Vi beskytter hinanden

Så vi kan vokse sammen

Regler og retningslinier for grupperne

Du forpligter dig til at følge disse regler, når du melder dig ind i en gruppe.

Det er vigtigt, at du læser dem, kender dem og overholder dem. De er hele grundlaget for, at grupperne fungerer, og for at vi kan hjælpe hinanden.

Overtrædelse betyder udelukkelse af grupperne.

 

Hvem er Føniksgrupperne for?

Disse grupper er for kvinder, der er eller har været i direkte nærkontakt med en hverdagspsykopat.

Grupperne er ikke for pårørende til overlevere, og de er ikke for professionelle.

Kun en enkelt af grupperne er for arbejdsmæssige relationer. Resten er for private relationer.

Beskyttelse af medlemmerne

Er du under overvågning, stærk kontrol eller bliver digitalt stalket, så lad være med at melde dig ind i grupperne – både for din egen skyld, men ikke mindst for gruppens andre medlemmers skyld.

Det er helt afgørende for medlemsskab af Føniksgrupperne, at du sørger for, at ingen andre end dig har adgang til din Facebook profil og dermed til gruppen. Hvis du er i tvivl, så vent med at melde dig ind i gruppen, til du er sikker på, at du har kontrol over din adgang. Det er dit ansvar at sørge for, at du er sikret, og at alle andre i gruppen derfor også kan føle sig sikre. Brud på dette betyder øjeblikkelig udelukkelse og blokering fra gruppen.

Intet fra denne gruppe og af de andre medlemmers fortællinger, erfaringer, delinger og profiler må du fortælle videre, kopiere eller gengive på nogen som helst måde. Hverken direkte eller indirekte. Ethvert medlem skal kunne sige, hvad de har lyst til, uden at risikere at det bliver brugt i andre sammenhænge.

Brud på dette betyder øjeblikkelig udelukkelse og blokering fra grupperne.

Formålet med grupperne

Det er vigtigt, at din deltagelse i Føniksgrupperne afspejler dit ønske om og vilje til selv at blive klogere og få det bedre, og derfor skal fokus være på dig selv – og ikke på hverdagspsykopaten eller på systemets uretfærdighed.

Formålet med disse grupper er, at vi hjælper hinanden ved at inspirere hinanden, og vi deler vores erfaringer om at gøre sig fri og bygge sit liv op igen.

Vi taler om os selv og for os selv. Vi er her ikke for at fortælle hinanden, hvad vi skal gøre. Vi kan fortælle om, hvad vi selv har gjort, og om hvordan det fungerede. Kort sagt, så er vi i grupperne for vores egen skyld, og ikke for at redde hinanden eller andre.

Vi støtter hinandens efter bedste evne, og du har retten og pligten til at tage, hvad du kan bruge og lade resten ligge.

Det er ikke en kampplads, det er en udviklingsgruppe

Dette er ikke stedet at søge råd om at optrappe konflikter med hverdags-psykopaterne. Vi afholder os også i gruppen for at dele agiterende og konfliktoptrappende indlæg i samfundsdebatten.

De fleste af os overlevere har så højt stressniveau, at andres konflikter kan skade vores indre ro og styrke. 

SMSer, lydfiler, videoer, interviews med og artikler skrevet af hverdagspsykopater hører ikke hjemme i denne gruppe. Vi kan fortælle om vores oplevelser, og vi kan tale om det, vi oplever – men vi vil ikke have drama og overgreb med ind i gruppen.

Sådan opfører vi os i grupperne

Vi er venlige og høflige over for hinanden. Vi er alle fælles om at skabe et imødekommende miljø. Vi behandler altid hinanden med respekt, anerkendelse, forståelse og kærlighed.

Vi bruger i grupperne ikke hadefuld retorik, sarkasme eller arrogance. Vi sørger i fællesskab for, at alle føler sig trygge. Mobning er selvfølgelig ikke tilladt og nedsættende kommentarer om race, religion, kultur, seksuel orientering, køn eller identitet tolereres ikke.

Vi er heller ikke kvinder mod mænd grupper, hverdagspsykopater er af alle køn.

Navngiven udhængning af personer – formodede psykopater eller ej – vil ikke blive tolereret. Det er uanset, om det er personer fra privatlivet eller fra det offentlige liv.

Respekter alles ret til beskyttelse af personlige oplysninger. Det kræver gensidig tillid at være en del af denne gruppe. Ægte og ærlige diskussioner gør gruppen god, men kan også være følsomme og private. Det, der deles i gruppen, skal ubetinget blive i gruppen.

Du er i gruppen udelukkende som privatperson

Promovering af dig selv eller andre, spam og irrelevante links er ikke tilladt.

Vi er så mange i specielt den store gratis kvindegruppe nu, at den er yderst interessant for mange ydre formål. Uanset om det er for at få kickstartet egne grupper af forskellig art, om det er terapeuter, der gerne vil have kunder eller studerende og journalister, der gerne vil bruge medlemmerne i projekter og som kilder.

Og der er også mange, der gerne vil overtale os til at støtte diverse gode formål, eller promovere forskellige forretninger og terapiretninger med mere. Jeg stopper rigtigt mange henvendelser, der slet ikke når frem til grupperne, og jeg stopper også meget håndfast forsøg på dette inde i gruppen.

Denne gruppe har kun ét formål, og det er at sørge for, at alle vi, der har været i nærkontakt med en hverdagspsykopat, har et sted, hvor vi kan dele vores erfaringer, støtte hinanden og vokse i hvert vores liv. Et sted, hvor vi ikke skal tage stilling til alle mulige forslag, og hvor vi ikke skal opleve ubehaget ved at blive forsøgt rekrutteret til andre formål. Uanset hvor gode disse formål måtte være.

 

Specielt for dig, der også er fagperson

Du kan kun være i Føniksgrupperne som privatperson, og dit eneste motiv for at være i grupperne skal være din egen personlige frigørelse og udvikling.

Det er således din opgave at balancere mellem at lade gruppernes medlemmer få glæde af din erfaring uden at promovere dig selv og dine eventuelle ydelser. Reglen er, at hvis du er i tvivl, så lad være.

Du kan ikke rekruttere kunder fra grupperne – og du kan ikke tage imod kunder, som du har fået ved din aktivitet i grupperne.

At du forhåbentligt bliver fagligt dygtigere ved at være medlem, er selvfølgelig helt ok.

Kan du ikke acceptere dette, så kan du ikke være medlem af grupperne.

 

Personlig beskeder og venneanmodninger

Det er ikke er tilladt uopfordret at sende PB’er eller venneanmodninger til andre i gruppen.

Personlig kontakt skal foregå efter gensidig aftale, ellers kan det føles grænseoverskridende.

Hvis du gerne vil have kontakt til et medlem, der efterlyser erfaring om et bestemt emne, så er det ok åbent i gruppen at tilbyde, at hun kan sende dig en personlig besked for mere information eller en privat snak.  

Det er også helt ok at opfordre til at mødes i den fysiske verden. Men inviter åbent også her. Lav eventuelt en begivenhed i gruppen.

Det er ikke god stil bare at sende en besked til folks private postkasse uden en invitation. En del af os får seriøs angst af sådan en opførsel. Vi har været udsat for overvågning og grænseoverskridende adfærd i en sådan grad, at en manglende respekt for vores private grænser kan være en voldsom oplevelse.

Overvej også altid, om dine erfaringer måske ville være værdifulde for flere i gruppen, før du tilbyder privat support.

Oplever du som medlem i grupperne, at få personlige beskeder eller venneanmodninger, du ikke har bedt om, så er det vigtigt, at du giver mig besked, for det skal påtales.

Skriv til mig på support@peary.dk. Inde i gruppen kan du også sende mig en besked.

 

Kontakt mellem medlemmerne

Der må ikke i grupperne rekrutteres medlemmer til noget formål uden for grupperne. Det gælder også forslag til at melde sig ind i private facebookgrupper af forskellig art.

Derimod er fysiske grupper og møder i den rigtige verden til snakke og gåture absolut fantastiske. Privat kontakt mellem medlemmerne er også rigtigt godt og givende, blot du respekterer, at det kun kan ske ved invitation – se også afsnittet om personlige beskeder og venneanmodninger længere oppe på siden.

 

Dette må deles i grupperne

Du må gerne dele gode artikler, citater, samt henvisninger til organisationer, der arbejder inden for vores område. Al seriøs og faglig information, der kan gøre os alle klogere, og som kan hjælpe os, er tilladt og velkomment. Og gerne humor også.

Men der er to vigtige betingelser:

  1. Du skal begrunde, hvorfor du deler for eksempel en artikel eller en video. Vores gruppe bliver spammet af opslag, hvis alt vi finder ude på nettet, skal deles i gruppen. Alt, der deles skal ledsages af dine personlige erfaringer eller refleksioner, der kan danne grundlag for erfaringsdeling. Vores formål er at dele vores egne erfaringer – ikke at være et bibliotek.
  2. Der skal være kildeangivelser på alle faglige artikler og oplæg. Det betyder, at bliver der talt eller skrevet om decideret viden om hverdagspsykopater, eller om overleveres typiske adfærd, skader og udfordringer, så SKAL der være en henvisning til, hvor den viden kommer fra oprindeligt. Der skal være navn på den oprindelige forfatter eller forsker, eller en henvisning til den bog eller artikel, hvor den viden stammer fra. Også selv om det er på engelsk.

Viden som betragtes som almen, eller fortællinger om vores egne personlige historier kan frit deles uden kildeangivelser.

Det er ikke ok, at oversætte og/eller videregive andres viden uden at påføre kilden til informationerne. Det betragtes som plagiat, og det er ulovligt. Det er tyveri at bruge andres arbejde for egen vindings skyld, og jeg kan også blive draget til ansvar for disse ulovligheder, hvis jeg accepterer, at det bringes i min gruppe.

Der er mange brådne kar inden for selvudvikling, og det at kopiere og stjæle andres arbejde konsekvent og bevidst for at tjene penge eller få opmærksomhed, det læner sig op af psykopatisk og narcissistisk adfærd.

 

Hvis du har spørgsmål, så skriv til mig på support@peary.dk

Test din hverdagspsykopat

Psykopat


Få adgang til en PROFESSIONEL TEST, så du kan få en idé om, du kender en hverdagspsykopat.

Få derefter 8 mail over 10 dage med videoer om hverdagspsykopater. Om hvad der kendetegner dem, og hvad de gør ved os.

Hvorfor bliver vi så frustrerede, vrede, stressede, udmattede og kede af det?

Ingen spam. Du skriver dig op på min mailliste, og får artikler, videoer og noget om mine foredrag og andre begivenheder. Frameld dig nemt når du vil. Powered by ConvertKit