil måske sige, at vedkommende ikke er interesseret i fast arbejde, eller ikke har tænkt særlig meget over det. Måske lever personen en nomadetilværelse og beskriver sig selv som en ”fri fugl”. Af og til kan den pågældende hævde at have et veldefineret mål. For eksempel at overveje at blive jurist, forfatter, hjernekirurg, socialrådgiver, psykolog, pilot eller lignende, men er uvidende om, hvilke kvalifikationer, der kræves i disse fag. Desuden er personen interesseret i ”nemme løsninger” og ”hurtige penge”. Målene forekommer ofte urealistiske i forhold til personens uddannelsesmæssige forudsætninger og baggrund i øvrigt.
14. IMPULSIVITET
En person, hvis adfærd generelt er impulsiv, uigennemtænkt og mangler refleksion og forudseenhed. Foretager sig ofte ting efter en ”øjeblikkelig indskydelse”, fordi personen har lyst, eller fordi lejligheden byder sig. Er utilbøjelig til at bruge meget tid på at vurdere fordele og ulemper ved en handling eller at overveje de mulige konsekvenser, handlingerne vil få for vedkommende selv eller andre. Personen vil ofte afbryde forhold, forlade arbejdspladser, pludselig ændre planer eller flytte fra sted til sted efter et spontant indfald uden at ulejlige sig med at underrette andre.
15. UANSVARLIGHED
En person, der som regel undlader at opfylde sine forpligtelser og løfter over for andre. Har ringe eller ingen pligtfølelse eller loyalitet over for familie, venner, arbejdsgivere, fællesskaber, samfundet, idealer eller mærkesager. Ansvarsløsheden er tydelig på en række områder, som inkluderer økonomiske dispositioner (dårlig kreditværdighed, misligholdelses af lån eller manglende tilbagebetaling af gæld osv.), handlinger, der udsætter andre for fare (spirituskørsel, hasarderet kørsel osv.), arbejdsmoral (kommer ofte for sent eller er fraværende, udfører arbejdet på en ligegyldig eller skødesløs måde, som ikke skyldes manglende evner osv.), forretningsforbindelser (bryder indgåede kontrakter, undlader at betale regninger osv.), og forholdet til familie og venner (undlader at yde økonomisk støtte til ægtefælle og børn mv.) Afgiver uden videre løfter, påtaget sig forpligtelser eller indgår aftaler uden af opfylde sin del af aftalen.
16. MANGLENDE ACCEPT AF ANSVAR FOR EGNE HANDLINGER
En person, som er ude af stand til eller er uvillig til at påtage sig ansvar for egne handlinger eller for konsekvenserne af disse. Har normalt en eller anden undskyldning for sin adfærd, herunder rationalisering og at skyde skylden på andre (samfundet, familien, partnere, ofre, systemet osv.) I ekstreme tilfælde afvises anklager på trods af overvældende beviser. Mener at være ”offer for sammensværgelse” eller har hukommelsestab for de pågældende hændelser. Oftere vil personen dog på en overfladisk måde påtage sig ansvar for sine handlinger, for dernæst groft at bagatellisere eller endog benægte de konsekvenser handlingerne har haft. Måske har vedkommende stjålet ting, men hævder at ingen led skade, fordi offeret havde tegnet forsikring, eller at fysiske skader efter vold var overdrevne og opfundet af ofrene selv.
17. MANGE KORTVARIGE SAMLIVSFORHOLD
En person, som har haft mange ægteskabelige eller ægteskabslignende forhold. Herved forstås samlivsforhold, som indebærer en vis grad af forpligtelse fra en eller begge parter.
18. UNGDOMSKRIMINALITET
En person, som har en fortid med alvorlig antisocial adfærd som ung, dvs. under 18 år. Omfatter direkte kontakt med retsvæsenet i form af sigtelser og domme.
19. VILKÅRSOVERTRÆDELSE MV.
En person, der som voksen (18 år og derover) har overtrådt vilkår i forbindelse med prøveløsladelse eller betinget dom, er undveget fra et afsoningssted eller en institutionsanbringelse eller er udeblevet fra udgang. Overtrædelserne indbefatter ny kriminalitet i perioden, eller overtrædelse af specifikke særregler for personen.
20. FORSKELLIGHED I KRIMINALITETENS ART
Person, hvis kriminelle baggrund som voksen indeholder sigtelser eller domme for mange forskellige typer af lovovertrædelser. Ikke kun den samme lovovertrædelse gentagne gange.
Alexa Peary

Jeg hedder Alexa Peary. Velkommen til min side, hvor jeg skriver og taler om at være pårørende til en hverdagspsykopat, som er det udtryk, jeg bruger som en fællesbetegnelse for psykopater, narcissister, sociopater og lignende.

Jeg bruger min egen historie og den viden, jeg har tilegnet mig de sidste 30 år til at hjælpe andre, der har prøvet det samme som mig.

8 svar til “Test din hverdagspsykopat”

 1. Hei.
  Jeg tok testen og fikk “bare” 15 poeng for min ex som jeg har to barn med. Men jeg opplever at det egentlig burde vært en høyere poengsum.
  Det har opplevdes som et mareritt, da han er den type som gjør lite selv,men heller involverer andre (barnevern/familievernkontor/barn o.l) til å plage meg på hans vegne. Jeg slutter ikke å være forbløffet over de utallige metodene og makt-taktikkene og apparataene som benyttes. Det er enormt, selv for små bagateller. Jeg vet ikke om testen godt nok fanger opp “akademiske/smarte” psykopater som gjerne fullfører utdanninger og får seg maktposisjoner, og er ekspert i å trekke i tråder i samfunnet . Det er ingen spørsmål der om personen bruker maktinsitutsjoner (som egentlig er ment å f.eks forsvare ofre som f.eks barnevern e.l), til å få sympati og bruke apparatet mot ofrene. Det er heller ingen spørsmål der som spør om man ofte opplever at “uhell” brukes som straffemetode systematisk og over år, ( om man opplever systematisk å bli straffet om man ikke konsekvent følger deres vilje). Det er heller ikke i testen noen punkt som spør om personen dytter noen (psykisk eller fysisk) for deretter å skulle være den som hjelper deg opp igjen; mao påsetter “brann” (konflikt e.l) for så å være redningsmann. Jeg savner mao at testen til O Hare, har mer nyanserte metoder, og bredde og favner et videre spekter av psykopater. De metodene jeg nevner er for meg kjente teknikker i min erfaring med psykopat. Hva tenker du ?

  • Kære Rikke

   Tak for din kommentar.

   Nu er 15 point jo en ret høj score, når vi taler om ubehagelige konsekvenser ved at være i nærheden af disse persontyper. Som der står i testen:

   Mellem 10 og 24 point:
   En score mellem 10 og 24 point er en indikation på at testpersonen har en del psykopatiske træk. Ikke nødvendigvis nok til at blive betegnet psykopat i psykiatrien eller i retssystemet, men nok til at vedkommende kan være seriøst ubehagelig at leve sammen med, have i familien eller i vennekredsen eller arbejde sammen med eller for. Det er en indikation af, at du har at gøre med det, vi kan kalde en hverdagspsykopat. En hverdagspsykopat/ sociopat/ narcissist der gør livet surt for alle omkring sig med manipulationer, løgne, manglende empati og udpræget egoisme.
   Brug denne indikationen til at skaffe dig mere information og hjælp.

   Denne tekst beskriver den adfærd, du gør opmærksom på.

   Testen er – som jeg også har skrevet i testen – lavet til kriminelle psykopater i fængslerne og i retssystemet – og er egentlig lavet specielt hård, fordi 70% af alle indsatte er psykopater i psykiatrisk forstand, men Robert Hare havde opgaven at vælge de kriminelle ud, der var så hårde, at de stod til dødsstraf for deres forbrydelser.

   Med andre ord, scorer en person over 25 i testen, så er det ret beset meget farlige mennesker.

   Den adfærd, du beskriver er helt normal for denne type mennesker i deres relationer til andre mennesker. Det er standard adfærd for denne type mennesker – uanset om de scorer 10 eller 40. Så den adfærd siger ikke noget om hårdheden og graden af psykopater. Det, du beskriver, sådan er de alle sammen.

   Prøv at læse nogle af mine artikler, og læs på engelsk om narcissister – der vil du få en grundigere gennemgang af forskellige former for manipulation og rådden adfærd.

   Kærligst Alexa

 2. Jeg er selv sundhedsfagligt uddannet også inden for det psykiatriske diagnosesystem. 
  Efter 17 års samliv. Blev jeg smidt ud af boligen. Jeg var ikke kommet på kontrakten. Firmaet han havde etableret i mit navn og som havde kørt i 5 år viste sig at være dybt forgældet. Retsager, skatte gæld gæld i alt. Dyre biler og designer møbler. Han havde – grundet arbejdet – været nød til st bo på hotel de sidste par år på sjælland. En periode havde han dog en tre værelses lejlighed på Bryggen. 
  Han havde gennem hele vores samliv mit nem id( det kom i den periode) når heg forsøgte at finde det , åbne postkassen eller okonomiske oversigter skat eller i firmaet, var det altid lige udløbet, lå på anden adresse, nøglen var væk, koden var lige udskiftet. Stress og bøvl altid og skænderier om nye aftaler…
  Jeg arvede et stort beløb ( mill) som han havde sat i firmaet og udbetalte til sig  selv- med mit nem id.
  jeg fik en til at gennemgå firmaet . Blev overrasket og i samme sekundet smidt ud hjemme fra. Alt it var sat op af ham. Min computer kunne han aflæse, der var sporing i telefonerne børnenes og min og hos i bilen. Mit nem id havde han billede af og det fortsatte han med at anvende ved fx overdragelse af telefon numret digetalt ved TDC
  Jeg stod tilbage med regningen.
  Min datters tøj viste sig at være arvet fra hans kæreste. 
  Hun flyttede ind i boligen måneden efter. En psykiater. 
  Min psykolog mente han så havde et alebi…
  Jeg blev dømt til at drive uansvarlig virksomhed , kan derfor ikke søge gældssanering. Min bil blev taget så jeg ikke kunne passe mit nye arbejde jeg fik efter et års krise. 
  Han fremstod som medarbejdende ægtefælle i firmaet. Skrev sine egne lønsedler – jeg stod tilbage med skatte regningen for medarbejdende ægtefælle .
  Nu er har – hold fast- virksomheds rådgiver .
  I retten søgte jeg gældssanering, men fik afslag, da jeg ikke havde holdt øje og spærret mit nem id under vores samliv. 
  Jeg tænker nu. 
  Kan man som psykiater spotte en psykopat, uden at kende hans historie fra andrer end ham selv ?
  Mh

  • Kære Mh
   Tak for din historie – det er en af de værste eksempler på økonomisk vold. Du er desværre ikke alene, men det gør det jo ikke bedre.
   En skam at systemets ikke kan gennemskue, at du har været udsat for seriøs og meget alvorligt psykisk vold og økonomisk vold. Det er at sammenligne med psykisk terror.
   En psykiater er et menneske lige som alle andre, og ikke nødvendigvis specialist i personlighedsforstyrrelser. Alle kan blive offer for en psykopat eller narcissist, så ingen er i sikkerhed. Heller ikke med ekspertviden. De er så gode skuespillere, og de manipulerer deres ofre så dygtigt, at enhver, der bliver fanget i nettet i løbet af ret kort tid bliver en marionetdukke i hverdagspsykopatens spil.
   Kram Alexa ❤️

 3. 28 point tog lignede test for en del år siden, samme udfald, desværre har jeg barn med personen og det bliver kun værre og værre, jo mere man undgår korrespondance jo flere stunt findes der på, selv hans nye kærester er hoppet på vognen, vælger tænke hun er farvet af ham og forhåbentlig vågner en dag.
  Desværre er vi i et land hvor disse personer har stort held med manipulere med systemet og den forældre der gerne vil beskytte sig selv og sit barn ses som den vanskelige del af samarbejdet, hvis man gerne vil holde kommunikationen på minimum og ikke sidder i der lykkelige lad os drikke kaffe samme hver søndag. Faktisk skræmmer systemet der skulle beskytte børnene og tro på børnene, mig mere end ham, for de falder med et brag for ham hver gang og netop det faktum at det er så tydeligt og der er så meget dokumentation på både bedrag, manipulation, psykisk sygdom, misbrug,kriminalitet, konstante ændrede historier og løgne, men hey, der jo ingen der gider læse en sagsmappe igennem på tæt de 1000 sider, så nye spindelvæv af løgne og manipulation er altid velkommen.
  Men man kan ikke tage min lykke væk fra mig ” jeg kom væk fra det forhold og mit barn skulle ikke udsættes for det i hverdagene og jeg kan dermed være stærk nok for mit barn”

 4. Hej Alexa
  Jeg har lige skrevet under på en lejekontrakt. Jeg går endelig fra min mand efter 40 år sammen, jeg glæder mig samtidig med at det skræmmer mig vildt.
  Jeg fortæller det først 14 dage før jeg flytter, tror nemlig at ventetiden blir et helvede med manipulationer.

 5. Over 30 point.
  Manden indvilligede i udredningen ved psykiater ( hård mod hårdt) og dette grundet at jeg fik viden om han skulle ha’ afsonede en dom på 2 år inden mit forhold til ham.
  At hans fortællinger om hans liv var 100 procent løgn og tilpasse Mine! Værdier/ normer og holdninger.
  4 mdr med løgn! ( Mine observationer og følelser/ fornemmelser) altid en forklaring. Han gik kun med til udredning for at fastholde mig i relation og var efterfølgende kun afsted 1-2 gange alene. ( Jeg afbrød / prøvet at afbryde forhold) men han ville vise mig han fulgte op/ tage ansvar og på den måde få mig i tale, hvilket han fik.

  Var med til 1 samtale i psykiatrien ( arbejder selv i psykiatrien) og der blev stillet mig 1 spørgsmål;
  Hvorfor tror du i to er sammen?
  Tak for det ene spørgsmål 🤗 vågnet op.
  Derefter brugte jeg et år på at trække mig.

  I dag 3 år efter skriver han stadig på mail.. der kan gå uger imellem..men stopper ALDRIG.
  Han er blokeret alle andre steder, dog har jeg behov for at kunne vurdere ud fra mail hvor han er mentalt! For at passe på mig og min datter. Jeg Svare aldrig tilbage!!

  Lært så meget om mig selv i det.. men også skadet på relation til mænd og det er et arbejdspunkt-STADIGVÆK!

  Tak for mulighed at kunne teste.
  Kh
  🤗

 6. Hej Alexa
  Tak for dig. Jeg er igang med at fraflytte en mand med psykopatiske træk, for 3. Gang i mit liv, er jeg havnet i sådanne favne. (Jeg forstår ikke jeg er/har været så blind) Nu er det slut – og skal kun være under sammen tag 14 dage endnu. Grunden til skilsmisse, er alene min beslutning. Hverken mit barn eller jeg kan eller vil holde til det. (Han er ikke far til mit barn) Vi bliver selv “syge” af stemningen/mm. Derfor har jeg cuttet.  Tak for dine gode råd. Kh / M

Skriv en kommentar

Din anonymitet er vigtig for mig, så du er velkommen til at bruge et opdigtet navn. Din mailadresse vil heller ikke blive vist offentligt – den er det kun mig, der ser. En * betyder, at du skal udfylde feltet for at kunne skrive en kommentar.