Den 18. maj 2014 skrev jeg min allerførste artikel om psykopater.

Jeg skrev den, efter at jeg havde haft en hel række ledere i coachingforløb, der alle havde udfordringer med hverdagspsykopater på jobbet. Jeg vidste jo en masse om emnet, men det var først der, jeg gik offentligt ud med min viden

Det var den dato, mit liv ændrede sig. Nu er det, at skrive og tale om og til alle os, der har overlevet hverdagspsykopater, blev mit hovedformål i livet.

Her er artiklen, jeg skrev dengang.

Jeg har selv mødt psykopater i forskellige sammenhænge og ikke mindst i forskellige hårdhedsgrader. Viden om, hvad der sker, og hvad du kan gøre, er vigtig, for ellers risikerer du selv at gå ned med flaget.

 

Hvad er det, de gør?

 1. De udsætter dig for konstante angreb.
 2. De finder dine svage punkter, og bruger dem derefter imod dig.
 3. De presser dig til overdreven loyalitet og til at holde ting hemmelige.

Mere om de forskellige metoder:

 

1. De udsætter dig for konstante angreb.

Grundholdningen hos en psykopat er en konstant angrebsposition over for andre mennesker. Angrebene varieres i det uendelige, og de kommer hele tiden fra nye kanter. Lige så snart, du tror, du har styr på en anklage eller et krav, så kommer der bare noget nyt. Eller de samme angreb starter forfra med uformindsket styrke.

Disse konstante angreb er udmattende for den, det går ud over, man er i en evig forsvarsposition og kommer efterhånden til at gå i en konstant tilstand af agtpågivenhed, frygt og stress.

Man begynder også at tro, at det er én selv, der er noget galt med, for havde vi ikke lige lagt den konflikt eller den sag ned, som dukker op nu igen. Er jeg ved at blive tosset? Nej, det er du ikke, men forvent ikke sund fornuft eller rationel opførsel fra en psykopat. Det er angrebene og kampene, der er interessante for ham, ikke selve sagen.

 

2. De finder dine svage punkter, og bruger dem derefter imod dig.

Viser du sårbarhed, tvivl eller fortæller du om dig selv, så bliver det hele gemt og brugt imod dig ved enhver given lejlighed, hvor psykopaten har brug for dominans. Laver du en fejl eller viser svaghedstegn, så bliver det også gemt – og igen brugt ved en passende lejlighed.

Normale mennesker forsøger at beskytte hinanden og ser igennem fingrene med fejl og mangler hos hinanden. Det er den måde mennesker normalt opretholder sunde, kærlige og tillidsfulde relationer.

Det gælder ikke psykopater, de har ingen fornemmelse for, hvad der gør dig tryg og tillidsfuld, de ved kun, hvordan de skal tvinge dig til at dække deres behov for dominans, anerkendelse, respekt, kærlighed, sex, prestige, magt, og hvad de nu ellers mener, at de mangler.

 

3. De presser dig til overdrevent loyalitet og til at holde ting hemmelige.

De opbygger en stemning, hvor det er dem imod os. De har ekstremt brug for kontrol over mennesker, og de er i konstant forsvarsberedskab mod omgivelserne. Deres udgangspunkt er, at andre mennesker er trusler mod dem. Så enten er du imod dem, eller du er med dem, der er ingen mellemting.

Men den paranoia trækker de så ned over dit hoved også, for du er også enten med dem eller imod dem i forhold til andre mennesker, og de stiller krav til dig om at bevise din loyalitet igen og igen. I alle forhold og hele tiden.

Ethvert tilløb til kritik bliver ikke modtaget med velvilje, tværtimod, du bliver udsat for alle de redskaber en psykopat har, til at få dig til at makke ret og få dig til at gøre din uhyrlige handling god igen. Og så bliver det lagret for at blive brugt på et senere belejligt tidspunkt, hvor psykopaten har brug for at få dig til at underkaste dig.

 

Hvad sker der med dig?

Hvis du er tæt på en psykopat i længere tid, så sker der nogle ting med dig:

 • Dit initiativ forsvinder, og du bliver mere og mere passiv. Også selv om du også bliver mere og mere vred.
 • Du forstår ikke helt, hvilken damptromle der har ramt dig – eller hvorfor.
 • Du forstår ikke psykopatens manglende evne til at sætte sig ind i dine følelser, og begynder at bruge betragtelig tid på at overbevise ham om, hvordan verden hænger sammen set fra virkelighedens vinkel.
 • Du har ikke forstået, at en psykopat vil have sin vilje, og vil have sine behov dækket. Koste, hvad det koste vil. Du forsøger at argumentere og manipulere for at undgå at dække psykopatens behov, og du begynder selv at bruge nogle af psykopatens metoder.
 • Du tror at psykopaten kan ændre sig, hvis du bare gør, som han forlanger, eller hvis du bare ikke gør, som han forlanger. Eller hvis du…
 • Du har en følelse af, at du hver dag mister et stykke af dig selv, men du ved ikke, hvordan du skal stoppe det.
 • Du bliver mere og mere træt og stresset, du skiftevis snerrer og bliver helt tavs og opgivende.
 • Du har hele tiden en følelse af, at du prøver at få noget fra ham, som ikke er der. Anerkendelse, forståelse, opmærksomhed, kærlighed. Noget som han ikke er i stand til at give dig – ikke fordi han ikke vil, men fordi han ikke kan.

Har du nogle af disse symptomer og følelser? Tag en test, og find ud af, om du kender en psykopat. Den ligger lige her.

 

Hvorfor gør psykopater, som de gør?

De kan ikke gøre for det – de har en personlighedsforstyrrelse eller en karakterafvigelse.

De eksperter, der mener, at det er miljø og barndom, der er afgørende, siger at skaden er opstået i de første 18 levemåneder, oftest på grund af seriøs omsorgssvigt i den periode. Andre eksperter mener, at skaden er genetisk, det vil sige at det er en arvelig personlighedsforstyrrelse. De fleste førende eksperter i dag er ret enige om, at både arv og miljø har betydning, men også at omkring 50% af personlighedsforstyrrelsen er arvelig. Det kan også i enkelte tilfælde opstå ved en skade i frontallappen i hjernen på grund af en svær fødsel,  eller et fald eller en ulykke som barn eller voksen.

Nogle eksperter forklarer endvidere, at psykopatien er en tilstand, der skal kompensere for nogle dybereliggende svagheder i et menneske. Så det er altså en adfærd, der kommer fra nogle dybere psykologiske mangler, således at psykopaten faktisk er et følelsesmæssigt handicappet menneske, der kompenserer for sit handicap med en adfærd, der er fornuftig fra hans synsvinkel, men som vi andre – mildt sagt – har det noget svært ved.

Psykopater kan ikke dække deres egne behov, de har aldrig fået lært den evne – derfor er de afhængige af andre mennesker til at få dækket deres behov. Men det skal være på psykopatens måde – og de er bundløse huller af udækkede behov.

De kan ikke læse dine følelser og dit kropssprog, så de forstår ikke et kuk af det, hvis du græder eller skælder ud. De har ikke den stopklods, som vi andre har, der får os til at stoppe op i et angreb, når den anden bliver ked af det eller vred – de fortsætter ufortrødent og bliver grænseoverskridende. De er til gengæld rigtigt gode til at aflæse dine svagheder. Forskellen er, at dine svagheder kan de bruge til noget, det kan de ikke med dine følelser og behov. De kan jo alligevel ikke dække dine behov, de har fuldt op at gøre med at forsøge at få dækket deres egne.

Kun, når psykopaten er i gang med at indfange et nyt bytte, gør de en indsats for at læse vores håb og drømme, og med den viden, de samler op, spiller de så rollen som vores eneste ene, vores soulmate, alt det, vi drømmer om. I det mindste til vi er fanget ind i deres net. Når vi sidder fast i nettet, og ikke kan slippe fri, så dukker den rigtige person – psykopaten – op.

 

Konstant forsvars- og angrebssystem.

Denne svaghed som psykopaten har, giver ham en konstant følelse af utilstrækkelighed, mindreværd og afmagt. Da det er en konstant følelse, så sættes der også et konstant forsvars- og angrebssystem op rundt om psykopaten. Det giver en konstant spændingstilstand, der blandt andet leder til prestige- og magtkampe. På grund af, at det indre følelsesliv er handikappet, så kompenserer psykopaten ved at fokusere på det ydre liv. Magt, penge og prestige bliver de vigtigste succesparametre, og virkemidlerne til at opnå magt, penge og prestige er kontrol og dominans.

En psykopat lever i en konstant og altid eksisterende spændingstilstand. Det er ikke som os andre, der lever intenst en gang imellem. Vi gør det normalt kun i en krise, og det er for det meste en afgrænset periode, så kan vi slappe af igen. Den tilstand af krise og spænding er tilstede altid hos psykopaten, hele døgnet, alle dage, hele livet. Det er en del af psykopatien, og der kan ikke skrues ned for den.

Det er et forsvarssystem for psykopaten, men udefra set er det et angrebssystem, for det er sådan, det virker på os andre.

De kan ikke helbredes. Og en psykopat er heller ikke psykisk syg. Intelligente psykopater kan lære at leve indenfor samfundets regler, men det bliver aldrig naturligt for dem, og de vil altid føle sig anderledes og udenfor. Og vi andre vil slå os på deres forsøg på at skabe relationer til os, fordi vi ikke kan holde til den måde, de gør det på.

 

Kvindelige psykopater

Vi tænker for det meste på en mand, når vi tænker på psykopater. Mest fordi, der har været mest viden og forskning om mandlige psykopater. Da mange af karaktertrækkene for en psykopat netop er maskuline, og at der så vidt forskningen er flest mandlige psykopater, så er det en naturlig tanke.

Men der er også kvindelige psykopater, og jeg har også haft nogle stykker af dem inde på livet. Når jeg hører historier om psykopater, så er der en lige fordeling af mænd og kvinder i disse historier. Den smule forskning, der er omkring kvindelige psykopater er, at de har de samme ret aggressive metoder som den mandlige psykopat, og at der er stort sammenfald af metoder og af den effekt, de efterlader sig på os andre. Dog gør mange kvindelige psykopater ofte mere brug af deres seksualitet, charme, manipulation og kvindelige list til at få deres vilje igennem. Målet er igen at få dominans og kontrol. Nogle gange sammen med en aggressiv adfærd, og andre gange i stedet for.

 

Vi har alle psykopatiske træk.

Når du læser beskrivelsen af psykopaternes teknikker, så kan du måske få den følelse, at du også selv er lidt psykopatisk. Det er du ikke!

Men ingen af os er helt rene og gode mennesker, vi består af en lys side og en mørk side, og vi har alle nogle mørke sider og træk, der ligner psykopatens metoder – men vi har dem ikke hele tiden, og vi har dem ikke i så store og konstante mængder. Vi ville blive udmattede af så meget kamp i så lang tid – det bliver psykopaten tilsyneladende ikke. Sikkert fordi, det for ham er en nødvendighed, ikke et valg.

Der er en test, der måler psykopati, og hvor der skal scores 40 point for, at man er psykopat. Når normale mennesker tager denne test, så får vi i gennemsnit en score på 6 point.

Du kan tage testen her

En psykopat tager blot almindelige menneskelige træk og driver dem helt ud i det ekstreme. De har ikke andre relationelle virkemidler, så det er deres eneste chance for at forsøge at få deres behov dækket – behov, der ikke kan dækkes, desværre, så det er skruen uden ende.

Det er også disse menneskelige træk, der gør, at vi andre ofte tror, vi kan bringe noget fornuft ind i en psykopats liv. Hvis vi nu fortæller ham, hvad han gør galt, så vil han da ændre det – ikke? Nej, for det kan han ikke.

Der er selvfølgelig forskellige typer eller grader af psykopati. Meget litteratur bruger forskellige betegnelser: sociopat, narcissist, psykopat. Gennemgående er de fleste enige om, at der er tale om en eller flere personlighedsforstyrrelser, men med forskellige grader.

 

Genkend psykopaten.

De fleste af de psykopater, vi møder, er ligesom alle andre og er tilsyneladende velfungerende. Du kan kende dem ved, at de ofte er meget interessante, charmerende eller sexede. Men de har ingen samvittighed, og de er ikke i stand til at holde af et andet menneske. Det, der så er tilbage, er en evne og lyst til at ”spille spillet”, at kontrollere og manipulere – bare fordi de kan. Uærlighed er et andet typisk karaktertræk hos en psykopat, og de ser ofte ned på os andre, fordi vi har samvittighed og forsøger at være ærlige. En psykopat ser samvittighed som et svaghedstegn.

En psykopat vil vinde. Men han vil ikke nødvendigvis vinde på samme måde som os andre. En psykopat har vundet, hvis han har fået mennesker til at gøre ting, de normalt ikke ville gøre, eller hvis han har fået totalt magt over andre mennesker. Hvordan er ligegyldigt, det er resultatet og magten, der er vigtigst.

 

Hvad kan du gøre?

Den vigtigste regel i omgang med psykopater er, at du husker, at du ikke kan ændre dem. Du bliver nødt til at acceptere, at de er, som de er! Når du er i stand til at se dem og dette faktum klart, så har du et valg.

På arbejdspladsen: Flyt dig! Undgå dem så meget som overhovedet muligt. Skift job, afdeling, område. Livet er simpelthen for kort til frivilligt at befinde sig i den boksering, som en psykopat skaber omkring sig selv.

I familien: Flyt dig! Undgå dem så meget som overhovedet muligt. Kan det ikke lade sig gøre lige nu, så lær så meget om psykopati og narcisisme, som du overhovedet kan. Tag dine forholdsregler, når du er sammen med psykopaten:

 • Sørg for at være i overskud og balance, når du skal møde psykopaten.
 • Sørg for at have tid til restitution, efter du har været sammen med psykopaten.
 • Sig til dig selv, at dine behov er lige så vigtige som psykopatens.
 • Lær at sige nej – og prøv at øve dig i ikke at være bange for vreden og manipulationen, der ofte kommer i kølvandet på et afslag.
 • Lad være med at dække psykopatens behov. Du risikerer at sidde fast, hvis du først går ind på den sti én gang.
 • Flyt måsen så meget du kan, og skab en fysisk eller mental distance. Prøv at betragte psykopaten igennem et indbildt væg af plexiglas, betragt hans adfærd i stedet for at reagere på den.
 • Det er ok at blive ked af det, men lad være med at forsøge at redde psykopaten, fordi du får ondt af ham – så sidder du i saksen.
 • Begynd at tale om det til andre mennesker – bryd hemmeligheden og find ud af, at andre også har oplevet det, du oplever.
 • Lev dit eget liv, så godt, frit og så rigt, som du overhovedet kan – og så gerne lidt mere.

Psykopater forsøger at få kontrol over det enkelte mennesker, men de har som regel en hel række af mennesker, de har kontrol over. De har brug for mange kilder til deres behovsdækning, fordi deres behov er så store og uudtømmelige. Og de går blot et andet sted hen, hvis du nægter at dække deres behov. Så stå imod og lad dem gå videre!

 

(Kilder: Ingjald Nissen, Martha Stout, Bente Klarlund Pedersen, Sune Bo Hansen – samt egne erfaringer)

 

Alexa Peary

Jeg hedder Alexa Peary. Velkommen til min side, hvor jeg skriver og taler om at være i nærkontakt med en hverdagspsykopat, som er det udtryk, jeg bruger som en fællesbetegnelse for psykopater, narcissister, sociopater og lignende.

Jeg bruger min egen historie og den viden, jeg har tilegnet mig de sidste 30 år til at hjælpe andre, der har prøvet det samme som mig.

4 svar til “Sådan får en psykopat skovlen under dig”

 1. Jeg har selv oplevet sådanne psykos og må bare konstatere at jeg kommer til kort. De ved lige hvilke knapper de skal trykke på. I og med at jeg både har en hvis følsomhed og temperament er jeg udsat og bliver nødt til at passe på. Faktisk dybt uretfærdigt at det er mig, den der er angrebet, som skal krybe for sådan en. Fordi egentligt ville det eneste rimelige være at eksponere vedkommendes ad-færd. Som jeg forstår psykopati så er det en mere primitiv udgave af social adfærd, som er begrænset til ren og sker overlevelse og berigelse. Det sidste er det værste, fordi de tænder på den fortræd de begår. Lige som en misbruger skal have sit fix, så er dette bare deres “fix”. Foretrækker desværre at være anonym. Mit navn er derfor heller ikke det rigtige. Jeg går ud fra at min mail IKKE vil blive synlig på siden

 2. Hej Alexa. Mit navn, som er opdigtet er Rikke. Første gang jeg blev interesseret i emnet “kend din psykopat”, var til et foredrag med Tine Wøbbe. Da gik det op for mig, at jeg har kendt , kender til og har været i nærkontakt med adskillige. Efter at have læst dit oplæg på FB, går det op for mig, at jeg dagligt bliver udsat for en hverdagspsykopat. Det drejer sig om min nabo, som overskrider mine grænser og låser sig ind i min lejlighed, når jeg ikke er hjemme. Her går hun så i ro og mag og gennemsøger mine ting og gemmer. Mange ting er forsvundet, nogle er kommet tilbage. Det drejer sig om både kostbare og om almindelige hverdagsting, som f.eks. vitaminpiller, teposer mm..
  Det har ikke været muligt, at gribe hende på fersk gerning, så derfor er det svært, at konfrontere hende med beskyldningerne, som er sande. Hun vil til enhver tid benægte fakta og udbrede rygter om, at jeg er paranoid. Jeg er et ældre menneske, og det er desværre ikke ualmindeligt, at det rammer den aldersgruppe, og at man derfor ikke tager vores anklager alvorligt. Dette har stået på i lang tid, og jeg hører til typen, der vender problemerne indad, og jeg kan mærkr, at det tager på kræfterne både psykisk og fysisk. Jeg har en dejlig lejlighed og er ked af, at skulle flytte til noget dårligere, men det bliver nok konsekvensen.
  Tak for dine meget oplysende kommentarer om problemet. I sin tid prøvede jeg at få en konsultation hos Tine Wøbbe, men sprang fra da det blev alvor, da jeg troede, at det var mig, der var noget galt med. Jeg er virkelig glad for alle dine oplysninger, og vil gerne lære mere om emnet. Mange venlige hilsner fra Rikke

  • Kære Rikke
   Tak for din kommentar.

   Ofte når vi har været i nærkontakt med grænseoverskridende mennesker, så bliver vi så vant til at finde os i grænseoverskridende adfærd, at vi end ikke tænker på, hverken at sige fra eller gøre noget ved det.

   Men du har altid ret til at ringe til en låsesmed, og få dine låse eller nøgler skiftet ud. Det gør de ofte med det samme. Så kan du da i det mindste have din lejlighed for dig selv. Og pas på med, hvem du giver en nøgle.

   Bor du et sted med en vicevært eller en anden ansvarlig person, så kan han eller hun hjælpe dig. Der er ingen, der skal finde sig i ikke at kunne have sit hjem i fred, uanset hvem man, er og hvor man bor.

   Kram fra Alexa
   ?❤️

 3. […] af min første artikel “Sådan får psykopaten skovlen under dig” – den artikel, der satte det hele i […]

Skriv en kommentar

Din anonymitet er vigtig for mig, så du er velkommen til at bruge et opdigtet navn. Din mailadresse vil heller ikke blive vist offentligt – den er det kun mig, der ser. En * betyder, at du skal udfylde feltet for at kunne skrive en kommentar.